BIBLIOGRAFI OM
INVANDRARE I SVERIGE
1991-1997Immigrant-institutet är en dokumentationscentral i invandrarfrågor. En av institutets främsta uppgifter är att förse forskare och andra intresserade med uppgifter om litteratur som berör invandrare och flyktingar.
Bibliografin 1986-1990.SYSTEMATISK LISTAInnehåll:
A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
B ALLMÄNT OCH BLANDAT
C RELIGION
D FILOSOFI
E UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING
F SPRÅKVETENSKAP
G LITTERATURVETENSKAP
H SKÖNLITERATUR
I KONST, MUSIK, TEATER, FILM
K HISTORIA
L BIOGRAFIER
M ETNOGRAFI
N GEOGRAFI
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP
Oa Sociologi
Ob Internationell politik
Oc Statsvetenskap
Od Förvaltning
Oe Juridik
Oh Sociala frågor
Oha Arbetsmarknad
Ohc Bostad
Ohd Migration: allmänt
Ohdf Flyktingar
Ohdi Invandring
Ohe Diskriminering
Ohf Social omsorg
Ohfb Barn och ungdomar
Ohfe Äldre
Ohj Kvinnor
Oi Statistik
Oj Demografi
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
R IDROTT, LEK OCH SPEL
V MEDICIN

A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSENOrnbrant, Birgitta
Ett nytt land / Birgitta Ornbrant. - Lund : Bibliotekstjänst, 1996. - 1 vikt folder. - (Vandringar med böcker, ISSN 05036968 ; 1996:1)
SAB: Aa
 
Peterson, Hans
Att komma till ett nytt land / Hans Peterson. - Lund: Bibliotekstjänst, 1996. - 1 vikt folder. - (Tala med barnen om-, ISSN 0348193X ; 1996:1)
SAB: Aa
 
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnäytteiden tiivistelmät. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1995-. - (Tampereen yliopiston kirjaston julkaisuja, ISSN 07822367. Sarja C)
SAB: Aa-dd.05(p)
 
Talböcker på finska = Suomenkieliset äänikirjat. - Enskede : Talboks- och punktskriftsbibl. (TPB), 1995 (Lund : BTJ tr.). - 260 s. - vii, [1], 260 s. ; 30 cm
SAB: Aa.099
 
Norge (Utlendningsdirektoratet : Tolke- og informasjonsavdelningen)
Kartlegging av kommunenes informasjonsmateriell om og til asyl- søkere, flyktninger og andre innvandrergrupper /
Utlendningsdirektor-atet, Tolke- og informasjonsavdelningen. - 1. utg. - Oslo : Utlendningsdirektoratet, 1991. - 35 s.
SAB: Aabr
 
Sydkurdisk läromedelsförteckning 1991. - Stockholm : Statens skolverk, [1991]. - 46 s.
SAB: Aae / Aafqcc
 
Valmas, Anne
August Mälk : personaalnimestik / [koostanud Anne Valmas ; toimetanud Vallo Kelder ja Anne Klaassen]. - Tallinn : Eesti TA Raamatukogu, 1991. - 193 s.
SAB: Aagz Mälk, August
 
Valmas, Anne
Karl Ristikivi : personaalnimestik / [koostanud Anne Valmas ja Vallo Kelder ; toimetanud Siiri Jakobson]. - Tallinn : Eesti TA raamatukogu, 1992
SAB: Aagz Ristikivi, Karl
 
Literature about the kurds = [Literatur über Kurden] = [Litteratur om kurder] / eviren / edited by Nedim Da;
illustrations by Contemori ... ; translations by Yusuf Göktepe ... ; language examining by Bob Brown ... - Huddinge : Mezopotamya, 1993 (Tyskland). - 152 s. : ill.
SAB: Aakoaj / Aanoajz Kurdistan / Aakoaj / Aanoaaz Kurdistan
 
Björneld, Lena, 1950-
Litteratur om invandrare och flyktingar, i hälso- och sjukvård och socialvård : kartläggning av ett urval / Lena Björneld, Helene Lennmark-Poikola. - Borås : Immigrant-institutet : Invandrarförl., 1996 (Göteborg : Chalmers biblioteks reproservice). - 70 s. - [2], 70, [2] s. : tab. ; 24 cm. - (Immigrant-institutet, ISSN 03475433 ; 22. Ser. C, Dokumentation)
SAB: Aaohdi / Aavp / Aaohf
 
KITAB : kulturell identitet tryggad av biblioteken : nordisk bibliotekhåndbok om innvandrere og minoriteter / red.: Olaf Berggren ... - Helsingfors : Kirjastopalvelu Oy, 1983-[1989] ; Oslo : Statens bibliotektilsyn, 1993. - 5 vol. - ix, 312 s.
SAB: Ab / F / M
 
Airola, Ulla-Maija
Har ni Päätalos senaste bok? : en intervjuundersökning med 40 sverigefinska pensionärer i Borås om deras
biblioteksvanor / Ulla-Maija Airola. - Borås : Borås stadsbibliotek, 1996. - 22 bl. : ill.
GEOGRAFISK ÄMNE: Borås - Imm
SAB: Abf / Ab-cz Borås
Tillbaka till start

B ALLMÄNT OCH BLANDAT


 
(Invandrarpolitiska kommittén)
Sverige, framtiden och mångfalden : slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén. - Stockholm : Fritze, 1996 (Stockholm : Norstedt). - 511 s. - 511, [3] s. : diagr. I färg, tab. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1996:55) : 260:00
SAB: B / Ohdi-c
 
Boukas, Andreas, 1955-
Greker i Sverige : en bit svensk historia : från argonauterna till nutid / Andreas Boukas / [text: A. Boukas]; [bilder: A. Boukas ...] : [bilder: A. Boukas, G. Karkamanis]. - Järfälla ; Stockholm : Provoles : Stift. Grekiskt bibliotek och arkiv i Sverige (GBAS), 1993 ([Stockholm] : [Årsta bokbinderi]). - 50, 14 s. - [2] s., s. 5-50, [4] s., s. 7-14, [4] s. : ill., tab. ; 24 cm Tête-bêche-bok
SAB: B / Ohdi-c / Ohdh-nd / Bf-cz Stiftelsen Grekiskt bibliotek och arkiv i Sverige
 
Invandrarna i välfärdssamhället / Åke Daun ... - Stockholm : Tiden : Folksam, 1994 (Falun : Scandbook). - 266 s. : ill., tab. ; 22 cm. - ([Folksams skriftserie])
SAB: B / Ohdi-c
 
Bota eller skrota invandrarpolitiken?. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1996 (Värnamo : Fälth). - 142 s. ; 21 cm
SAB: Bb / Ohdi-c
 
Nästa stationen, Skåne : persisk journalistik & litteratur i Skåne / Anoush S ... - Lund : Roya, [1992] (Tyskland). - 69 s. - [3] s., s. 6-69, [1] s. ; 21 cm
SAB: Bb / Hqca(s)
 
