Litteratur om främlingsfientlighet

Alcalá, Jesús, Att långsamt lära sig övervinna lusten att förenkla : essäer och artiklar 1992-1997. - Stockholm : Ordfront, 1999. – 293 s.

Almgren, Sabine…, "Vi måste visa att vi inte är rasister" : en studie av Vålbergsskolan med utgångspunkt från Vålbergshändelserna. - Karlstad : Landstinget i Värmland, 1996. – 67 s.

Andersson, Hans, Stövlarna står putsade i garderoben : [översikt av de nazistiska och fascistiska rörelserna i Sverige 1838-1988]. - Malmö : Skrivareförlag i Skåne, 1989. – 93 s.

Backström, Eva (red.), Konsten att motverka främlingsfientlighet och rasism. - Stockholm : Statens kulturråd, 1995. – 187 s.

Baksi, Kurdo (red.), Väggarna har öron : berättelser om främlingsfientlighet, utanförskap, mobbning, kärlek, längtan och maktlöshet. - Stockholm : Svartvitt, 1994. – 80 s.

Baumgart, Bernd, & Favell, Adrian (Ed.), New xenophobia in Europe. - London : Kluwer Law International, 1995. – 406 s.

Beijl, Roger (Ed.), Documenting discrimination against migrant workers in the labour market : a comparative study of four European countries. - Geneva : International Labour Office, 2000. – 113 s.

Ben Jelloun, Tahar, Vad är rasism? : samtal med min dotter. - Stockholm : Alfabeta, 1998. – 93 s.

Berggren, Lena, Nationell upplysning : drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. - Stockholm : Carlsson, 1999. – 427 s.

Betz, Hans-Georg, Radical right-wing populism in Western Europe. - London : Macmillan, 1994. – 226 s.

Björgo, Tore, "Militant Neo-Nazism in Sweden", Ingår i Terrorism and Political Violence, Vol. 5, No. 3, s. 28-57.

Björgo, Tore, & Witte, R., Racist Violence in Europe. – Basingstoke : Macmillan, 1993.

Björgo, Tore, Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia : Patterns, Perpetrators, and Responses. – Oslo : Tano Aschehoug, 1997.

Björgo, Tore, Terror from the Extreme Right. – London : Frank Cass, 1995.

Björgo, Tore, Vold mot invandrere og asylsökere. – Oslo : NUPI-rapport nr. 136, 1989.

Blomgren, Anna-Maria, Vad gör samhället? : offentlig politik mot rasistiskt och främlingsfientligt våld i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. - Stockholm : Centrum för invandrarforskning (CEIFO), 1999. – 149 s.

Brox, O., "Jeg er ikke rasist, men…" : Hvordan vi får våre meninger om innvandrere og innvandring. – Oslo : Gyldendal, 1991.

 

Böhm, Tomas, Inte som vi! : psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism. - Stockholm : Natur och kultur, 1993. – 203 s.

Böhme , Gernot, (Hrsg.), Migration und Ausländerfeindlichkeit. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. – 214 s.

Curran, Thomas, J. Xenophobia and immigration, 1820-1930. - Boston : Twayne Publishers, 1975. – 214 s.

Dahlquist, Anna, & Lundgren, Ulla-Karin, Att filtrera är silver, att argumentera är guld! : En diskussion kring främlingsfientliga webbsidor och skolans IT-regler. - Piteå, 2000. – 61 s.

Das Bild der Ausländer in der Öffentlichkeit : eine theoretische und empirische Analyse zur Fremdenfeindlichkeit / Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich, 1995. – 196 s.

Demandt, Alexander, Mit Fremden leben : eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. - München : Beck, 1995. – 313 s.

Diaz, José Alberto (red.), Unga tankar om rasism : uppsatsantologi från Europaåret mot rasism. - Stockholm : Europaåret mot rasism, 1998. – 88 s.

Eftring, Annika (red.), Hat och hot : en bok om främlingsfientlighet och rasism. - Stockholm : Fjärde Världen, 1996. – 93 s.

