Asyl och flyktingar
Emigration och immigration
Encyklopedi - folkgrupper
Europa och invandrarna
Forskning om migration - IMER
Föreningskunskap
Författare
Hedersvåld
Immigranttidskrifter
Invandrare och politik
Konstnärer
Kultur - litteratur
Lagar och utredningar
Organisationer
Radio och TV för invandrare
Rasism
Romer
Sverigeinformation
Utländska tidningar, språk, länder och högtider

Immigrant Institutet
Forsknings- och dokumentationscentrum
om invandrare, flyktingar och rasism

 

Immigrant-institutet är en ideell organisation med uppgift att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Immigrant-institutet grundades 1973.

Institutet har byggt upp ett bibliotek och ett arkiv om migration och rasism, tillgängliga för forskningen och allmänheten.

Biblioteket omfattar flera delsamlingar, litteratur om migration, samling av invandrade författare, en tidskriftsavdelning och en sektion med tidningsklipp från större dagstidningar 1974-2011.
Biblioteket är för tillfället lokaliserat hos Statens biblioteksdepå i Bålsta, utanför Stockholm.

What are the attributes of an essay writer? There will be a log inventory of qualities to ponder over. In the first place it would be the sense of proper time keeping that should attribute the essence of a writer. The writer of an academic essay should comprise of a great deal of academic knowledge and at the same time they should have sufficient grasp over the subjects on which they are writing the essay. Similarly, they can deal with various categories of papers effortlessly. You can really count on them on the issue of academic prowess and timekeeping mentality.
Arkivet innehåller brev, protokoll, foton, notiser och tidningsklipp om invandrade kulturarbetare, föreningar m.m.
Arkivet är deponerat hos Riksarkivet i Arninge, Stockholm.

Medlemmar i institutet är enskilda och föreningar.


Immigrant-institutet, c/o Mötesplats Göteborg
Södra Allégatan 1B, 413 01 GÖTEBORG
E-mail: info@immi.se. URL: http://www.immi.se/
Org.nr 802005-6837, Bankgiro 490-6012English Español

Flera sökmotorer >>


Info:  
Om oss >>
Kontakt >>

Bloggar:
Aktivitetskalender
Debatt
Invandraren
Massmedia idag
Projekt

Tidskrifter:
AoM, Aktuellt om migration
Invandrarrapport 1997-2001
JICC, Journal of Intercultural communication
(Issues 1-32)


Immi.se is gold certified
immi.se is gold certified

Quantcast