Rojas, Mauricio, 1950-
I ensamhetens labyrint : invandring och svensk identitet / Mauricio Rojas. - Stockholm : Bromberg, 1993 (Finland). - 162 s. - 162, [6] s. : tab. ; 22 cm. - (En Moderna tider bok, ISSN 9915837968)
SAB: Bb / Mc / Ohdi-c / Mc
 
Trettio uppsatser mot rasism och främlingsfientlighet : en antologi med bidrag från DO:s uppsatstävlingar mot rasism och främlingsfientlighet 1993-1995. - Stockholm : Statens skolverk : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 1996 (Falköping : Gummesson). - 90 s. - 90, [2] s.
SAB: Bd / Ohe
 
Nordic Seminar for Researchers on Migration and Ethnic Relations (9). (1993 : Esbjerg) Multiculturalism in the Nordic societies : proceedings of the 9th. Nordic Seminar for Researchers on Migration and Ethnic Relations : final report / editor: Jan Hjarnø. -
Copenhagen : Nordic Council of Ministers [Nordiska ministerrådet], cop. 1994. - 339 s. - (TemaNord, ISSN 09086692 ; 1995:516) (Migration and ethnic relations)
SAB: Bf
 
Nordiske migrationsforskerseminar (9). (1993 : Esbjerg) 9. Nordiske migrationsforskerseminar : Esbjerg 16.-19. september 1993, Sydjysk universitetscenter. - Esbjerg : Sydjysk universitetscenter, 1993. - 36 d. Konferensuppsatser i 36 separata delar
SAB: Bf
 
World Commission on Culture and Development Vår skapande mångfald : rapport från Världskommissionen för kultur och utveckling. - 2., rev. [dvs 1. svenska] uppl. - [Stockholm] : [Svenska unescorådet], 1996 (Stockholm : Norstedt). - 311 s. - [1], 311 s. : diagr., tab.
Övers. från 2. engelska uppl.
SAB: Bf / Bfk:bf World Commission on Culture and Development
 
Samuelsson, Wiwi
Resonera & fundera kring invandring och kulturmöten / [Wiwi Samuelsson och Boel Westerberg ; redaktör: Patrick Moreau-Raquin]. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1994 (Norrköping : Luftfartsverket). - 48 s.
SAB: Bf / Ohdi-c / Bf Ohdi-c
 
Invandring, forskning, politik : en vänbok till Tomas Hammar. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning, (CEIFO), cop. 1993 (Edsbruk : Akademitr.). - 256 s. - [10], 256 s. : diagr., tab. ; 25 cm
SAB: Bfa / Ohdi:b / Ohdi-c
 
Levander, Anette
Kulturmöten : en materialkatalog : en sammanställning av arbetsmaterial för skolan om kulturmöten,invandrare och flyktingar / [redaktör Anette Levander]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1991
SAB: Bfk
 
Järtelius, Arne, 1947-
Mångkultursverige : mångkulturens rötter, gränser och möjligheter / Arne Järtelius; [foto: Catharina Kåberg]. - 1. uppl. - Uppsala : Konsultförl., 1993 (Oskarshamn : Primo). - 179 s. : ill. ; 24 cm
SAB: Bfk / M / M / Ohdi-c
 
(Kulturutredningen)
Kulturpolitikens inriktning : slutbetänkande / av Kulturutredningen; [illustrationer: Stina Wirsén]. - Stockholm : Fritze, 1995 (Göteborg : Graphic Systems). - 688 s. - 688, [4] s. : ill., diagr., tab. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1995:84)
SAB: Bfk-c
 
(Kulturutredningen)
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 : en rapport från Kulturutredningen. - Stockholm : Fritze, 1995 (Göteborg : Graphic Systems). - 820 s. - 820, [4] s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1995:85)
SAB: Bfk-c
 
Litteraturen och den nationella identiteten : kulturförbindelserna mellan Estland och Norden : seminarium på Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, 5 - 7.2.1993 / arrangörer Pohjola-Norden ... - Helsingfors : Pohjola-Norden, [1993]. - 87 s.
SAB: Bfk-mca
 
Svanberg, Ingvar, 1953-
Etniskt liv och kulturell mångfald : en handbok i invandrardokumentation / av Ingvar Svanberg och Matias Szabó. - Stockholm : Nordiska museet, 1993 (Uddevalla : Bohusläningen). - 208 s. : ill. ; 19 cm. - (Handböcker från Nordiska museet, ISSN 11023139 ; 5)
SAB: Bga / Ohdi-c:dd
 
Nowakowski, Tadeusz
Informator-Polacy w Szecji : 1995 / opracowal: Tadeusz Nowakowski. - Stockholm : Polonica, 1995. - 58 s.
SAB: Bk
 
Eklund, Maria
Massmedievanor i den jugoslaviska invandrargruppen / Maria Eklund. - Stockholm : Sveriges radio, 1991. - 40 s. : tab. - (Publik- och programforskning (1977), ISSN 03483126 ; 1991:20)
SAB: Bs
 
Bengtsson, Charlotte
Flyktingarna från det forna Jugoslavien - ett problem i pressen : Smålandspostens bild av flyktingar i samband med öppnandet av flyktingslussarna i Växjö / Charlotte Bengtsson, Margareta Månsson. - Växjö : Högsk., 1992. - 88 bl.
SAB: Bt / Ohdf-c / Ohdf-nb
Tillbaka till start

C RELIGION

 
Norlander, Lisa
Stockholmsreligioner : en presentation av några olika kyrkor och trossamfund i Stockholmsområdet / Lisa Norlander. - Tumba : Mångkulturellt centrum, 1996. - 53 s. - (Mångkulturellt centrum, ISSN 14012316 ; 1996:3)
SAB: C
 
Sveriges kristna socialdemokraters förbund
Religionsfrihet i ett nytt Sverige : program antaget av förbundskongressen i Angered, Göteborg 29 juli-2 augusti 1992 / Kristna socialdemokraterna/Broderskapsrörelsen. - Stockholm : Broderskaps förl., [1992] ([Stockholm] : [SAP:s tr.]). - 34 s. ; 30 cm
SAB: Cga / Ckuz Sveriges kristna socialdemokraters förbund
 
Ruotsin suomenkielisen helluntaiherätyksen historiaa. - Stockholm : Ruotsin Suomalainen Helluntailähetyssäätiö, 1996. - 395 s. : ill.
SAB: Ckc
 
Suomalainen Helluntaiseurakunta 30 vuotta Boråsissa 1962-1992. - Borås : Suomalainen Helluntaiseurakunta, 1992. - 9, [7] bl. : ill.
GEOGRAFISK ÄMNE: Borås - Imm
SAB: Ckc
 
Petrovic Holmberg, Rosa
Serbisk ortodoxa kyrkan i Sverige / text och översättning: Rosa Petrovic Holmberg. - Helsingborg : Utgivare: Methodius Lazic, 1994. - 40 s. : ill.
SAB: Cktbz Serbisk ortodoxa kyrkan i Sverige
 