Eriksen, Thomas Hylland, Kulturterrorismen : en uppgörelse med tanken om kulturell renhet. - Nora : Nya Doxa, 1999. – 71 s.

Eriksson, Catharina…(red.), Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. - Nora : Nya Doxa, 1999. – 295 s.

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Diversity and Equality for Europe : EUMC Annual Report 1999. - Vienna : European Monitoring Centre on racism and Xenophobia, 1999. – 136 s.

Finzsch, Norbert, & Schirmer, Dietmar (Ed.), Identity and intolerance : nationalism, racism, and xenophobia in Germany and the United States. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 422 s.

Flohr, Anne Katrin, Fremdenfeindlichkeit : biosoziale Grundlagen von Ethnozentrismus. - Opladen : Westdt. Verlag, 1994. – 271 s.

Florén, Anders, & Karlsson, Åsa (red.), Främlingar - ett historiskt perspektiv. - Uppsala : Historiska institutionen, Uppsala universitet, 1998. – 202 s.

Franzén, Elsie, Det är först nu folk börjar förstå- : kampanjen Ungdom mot rasism - en kvalitativ utvärdering. - Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 1996. – 47 s.

Främlingsfientlighet och rasism : rapport från journalistseminarium, [Stockholm], 9-10 juni 1986. - Stockholm : Arbetsmarknadsdep, 1987. – 143 s.

Fröhlich, Hans, und Müller, Bernhar, Überfremdungsdiskurse und die Virulenz von Fremdenfeindlichkeit vor dem Hintergrund internationaler Migrationsbewegungen. – Zürich : Univ., 1995. – 358 s.

Gardell, Mattias, Rasrisk : rasister, separatister och amerikanska kulturkonflikter. - Stockholm : Federativ, 1998. – 374 s.

Gebauer, Guido F...., Ausländerfeindschaft ist Zukunstsfeindschaft : Plädoyer für eine kulturintegrative Gesellschaft. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg, 1993. – 205 s.

"Germany for Germans" : xenophobia and racist violence in Germany. - New York : Human Rights Watch, 1995. – 109 s.

Ghasemiani, Soleyman, Mångkulturella getton : den demokratiska apartheiden. - Angered : Hanaförl, 1997. – 114 s.

Giving Europe a soul : Setting up the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia : Annual Report on the activities 1998. - Vienna : European Monitoring Centre on Racism, 1999. – 54 s.

Guillou, Jan, Svenskarna, invandrarna och svartskallarna : mitt livs viktigaste reportage. – Stockholm : Norstedt, 1996. – 114 s.

Hasselrot, Titti, Sverige blandat : svar på vanliga frågor om invandrare och flyktingar. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 1994. – 112 s.

Heitmeyer, W. "Hostility and Violence Towards Foreigners in Germany", 1993

Hessler, Manfred (Hrsg.), Zwischen Nationalstaat und multikultureller Gesellschaft : Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. - Berlin : Hitit, 1993. – 292 s.

Horgby, Björn, Dom där : främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960. - Stockholm : Carlsson, 1996. – 208 s.

Jacobsson, Ingrid, Kan man vara svart och svensk? : texter om rasism, antisemitism och nazism. - Stockholm : Natur och kultur, 1999. – 223 s.

Johansson, Marie, & Ottoson, Margareta, Jag är inte rasist, men- : främlingsfientlighet i Frankrike. - Växjö : Högsk, 1992. – 52 s.

Johansson, Steffan (red.), Rapport om de nordiska ländernas straffrättsliga reglering av rasism och främlingsfientlighet. - København : Nordisk Ministerråd, 2000. – 35 s.

Järtelius, Arne, Frihet, jämlikhet, främlingskap? : om invandrare i Sverige. - Stockholm : LT, 1982. – 128 s.

Kristiansson, Pia, Möten och mångfald : en idéskrift om projekt mot främlingsfientlighet och rasism. - Stockholm : Ungdomsstyrelse, 1995. – 40 s.

Kunskap som kraft : handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka främlingsfientlighet och rasism. - Stockholm : Fritze, 1997. – 59 s.