Att vara muslim / i översättning och bearbetning av Jan Åhlander. - 1. uppl. - Märsta : Utbildningsprojektet Méraj, Bilal Muslim Mission of Scandinavia, 1993- ; , Cop. 1993. - 21 cm. - 69 s. - [4], 69 s.
SAB: Cmdd
 
al-Bahi al-Khuli
Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli]; [översättning: Habib Nouira]. - Arboga : Textab, [1993] ([Arboga] : [Textab]). - 234 s. ; 21 cm
SAB: Cmdd.08 / Ohja
 
Konferansen Unga Muslimer i Europa (1995 : Nacka) Rapport:konferensen Unga Muslimer i Europa 15-17 juni 1995 / [arrangerad av] Ungdom mot rasism, Sveriges muslimska ungdoms förbund. - Stockholm : Ungdom mot rasism, 1995. - 57 s.
SAB: Cmddt

D FILOSOFI OCH PSYKOLOGI

 
Jönsson, Marie
"Flyktingkrisen" : kriser i samband med flykt / exil / av Marie Jönsson. - Linköping, 1994. - [5], 12 s. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 11045469 ; 5)
SAB: Do / Ohdi:do
 
Böhm, Tomas, 1945-
Inte som vi! : psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism / Tomas Böhm. - Stockholm : Natur och kultur, 1993 (Falun : Scandbook). - 203, [1] s. ; 22 cm
SAB: Doga / Ohe / Ohe / Doga
Tillbaka till start

E UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING

 
Ellneby, Ylva, 1943-
När kriget kom till dagis : att arbeta med invandrarbarn och flyktingbarn i förskolan / av Ylva Ellneby; illustrationer: Tord Nygren. - Stockholm : Utbildningsradion, 1996 (Eskilstuna : Tuna tr.). - 160 s. : ill. ; 22 cm
SAB: Eab.01 / Ohdfb-c / Dofaa
 
Gidfors, Kerstin, 1938-
Jag är en del av världen / Kerstin Gidfors och Gunilla Lundgren i samarbete med barn från Erikslundsskolan i Göteborg; [illustrationer och foto: eleverna ...]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1991 (Göteborg : Typografia). - 32 s. : ill. (huvudsakligen i färg)
SAB: Eab.022 / Ohdib-c,u
 
Franzén, Elsie C.
5 år efteråt --- : en uppföljning av invandrarelever i grundvux / Elsie C. Franzén. - Stockholm : Univ., Pedagogiska institutionen, 1993. - 85 s. - (Forskningsrapport från Pedagogiska institutionen / Stockholms universitet, ISSN 02800314 ; 56)
SAB: Eab.0762
 
Nordiske veje til flersprogethed : Danmark, Island, Sverige, Norge, Suomi = Norrænar leidir til tv = Nordiska vägar till flerspråkighet = Nordiske veier til flerspråklighet = Pohjoismaisia teitä monikielisyyteen. - [Heinola] : [Opetushallitus, Heinolan kurssikeskus], 1996. - 166 s. : kuv., kartt. ; 25 cm
Comenius-ohjelma. - Selkänimeke: How to help minority children to become multilingual
Tekstiä suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi ja englanniksi
SAB: Eabf / F
 
Hene, Birgitta, 1948-
Utlandsadopterade barns och svenska barns ordförståelse : en jämförelse mellan barn i åldern 10-12 år / Birgitta Hene. - Göteborg : SPRINS-gruppen, Univ., 1993 (Edsbruk : Akademitr.). - 226 s. : tab. - (SPRINS-projektet, ISSN 9904007381 ; 41)
SAB: Eabfc / F:dofa
 
Finell, Dorita
Vi fick chansen- : en bok om invandrarbarn och tvåspråkighet / Dorita Finell, Anna-Greta Heyman. - Borås : Invandrarförl., 1994 (Göteborg : Reprocentralen, Chalmers bibl.). - 105 s. - 105, [3] s. : ill. ; 24 cm. - (Immigrant-institutet, ISSN 03475441 ; 11. Ser. A,
Uppsatser och debatt) : 150:00
SAB: Eabfub.07611 / Eab.01 / Em-c.01 / Em-c.07611 / F:do
 
Roth, Katarina, 1939-
Kulturhänsyn i samlevnadsundervisningen : en lärarhandledning / [projektledning, lärarhandledning: Katarina Roth]. - Göteborg : Invandrarförvaltningen, cop. 1993 ([Göteborg] : [Framåt]). - 28 s. ; 30 cm
SAB: Eabvnd / Eab.0761
 
Schüldt, Kristina, 1937-
På barnens uppdrag! : att förmedla barnkonventionen genom drama / Kristina Schüldt. - Stockholm : Rädda barnen, 1994 (Värnamo : Fälth). - 144 s. ; 23 cm
SAB: Eaby / Oc.01
 
Lundgren, Gunilla
Skolan i andra länder : klass 4 B / [Gunilla Lundgren]. - Rinkeby : Kvarnbyskolan, 1992. - 62 s. : ill. ; 30 cm
SAB: Em
 
Löfgren, Horst, 1938-
Elever med annat hemspråk än svenska : en jämförande studie mellan invandrargrupper och en svensk jämförelsegrupp / Horst Löfgren. - Malmö : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Lärarhögsk., 1991 (Malmö : Graphic Systems). - 86 s. - 86, [14] s. : diagr., tab. ; 21 cm. - (Pedagogisk orientering och debatt, ISSN 04797736 ; 95)
SAB: Em / Eab.07611 / Eabf / Ohdi-c
 
Modersmål fadersmål finska = Äidinkieli isänkieli suomen kieli / Sverigefinska riksförbundet : Ruotsinsuomalaisten keskusliitto. - Stockholm : Statens skolverk, [1993]. - 11, 13 s. - [1] s., s. 4-11, [1] s., s. 4-13 : ill. ; 24 cm Tête-bêche-bok
SAB: Em / Eabfub.07611
 
Skolverket
Utvecklingscentrum för svenskundervisning för invandrare (sfi), ochsvenska som andraspråk - ett utredningsuppdrag / Skolverket, avdelningen för utveckling; Mai Beijer, Madeleine Dahlborg. - Stockholm : Skolverket, 1996. - 33, [32] bl. : ill.
SAB: Em
 
Vuxna invandrares kunskaper i svenska och svenskundervisning för invandrare : situationsbeskrivning. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1996. - 18, [49] s.
SAB: Em / Eabfct
 
Modermål fadersmål finska = Äidinkiele isänkieli suomen kieli / Sverigefinska riksförbundet : Ruotsinsuomalaisten keskusliitto. - 2, rev., uppl. - Stockholm : Skolverket, 1995. - 11, 13 s. : ill. ; 24 cm
SAB: Em / F
 
Mer än ett modersmål : hemspråksdidaktik / Arja Paulin ...; [foton: Anders Paulin ; teckningar: Burhan Misirli]. - Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning) : Statens skolverk, 1993 (Stockholm : Gotab). - 158 s. : ill. (vissa i färg) ; 25 cm
SAB: Em-c.07611 / Eab.07611
 
Brinellskolan i Borås : en skola för asylsökande elever boende på Statens Invandrarverks förläggning i Borås 921005 - 950210 / skolerfarenheter nedtecknade av Anna Dahl... - Borås : SIV:s förläggning, 1995. - 32 bl. : ill.
SAB: Em-cz Borås: Brinellskolan
 
Gjertsson, Mats
Flyktingskolan i Dals-Ed / Mats Gjertsson, Maria Gull, Mia Näslund. - [S.l.] : Gunnar Tingbjörn, 1993. - 111 s. med var. pag. : ill., diagr. - (SPRINS-gruppen)
SAB: Em-cz Dals-Ed:Flyktingskolan
 
Interkulturella läroprocesser / (red): Pirjo Lahdenperä. - Stockholm : HLS, 1995 (Stockholm : Gotab). - 127 s. ; 24 cm. - (Interkulturell undervisning, ISSN 9922159252)
SAB: Epab.04 / Eab / Epab-c.04
 
Danielsson, Louise
Att vara döv och invandrare : en dubbel utmaning? / Louise Danielsson. - Tumba : Sveriges invandrarinstitut och museum, [1992]. - 66 bl. : ill. - (Sveriges invandrarinstitut och museum, ISSN 11041129 ; 2. R)
SAB: Eub
 
Danielsson, Louise
Att vara invandrare och döv : en dubbel utmaning? / Louise Danielsson. - Tumba : Sveriges invandrarinstitut och museum, 1991. - 49 s. : ill. - (Sveriges invandrarinstitut och museum, ISSN 11041129 ; 1. R)
SAB: Eub
 
Goldstein-Kyaga, Katrin, 1946- Pizzabagare eller pilot? : om studievalet bland ungdomar i multietniska skolor / Katrin Goldstein-Kyaga. - Stockholm : HLS, 1995 (Stockholm : Gotab). - 112 s. : tab. ; 21 cm
SAB: Ex-c:oa / Ex-c:oa / Em-c:oa / Ohdib-c:oa
Tillbaka till start

F SPRÅKVETENSKAP

 
Språket är kulturens spegel : tankar om andraspråksutveckling. - 1. uppl. - Södertälje : INVA - Språkpedagogiska institutet, cop. 1995. - 105 s. : ill. ; 30 cm
Innehåll: Del 1: Språk, inlärning och undervisning / Jörgen Niklasson & Britta Weiler. Del 2: Barn av sin kultur / Bo Johansson. , spiralh.
SAB: F:do / F:oa-c Eaac / Eabfct / F:do
 
En "bra" svenska? : om språk, kultur och makt : en antologi inom projektet Språk och miljö / red.: Annick Sjögren, Ann Runfors och Ingrid Ramberg. - Tumba : Mångkulturellt centrum, 1996 (Stockholm : Reproprint). - 111 s.- (Mångkulturellt centrum, ISSN 14012316 ; 1996:7)
SAB: F:oa / F:do / F:oa / F:do
 
Keyling, Ulla, 1942-
Liten grammatik i svenska / Ulla Keyling. - Stockholm : Brevskolan, 1995 (Falköping : Gummesson). - 63 s. ; 24 cm
SAB: Fct / Fc.01
 
Keyling, Ulla, 1942-
Svenska året runt : [svenska för invandrare] / Ulla Keyling; [teckningar: Tor Morisse]. - Stockholm : Brevskolan, 1995 (Falköping : Gummesson). - 159 s. - 159, [1] s. : ill. ; 24 cm Härtill ljudkassett
SAB: Fct / Fct
 
Popovic, Zvonimir, 1934-
Finska språkets ställning i Sverige / [text: Zvonimir Popovic]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1993 (Tranås : Teta tr.). - 39 s. ; 30 cm
SAB: Fub / F:oa
Tillbaka till start

G LITTERATURVETENSKAP

 
Rossiello, Leonardo
La literatura del exilio latinamericano en Suecia : (1976-1990) / Leonardo Rossiello. - Göteborg : Göteborgs universitet, 1993. - s.553-573
Särtr. ur: Revista iberoamericana
SAB: G
 
Män och våld : rapport från ett seminarium, oktober 1990 / Idégruppen för mansrollsfrågor, Civildepartementet. - Stockholm : Jämställdhetsenheten, Civildep., [1991] ([Stockholm] : [Regeringskansliets offsetcentral]). - 59 s.
SAB: GEN / Ohjb(k) / Ohjb(k)
 
Nowakowski, Tadeusz
Lexikon över polska författare i Sverige / Tadeusz Nowakowski. - Borås : Immigrant-institutet, 1996. - 71 s. - (Lexikon över exil- och invandrarförfattare, ISSN 9915599757 ; 4)
SAB: Gmc
 
Mäntykangas, Arja, 1961-
Lexikon över finska författare i Sverige / Arja Mäntykangas. - [Ny, rev. utg.]. - Borås : Immigrant-institutet : Sveriges invandrarförfattares förb., 1992 (Falköping : Gummesson). - 38 s. - v, [1], 38, [2] s. ; 21 cm. - (Lexikon över exil- och invandrarförfattare, ISSN 9915599757 ; 2)
SAB: Gub / Aa-c.012
 
Pynnönen, Marja-Liisa
Siirtolaisuuden vanavedessä : tutkimus ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kentästä vuosina 1956-1988 / Marja-Liisa Pynnönen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. - 399 s. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 03551768 ; 542) Diss.
SAB: Gub.55
 
Valmas, Anne
Kodutanumast kaugemal : valimik artikleid väliseesti kultuurist / Anne Valmas. - Tallinn, 1994. - 131 s. Behandlar bl.a. estnisk exillitteratur utg. i Sverige
SAB: Guc.5
 
Gz Sörbom, Ebba
Linde, Karin
Orden : bortom minnet, bortom glömskan : en studie av Ebba Sörboms självbiografiska verk / Karin Linde. - Göteborg : Univ., 1993. - 40 s.
Uppsats för litteraturvetenskapligt proseminarium
SAB: Gz Sörbom, Ebba
 
Gz Viking, Klaus
Aikalaisten arvio / [sammanställd av] Klaus Viking. - Nynäshamn : Mungo-kirja, 1996 (Nynäshamn : Mungo). - 119 s. : ill. ; 23 cm
Innehåller recensioner av Klaus Vikings verk , inb.
SAB: Gz Viking, Klaus / Gubz Viking, Klaus, pseud.
Tillbaka till start

H SKÖNLITTERATUR
 
Väggarna har öron : berättelser om främlingsfientlighet, utanförskap, mobbning, kärlek, längtan och maktlöshet / red.: Kurdo Baksi. - Stockholm : Svartvitt, cop. 1994 (Spånga : Apec). - 80 s. ; 21 cm
SAB: Hc(s)
 
Världen i Sverige : en internationell antologi / av Madeleine Grive och Mehmed Uzun; [fotografer: Håkan E Bengtsson ...]. - Stockholm : En bok för alla, 1995 (Avesta : Svenska tryckcentralen). - 407 s. - 407, [1] s. : ill. ; 18 cm. - (En bok för alla, ISSN 9901301084)
SAB: Hc(s) / Hce(s)
 