Kurthen, Herman…(ed.), , Antisemitism and xenophobia in Germany after unification. - New York : Oxford University Press, 1997. – 318 s.

Lema, Antoine, Hur jag blev Gustav Vasa : om konsten att möta andra, främlingsfientlighet och rasism. – Lund : Lunds Universitet, Sociologiska institutionen, 1996. – 116 s.

Lindquist, Bosse…, Hakkors och skinnskallar : rasism från Auschwitz till Vålberg. - Stockholm : LL-förlag, 2000. – 105 s.

Lindroth, Lasse, Där inga änglar bor. - Stockholm : Sellin & partner, 1995. – 180 s.

Linke, Uli, Blood and nation : the European aesthetics of race. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999. – 332 s.

Lodenius, Anna-Lena, & Wikström, Per, Vit makt och blågula drömmar : rasism och nazism i dagens Sverige. - Stockholm : Natur och kultur, 1997. – 384 s.

Lodenius, Anna-Lena, & Wikström, Per, Nazist, rasist eller bara patriot? : en bok om den rasistiska ungdomskulturen och främlingsfientligt orienterad brottslighet. - Stockholm : Rikspolisstyr, 1997. – 230 s.

Lodenius, Anna-Lena, & Wingborg, Mats, Svenskarna först? : handbok mot rasism och främlingsfientlighet. - Stockholm : Atlas, 1999. – 234 s.

Looking reality in the face : The situation regarding racism and xenophobia in the European Community : highlighting examples of good practice. - Vienna : European Monitoring Centre on Racism, 1999. – 86 s.

Mångfald mot enfald : slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet. - Stockholm : Allmänna förlag 1989. – 235 s.

Nagy, Géza, & Nelhans, Bertil (red.), "Invandringen ger mig ångest" : om invandrarfientlighet, opinionsyttringar och behovet av syndabockar . - Borås : Invandrarförl, 1984. – 79 s.

Nestius, Hans, Och vi som ville så väl-" : 19 röster om det mångkulturella Sverige. - Stockholm : Carlsson, 1996. – 286 s.

Nobel, Peter, Tankar i tigertid. - Stockholm : Bromberg, 1992. – 206 s.

Nordmark, Christer, Strategier mot rasism och främlingsfientlighet. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1995. – 127 s.

Nycop, Margot, Invandrare i eget land : mina mörka år och ljusa. Stockholm : Natur och kultur, 1994. – 273 s.

Nyklöf, Göran, The art of countering xenopobia and racism : the concluding chapter from the report Konsten att motverka främlings-fientlighet och rasism. - Stockholm : Swedish national council for cultural affairs, 1995. – 30 s.

Nyström, Kenneth (Ed.), Encounter with strangers : the Nordic experience. - Lund : Lund University Press, 1994. – 127 s.

Oakley, Robin, Tackling racist and xenophobic violence in Europe : Review and practical guidance. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1996. – 137 s.

Perea, Juan F., Immigrants out! : the new nativism and the anti-immigrant impulse in the United States. - New York : New York University Press, 1997. – 342 s.

Rantakeisu, Ulla…, Rasistiska trakasserier : en studie med utgångspunkt från händelser i Vålberg. - Karlstad : Centrum för folkhälsoforskning, Universitet, 2000. – 154 s.

Rasism och främlingsfientlighet : en undersökning av brottslighet med rasistiska eller främlingsfientliga inslag m m.. - Stockholm : Rikspolisstyrelsen, 1988. – 29 s.

Rasism och politik. - Stockholm : Pockettidningen R, 1991. – 128 s.

Rasismens varp och trasor : en antologi om främlingsfientlighet och rasism

Rasismens varp och trasor : en antologi om främlingsfientlighet och rasism. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1995. – 176 s.

Rasistiskt och främlingsfientligt våld : rapport från Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld. - Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 1998. – 298 s.

Raune, Inger, Välkommen eller- : att arbeta i skolan mot främlingsfientlighet. - Stockholm : Allmänna barnhuset, 1993. – 67 s.