Barnets bästa : en mångkulturell antologi inspirerad av FN-konventionen om barnets rättigheter / redaktör: Kerstin Åsbrink. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum, 1993 (Stockholm : Realtr.). - 140 s. : ill. ; 25 cm
SAB: Hc(s) / Ohdib / Hc(s)
 
Holm, Annika, 1937-
Någon som kallar sig jag älskar dig / Annika Holm. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1993 (Eskilstuna : Tuna tr.). - 161 s. ; 21 cm , inb. : SAB: Hc,u
 
Baksi, Mahmut, 1944-
Videobruden / Mahmut Baksi; svensk bearbetning av Elin Clason. - Stockholm : Svartvitt, 1995 (Stockholm : Apec-tr.). - 135 s. ; 21 cm ISBN (fel) korr. : 195:00
SAB: Hc.01
 
Blom, K. Arne, 1946-
Fienden är svensk : [historisk roman] / K Arne Blom; illustrationer av Andrzej PÃoski. - Lund : Boström, 1996 (Lund : Wallin & Dalholm). - 153 s. - 153, [4] s. : ill.
SAB: Hc.01
 
Levin, Susanne, 1950-
Leva vidare : berättelse / Susanne Levin. - Stockholm : Natur och kultur, 1994 (Falun : Scandbook). - 218 s. - 218, [1] s. ; 23 cm
SAB: Hc.01
 
Nasser, Namdar, 1963-
En enkelresa i tiden : en resa utmed flyktingens gångna väg : [dikter] / [Namdar Nasser]; [omslag, foton och illustrationer: Namdar Nasser]. - Stockholm : Svartvitt, 1995 (Göteborg : Bibliotekets reproservice). - 72 s. . : ill. ; 21 cm
SAB: Hc.03
 
Rzewuski, Lech, 1941-
Dikter av en främling eller =motstånd eller Vrede och hat är också viktiga känslor- / Lech Rzewuski; [teckningar/etsningar: Gerald Steffe]. - Borås : Norma, 1995 (Borås : Centraltr.). - 93 s. - 92, [3] s. : ill. ;
SAB: Hc.03
 
Själaskri : ljus ur tonande mörker : diktsamlingen / Jan-Ove Skogh. - Göteborg : Skogh, [1996?]. - 68 s.
SAB: Hc.03
 
Jag och mitt land : dikter skrivna av invandrarelever. - Huskvarna : Jönköpings kommun, 1995. - 159 s. - (Dokumentationsserien)
SAB: Hc.03(s)
 
Jalava, Antti, 1949-
Känslan : roman / Antti Jalava. - Stockholm : Norstedt,
1996 (Falun : Scandbook). - 215 s. - 215, [1] s. ; 22 cm
SAB: Hcd.01
 
Kayat, Claude
Mohammed Cohen : den arabiske juden / Claude Kayat; översättning: Nils A. Bengtsson. - [Ny utg.]. - Stockholm : En bok för alla, 1994 (Danmark). - 301 s. - [2], 301, [1] s. ; 18 cm. - (En bok för alla, ISSN 9901301084)
Finns även som talbok
SAB: Hcej.01 / Hj.01=c
 
Mellan dröm och vaka : samtida serbisk poesi / i urval och översättning av Jon Milos. - Kristianstad : Monitorförl., 1994. - 221 s. SAB: Hcemf.03
 
Eggens, Magda, 1924-
Aldrig mera krig, Emma! / Magda Eggens; [omslag och illustrationer: Elisabeth Nyman]. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1995 (Falun : Scandbook). - 88 s. - 88, [1] s. : ill. ; 21 cm
SAB: Hcg / Hc,u
 
Andréasson, Rune, 1925-
Bamse och Kalle Svartskalle / Rune Andréasson. - [Ny uppl.]. - Norrköping : Statens invandrarverk, [1993] (Katrineholm : Sörmlands grafiska). - 21 s. - S. 3-21, [1] s. : färgill. ; 25 cm
Delvis ur: Bamse ; 1980:7-8
SAB: Hci
 
Tucholsky, Kurt
Gripsholms slott / Kurt Tucholsky; översättning av Birgit Hård af Segerstad. - [Ny utg.]. - Stockholm : Tiden, 1993 (Norge). - 148 s. - 148, [1] s. ; 19 cm. - (Tidens klassiker, ISSN 9901345332)
SAB: Hf.01=c
 
Gz Weiss, Peter
Weiss, Peter, 1916-1982
Konvalescensdagbok / Peter Weiss; [översättning: Ulrika Wallenström]. - Stockholm : Bonnier, 1993 (Kristianstad :Kristianstads boktr.). - 218 s. - 218, [1] s. ; 21 cm
SAB: Hf=c / Gfz Weiss, Peter
 
Antología : del cuento latinoamericano en Suecia / selección de Victor Montoya. - 1. ed. - Borås : Invandrarförl., 1995 (Falköping : Gummessons tr.). - 171 s. ; 20 cm. - (Immigrant-institutet, ISSN 03475360 ; 41 [dvs 42]. Ser. B, Dikter, noveller, essäer) ISBN 9185242977 : 150:00
SAB: Hkq(s)
 
7 ryska poeter i Stockholm : ett urval / av Elena Dahl; Alex Blinoff...; formgivning och illustrationer: Ella Raymond. - Borås : Invandrarförl., 1996. - 91 s. : ill. - (Immigrant-institutet, ISSN 03475360 ; 43. Ser. B, Dikter, noveller, essäer) : 150:00
SAB: Hma.03(s) / Hcema.03(s) / Gma
 
Tillbaka till start

I KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM

 
Ibz Dahl, Peter
Dahl, Peter, 1934-
Ofullbordat : memoarer / Peter Dahl. - Stockholm : Norstedt, 1994 (Värnamo : Fälth). - 179 s., [40] pl.-s. (huvudsakligen i färg). - 179, [1] s., [40] pl.-s. (huvudsakligen i färg) ; 22 cm
SAB: Ibz Dahl, Peter
 
Ibz Nash
Nash, Jørgen, 1920-
Vingeslag over vandet : 50 år i branchen : ord & billeder / Jørgen Nash / redaktion: Lis Zwick. - Valby : Borgen, 1994. - 172 s. : ill.
SAB: Ibz Nash, Jørgen
 
Ibz Gómez
The art of Enelia Paz Gómez. - [Enid, Okla. : Phillips Univ., 1994]. - [17]s. : ill.
SAB: Ibz Paz Gómez, Enelia / Lz Paz Gómez, Enelia
 
Ronström, Owe, 1953-
Att gestalta ett ursprung : en musiketnologisk studie av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm : [an ethnomusicological study of dancing and music-making among Yugoslavs in Stockholm] = [Giving form to an origin] / Owe Ronström. - Stockholm : Univ., 1992 (Stockholm : Akademitr.). - 303 s. : ill., musiknoter ;
Diss.
SAB: Ijv-nb / Mnbx
 
Ijz Peters, Cyndee
Peters, Cyndee
Vidare / Cyndee Peters. - Stockholm : Trevi, 1994 (Södertälje : Fingraf). - 137 s. - 137, [2] s. ; 21 cm
SAB: Ijz Peters, Cyndee / Dokc
Tillbaka till start

K HISTORIA

 
Liikkanen, Annu, 1939-
Med lapp om halsen : [70.000 finska krigsbarn 1939-1946] / Annu Liikkanen; [översättning från svenska till danska: Eeva Liisa Mortensen]. - [Ny utg.]. - Helsingborg : Interterras, 1995 ([Falköping] : [Gummesson]). - 162 s., [16] pl.-s. - [6], 162 s., [16] pl.-s. : ill., tab. ; 21 cm
Tidigare utg. med titeln: Det får inte hända igen / Annu Edvardsen
S. 137-162: Finnebørn i Danmark
SAB: Kdd.54 / Ohdfb-c
 
Olin sotalapsi / toimittantu Magdolna Kovács. - Turku : Siirtolaisuusinstittuuti, 1995. - 273 s. : ill.
ÄMNE: Finska krigsbarn - Imm
SAB: Kdd.54 / Ohfb
 
Nordmann, Petrus, 1858-1923
Finnarne i mellersta Sverige / af Petrus Nordmann. - Faks.-utg. - Malung : Dalaförl., 1994 (Malung : Malungs boktr.). - 195, xlviii s. - [8], 195, [1], xlviii s. ; 21 cm
Faks. av 1. uppl. Helsingfors : Förf., 1888
SAB: Kddx-c / Mddx-c
 
Ignats, Ülo, 1951-
Esterna och Estlands minoriteter / Ülo Ignats. - Stockholm : Estniska nationalfonden, cop. 1995 (Jönköping : Småland). - 85 s. - [8], 85 s. ; 21 cm
SAB: Kmca / Kmca / Ohe-mca
 
Raag, Virve, 1954-
Över stormande hav : estländskt liv och leverne i Kumla 1944-1991 : eesti elu-olu Rootsi väikelinnas Kumlas 1944-1991 = Üle tormise mere / Virve Raag & Raimo Raag. - Örebro : Örebro läns museum, 1992 (Kumla : Kumla tr.). - 130 s. : ill., tab. ; 22 cm
SAB: Kmcax-c / Ohdi-c
 
Ceroviø, Stojan
Besinningslöshetens år : krönikor från Serbien / Stojan Ceroviø; i översättning och bearbetning av Djordje Karkoviø ; [illustrationer: Pedrag Koraksiø]. - Ljungskile : Gavrilo, 1994 (Falun : Scandbook). - 157 s. - 157, [1] s. : ill. ; 21 cm
Övers. från serbokroatiska ur den serbiska tidskriften Vreme
SAB: Knb.59
 
Magnusson, Kjell, 1945-
Kosovos albaner / [författare: Kjell Magnusson, Kajsa Törnqvist]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1993 (Tranås : Teta tr.). - 48 s. : ill. ; 30 cm. - (Grundinformation. b, ISSN 9915778562)
SAB: Knbf-c / Knb-c / Ohe-nbf / Knbz Kosovo
 
Affären Rami-Bergman : dokument om judefientlighet och akademisk röta i Sverige / [Håkan Arvidsson (red)]. - Stockholm : Moderna tider, 1994 (Finland). - 405 s. ; 21 cm. - (En Moderna tider bok, ISSN 9915837968)
Behandlar Ahmed Rami och Jan Bergman
PERSON SOM ÄMNE: Bergman, Jan, 1933- - GEN - e / Rami,
Ahmed, 1946- - GEN - e
SAB: Koafh.58 / Oer-cz Rami, Ahmed / Oer-cz Rami, Ahmed /
Koafh-c.58 / Lz Bergman, Jan
 
Somalier / [redaktör: Lena Hagberg]. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1993 (Norrköping : Luftfartsverket). - 50 s. : ill. ; 30 cm. - (Grundinformation. b, ISSN 9915778562)
SAB: Kpgb / Kpgb
Tillbaka till start

L BIOGRAFI MED GENEALOGI

 
Lindblom, Kjell, 1943-
Vallonsläkter under 1600-talet / Kjell Lindblom. - Johanneshov : K. Lindblom, 1989- ; , 1992 (Stockholm : Författares bokmaskin). - 22 cm. - 183 s.
SAB: Ldm-c / Ldm-c
 
Finländare i det svenska samhället = Ruotsinsuomalaisia vaikuttajia. - Söderbärke : Edicom publikationer, 1992- (Falun : Falu bokproduktion) ; , 1995 (Smedjebacken : Smedjebackens grafiska). - 22 cm. - 247 s.
SAB: Lm-c / Kddx / Lm-c(p) / Kddx-c(p)
 
Suhonen, Unto-Einar
Kvinnor i Borås historia / Unto-Einar Suhonen. - Borås : Fenno, 1996. - 254 s. : ill.
GEOGRAFISK ÄMNE: Borås - Imm
SAB: Lm-cz Borås
 
Min tid som göteborgare : uppsatser skrivna av elever på SFI-skolan 1992 / Göteborgs stad, flyktingverksamheten. - Göteborg, 1992. - 33 s. : ill.
SAB: Lm-cz Göteborg
 
Nowakowski, Tadeusz, 1956-
Polacy w Szwecji : sÃownik biograficzny emigracji Polskiej w Szwecji : biografiskt lexikon = Polacker i Sverige / opracowanie: Tadeusz Nowakowski. - Tullinge : Polonica, 1992 (Polen). - 187 s. - 187, [8] s. ; 21 cm
SAB: Lm-mb / Lm-c / Lm-mbx
 
Constantinesco, Silvia
Exil : oameni si idei / Silvia Constantinesco. - Skogås : Curierul Românesc, 1995. - 255 s.
SAB: Ls
 
Drömmen om ett annat liv : [en ung generation dokumenterar sin historia] / [i samarbete med Kerstin Gidfors och Gunilla Lundgren]. - Stockholm : Utbildningsradion, 1996 (Kristianstad : Kristianstads boktr.). - 128 s. - [4] s., s. 7-128 : ill. ; 24 cm
S. 114-128: Berätta din historia / av Anna Norlin
SAB: Ls / Ohdib-c / Ls-c
 
Järtelius, Arne, 1947-
Vårt nya land : invandrarröster i Sverige / text: Arne Järtelius ; foto: Annie Anderberg. - Stockholm : LL-förl., 1996 (Motala : Borgström). - 71 s. : färgill. ;
SAB: Ls / Ohdi-c / Ls-c
 
Internationella kulturskapare i Göteborg / [textbearbetning och reportage: Paula Isaksson, Lotta Wide ; samarbete mellan Kulturnämnden i Göteborg ...]; [foto: Ronald Andersson]. - Göteborg : [Kultur media], Arbetsförmedlingen, 1995 (Uddevalla : Mediaprint). - 159 s. - 159, [1] s. : ill. ; 20 cm
SAB: Ls-cz Göteborg / I / Lm-cz Göteborg / Lm-c.i
 