Refugees, victims of xenophobia : a round table. - Geneva : UNHCR, 1984. – 86 s.

Rundquist, Mikael, Demokratins muskler : kommunpolitikers och lokala myndighetspersoners åtgärder mot nationalsocialismen i Karlskrona. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO), 1999. – 88 s.

Rystad, Göran (Ed.), Encounter with strangers : refugees and cultural confrontation in Sweden. - Lund : Lund University Press, 1992. – 113 s.

Rystad, Göran (Ed.), Encountering strangers : responses and consequences. - Lund : Lund University Press, 1997. – 248 s.

Rystad, Göran, & Lundberg, Svante (red.) , Att möta främlingar. - Lund : Arkiv, 2000. – 288 s.

Sjöwall, Anna, Kulturmöten i barnomsorg och skola : antirasistiskt arbete med barn. - Lund : Studentlitteratur, 1994. – 147 s.

Skagegård, Lars-Åke, & Hübinette, Tobias, Hatets återkomst : om fascism, nynazism och rasism i dagens Sverige. - Stockholm : Carlsson, 1998. – 126 s.

Sundelin, Karin, Min tänkarbok : om värderingar och omvärderingar. - Karlstad : Brottsförebyggande centrum i Värmland, 2000. – 79 s.

Svanberg, Ingvar, & Tydén, Mattias, I nationalismens bakvatten : om minoritet, etnicitet och rasism. - Lund : Studentlitteratur, 1999. – 106 s.

Tackling racism and xenophobia : practical action at the local level. - Strasbourg : Council of European Press, 1995. – 154 s.

Thorsén, Kerstin (red.), Rasism och etniska konflikter : vad kan skolan göra?. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1991. – 69 s.

Trettio uppsatser mot rasism och främlingsfientlighet : en antologi med bidrag från DO:s uppsatstävlingar mot rasism och främlingsfientlighet 1993-1995. - Stockholm : Statens skolverk : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 1996. – 90 s.

Ungdom mot rasism : [alla olika - alla lika] : slutrapport från Kommittén för en ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och rasism. - Stockholm : [Inrikesdep.], 1996. – 77 s.

Uppväxtvillkor : Svartskallar och vitlökar. - Stockholm : Statens ungdomsråd, 1993. – 127 s.

Vad vore Sverige utan pizza? : tio uppsatser mot rasism och främlingsfientlighet. - Stockholm : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 1995. – 27 s.

Watts, Meredith W., Xenophobia in united Germany : generations, modernization and ideology. - Basingstoke : Macmillan, 1997. – 329 s.

 

Westerlund, Per-Åke, Vänd dom aldrig ryggen : lärdomar av den antirasistiska kampen. - Farsta : Rättviseböcker, 1996. – 156 s.

Westin, Charles (red.), Skolan, hjärtat, världen : invandring och ungdomsopinion - bakgrund och belysning. - Stockholm : Barn- och ungdomsdelegationen, 1992. – 152 s.

Wigerfelt, Berit, & Wigerfelt, Anders, Rasismens yttringar : exemplet Klippan. - Lund : Studentlitteratur, 2001. – 356 s.

Vikström, Helena (red.), Hora, svenne, homo, blatte : texter om utanförskap och främlingsfientlighet. - Stockholm : Sellin & partner, 2000. – 138 s.

Viscovi, Dino, Med Loket mot framtiden : om unga arbetarklassmän: invandrare, EU och massmedier. - Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet, 1995. – 28 s.

Vit maktmusik : [en växande industri]. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 1999. – 53 s.

 

Wtulich, Josephine, American xenophobia and the Slav immigrant : a living legacy of mind and spirit. - Boulder, Colo. : East European Monographs, 1994. – 203 s.

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism i skolan : Studenternas rörlighet mellan högskolorna efter 1993 års reform. - Stockholm : Sveriges riksdag, 1996. – 21 s.


Tillbaka till encyklopedin
Tillbaka till Immigrant-institutet
URL: http://www.immi.se
Senast δndrat 2002-05-25