Lz Ahlberg, Axel ref
Ahlberg, Axel, 1921-
Minnen från Svenskestland samt upplevelser under 50 år i Sverige / Axel Ahlberg. - [Stockholm] ; [Upplands Väsby] : [Författares bokmaskin] : [A. Ahlberg], 1992 (Stockholm : Författares bokmaskin). - 127 s. : ill. ; 21 cm
SAB: Lz Ahlberg, Axel
 
Lz Behros, Fateme ref
Behros, Fateme, 1941-
Man va an'ha-yi digar / Fatimah Bihruz (Falsafi). - Spånga : Arash, 1995. - 586 s. - 586, [2] s. ; 22 cm
SAB: Lz Behros, Fateme / Hqca.01
 
Lz Beltzikoff, Boris ref
Beltzikoff, Boris, 1908-
En svensk jude ser tillbaka : essäer ur ett liv / Boris Beltzikoff. - Stockholm : Carlsson, 1994 (Ljungby : Reflex Repro/Joma-tr.). - 206 s. - 206, [1] s. : ill. ;
SAB: Lz Beltzikoff, Boris
 
Lz Dethorey, Ernest M.
Amor a la llibertat-b Ernest M. Dethorey (1901-1992) / edició, introducció i notes de Carlos Meneses. - Palma : Institut dÉstudis Baleàrics, 1995. - 173 s. : ill. - (Sèrie divulgació)
SAB: Lz Dethorey, Ernest M.
 
Lz Eggens, Magda
Eggens, Magda, 1924-
-vad mina ögon har sett / Magda Eggens ; i samarbete med Rose Lagercrantz. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1992 (Ungern). - 77 s. ; 24 cm
SAB: Lz Eggens, Magda,u
 
Lz Eggens, Magda
Eggens, Magda, 1924-
Ingen väg tillbaka / Magda Eggens. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1994 (Falun : Scandbook). - 90 s. ; 23 cm , inb. : 165:00
SAB: Lz Eggens, Magda,u
 
Lz Johansson, Linnéa
Arapovic, Borislav
Östgötadottern / Borislav Arapovic och Linnéa Johansson. - Stockholm ; Mostar : Codex, 1993 (Kroatien). - 171 s. : ill. ; 21 cm
SAB: Lz Johansson, Linnéa
 
Klüger, Leo, 1921-
Dömd till livet / Leo Klüger. - Stockholm : Bonnier Alba, 1996 (Falun : Scandbook). - 256 s., [8] pl.-s. - [2] s., s. 5-256, [1] s., [8] pl.-s. ; 23 cm
SAB: Lz Klüger, Leo / Koafh.54
 
Lz Roth, Emerich
Roth, Emerich, 1924-
Jude, Øid, sidó : en berättelse om kärlek och hat och vägen till ett nytt liv / Emerich Roth / i samarbete med Lena S. Karlsson. - Stockholm : Carlsson, 1995 (Eslöv : ESC). - 127 s. : ill. ; 20 cm
SAB: Lz Roth, Emerich / Koafh
 
Lz Schein, Harry
Schein, Harry, 1924-
Sluten : 5 oktober till 15 november 1994 / Harry Schein. - Stockholm : Bonnier, 1995 (Falun : Scandbook). - 135 s. - 135, [1] s. ; 21 cm
SAB: Lz Schein, Harry / Lz Schein, Harry
 
Lz Skarin, Sylvia
Skarin, Sylvia
Vägen till återföreningen : verklighetshistoria om kärlek som inte ses som tillåten av svenska myndigheter / Sylvia Skarin. - Borås : Invandrarförlaget, 1996. - 118 s. : ill. - (Immigrant-institutet, ISSN 03475441 ; 12. Ser. A, Uppsatser och debatt)
SAB: Lz Skarin, Sylvia
 
Tillbaka till start

M ETNOGRAFI, SOCIALANTROPOLOGI OCH ETNOGRAFI

 

Vid vår sida - eller vid sidan om? : en bok om kulturmöten / [redaktör: Eva Nyberg]. - Lund ; Stockholm: Kulturen : Utbildningsradion, 1995 (Lund : Wallin & Dalholm). - 48 s. : ill. ; 25 cm
Projekt: Det mångkulturella Sverige
: 40:00
SAB: M / M / Ohdi-c
Sjögren, Annick, 1936-
Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet / Annick Sjögren; [foto : författaren ...]. - Stockholm ; Botkyrka : Arena : Mångkulturellt centrum, Sveriges invandrarinstitut och museum, 1993 (Värnamo : Fälth). - 220 s. - 220, [1] s. : ill. ; 21 cm. - (Invandrarminnesarkivet, ISSN 11015675 ; 8. Serie A)
SAB: M / Mc / Dog
 
Culture and management in the field of ethnology and business administration / edited by Annick Sjögren and Lena Janson. - Tumba ; Stockholm : Swedish Immigration Institute and Museum (Sveriges invandrarinstitut och museum) : Institute of International Business, Stockholm School of Economics [Institutet för internationellt företagande vid Handelshögsk.] (IIB), 1992 (Stockholm : Reproprint). - 175 s. : tab. ; 24 cm. - (Invandrarminnesarkivet, ISSN 11015675 ; 7. Serie A)
Symposium Stockholm, 1991
SAB: M / Qb
 
Länsmuseet i Gävleborgs län Svedjefinnar : en utställning om den tidiga invandringen till Hassela och Gävleborgs län / [Utställningen är producerad av Länsmuseet i Gävleborgs län ; text och innehåll: Ann Nilsén. - Gävle : Länsmuseet, 1994. - 12 s. : ill.
SAB: Mc / Mddx
 
Sameexistens i samexistens : ett DO-seminarium : 28-29 augusti 1993, Kiruna / [redaktör: Göran Kristiansson]. - Stockholm : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), [1993] (Skara : Västergötlands tr.). - 24 s.
SAB: Mcs / Ohe / Mcs / Ohe-c
 
Jutila, Heikki
Ruotsinsuomalaisten koululaisten Suomi-kuva / Heikki Jutila. - Turku : Yliop., 1994. - 124 s. - (Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 03568547 ; 144)
SAB: Mdd
 
Vallonsmeder och krigsbarn : historier om pojobor under tre sekel : kertomuksia pohjalaisista kolmelta vuosisadalta = Valloniseppiä ja sotalapsia / redigerad = toimittanut: Mikael Korhonen. - [Pojo] : [Pojo lokalhistoriska arkiv], 1995. - 128 s. : kuv., kartt. - (Pohjan paikallishistoriallisen arkiston julkaisu ; nro 1)
ÄMNE: Valloner - Imm / Finska krigsbarn - Imm
SAB: Mdd
 
Kaila, Ben
Siirtosuomalainen = Invandrare från Finland / valokuvat/fotografier Ben Kaila, Risto Vuorimies; johdanto/inledning Carl-Gustaf Lilius. - Helsinki : Musta taide, 1994. - 110 s. : huvudsakligen ill.
SAB: Mdd / Pna
 
Basic, Inger
Bosnier i Braås : att stanna eller inte stanna? : en studie om bosniernas situation och deras möten med svenskarna i den svenska kulturen / örfattare: Inger Basic, Katarina Tiveskog. - Växjö : Högsk. i Växjö, [1994]. - 40 bl. : kartor
Sociologi 41-60, samhällsvetenskapliga instiutionen, Högskolan i Växjö
SAB: Mnbd / Ohdf-c
Berg, Magnus, 1955-
Seldas andra bröllop : berättelser om hur det är : turkiska andragenerationsinvandrare, identitet, etnicitet, modernitet, etnologi / Magnus Berg. - Göteborg : [Etnologiska institutionen, Univ.] : Etnologiska fören. i Västsverige, 1994 (Göteborg : Idrottens tr.). - 305 s. : tab. ; 21 cm. - (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, ISSN 02830930 ; 18)
Diss.
SAB: Moaa / Ohdib-c / Ohdh-oaa / Moaa
 
Liliequist, Marianne, 1950-
I skuggan av "Inte utan min dotter" : exiliraniers identitetsarbete / Marianne Liliequist. - Stockholm : Carlsson, 1996 (Lund : Wallin & Dalholm). - 164 s. - (Etnologiska skrifter, ISSN 11036516 ; 7)
SAB: Moakx-c / Moakx-c

Elgenius, Gabriella
En minoritets kamp för kulturell överlevnad : en studie över mohawkindianerna i Akwesasne. - Växjö : Högsk., [1992?]. - 129 s.
SAB: Mqat / Ohe

Geisler, Dorthe
Grönländsk identitet : en etnologisk studie av grönländska invandrares identitetsupplevelse i Sverige. - Växjö : Högsk., 1992. - 72 bl.
SAB: Ms

Lindgren, Lars, 1964-
Romer : en minoritet i många länder / [författare: Lars Lindgren och Bengt Sandström]. - 1. uppl. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1996 (Norrköping : AB Trycksaker). - 24 s. : ill.
SAB: Mt

Romer i Sverige : situationsbeskrivning / Arbetsgruppen SIV - Nordiska zigenarrådet. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1996. - 22, [10] s. - 21 s.
SAB: Mt

Zigenarexistens i samexistens : ett seminarium hos DO : 7 oktober 1994, Stockholm. - Stockholm : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), [1995]. - 9 s.
Dokumentation av Seminarium angående zigenarnas situation anordnat av Statens invandrarverk och Nordiska zigenarrådet hos Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm den 7 oktober 1994
SAB: Mt-c / Ohe

Beik, Amin
Våra gemensamma högtider / Amin Beik. - Borås : Invandrarförl., 1996 (Falköping : Gummesson). - 39 s. : ill. - Immigrant-institutet, ISSN 03475433 ; 23. Ser. C, Dokumentation)
SAB: Mza / Mza-c / Mza
Kindblom, Inga, 1934-
Lycka för två : kärlek och bröllop i ett mångkulturellt samhälle / [redaktör: Barbro Blomberg]. - Kristianstad : Länsmuseet i Kristianstad, 1995 (Lund : Wallin & Dalholm). - 63 s. : ill
Av Inga Kindblom, Anna Månsson och Monica Berger
SAB: Mza-c
Tillbaka till start

N GEOGRAFI


Stockholm, världens stad / [redaktör och foto: Birgitta Lagerström]. - Stockholm : Flykting- och invandrarbyrån, 1995. - 64 s. : ill.
SAB: Ncaa
Uppsala stads historia / utgiven av Uppsala stads historiekommitté ; under redaktion av Herbert Lundh. - Uppsala : Historiekomm., 1953- ; Uppsala : Stadsarkivet, 1993 (Uppsala : A & W). - 181 s. : ill.
D. 5-: Redaktör: Torgny Nevéus
SAB: Ncabz Uppsala / Ohdi-cz Uppsala

Ingermanland : om land och folk / redaktör: Sulo Huovinen. - Stockholm : Kulturfonden för Sverige och Finland, 1993 (Stockholm : NsT Tryck city). - 298 s. : ill., kartor, tab. ; 21 cm
GEOGRAFISK ÄMNE: Ingermanland - GEN
SAB: Nmaz Ingermanland / Ohe-ma

Berg, Lars-Eric, 1942-
Finns det lim i Afrika? / text: Lars-Eric Berg ; bild: Martin Ehrling. - Stockholm : SIDA, 1992 (Belgien). - 127 s. : färgill., kartor i färg
SAB: Np,u
Tillbaka till start

O SAMHÄLLS- OCH NÄRINGSVÄSEN

 
Dealzi, Siddik
Samhällsinformation för kurder : projektrapport / Siddik Dealzi. - Lund : Flyktingmottagningen i Lund, 1992. - 21 bl. : ill.
SAB: O

Begreppskatalog. - [Ny, rev. utg.]. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), [1993]. - 30 bl.
SAB: O(x)

Warbixinta Iswidhan / [qoraalka taxanaha: Annika Agebjörn...]; [hubinta af Soomaaliga: Cabdi C. Cali ; sawirrada: Per Wichmann]. - Norrköping : Statens invandrarverk, [1994] (Stockholm : Norstedt). - 134 s. - 134, [1] s. : ill.
SAB: O-c / O-c

Samhällsguiden : en uppslagsbok för dig som vill hitta rätt bland lagar och bestämmelser, rättigheter och skyldigheter. - 6., helt omarb. uppl. / [utförd av Barbro Björkhem]. - Stockholm : Allmänna förl., 1992 (Norge). - 560 s. ; 21 cm
SAB: O-c / Oh-c

Fukuzawa, Yukishi
Na : rija-ji tamaddun / [az] F; tarjumah: Ching. $ Y. - Spånga : Arash, 1363 [dvs 1991] (Spånga : Arash). - 306 s.
Övers. från den engelska utg. med titeln: An outline of a theory of civilization
SAB: O:d
 
Tillbaka till start

Oa Sociologi


Stier, Jonas
Ethnic minority groups : a comprehensive framework / by Jonas Stier and Magnus Greén. - Växjö : Högsk., [1992]. - 148 bl. - (Master of social science thesis, ISSN 11036680 ; 1) (Växjö University master of science thesis)
SAB: Oa

Nilsson, Nils-Erik, 1950-
Förälder i nytt land / Nils-Erik Nilsson, Kjell Lund ; [foto: Sven Oredsson ...]. - 1. uppl. - Stockholm ; Solna : Naturia : Litteratur- och föreningstjänst, 1992 Falköping : Gummesson). - 96 s. : ill
SAB: Oa / Em-c / Ohdi-c / Dofa

Berg, Lars-Eric, 1942-
Lika olika allihop : sex svenska barn - och jag : ett arbetsmaterial för mellanstadiet / av Lars-Eric Berg, Martin Ehrling. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1993 (Västervik : Ekblad). - 48 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; ISBN 9170165769
SAB: Oa,u

Källstrand, Gunborg
Nytt personummer : om bosniska flyktingars väg in i ett svenskt samhälle / Gunborg Källstrand. - Skövde : Högskolan, 1995. - 28 bl.
Fördjupningsarbete 10 poäng, socialpsykologi
SAB: Oaa

Främlingskapets anatomi / Gunilla Hallerstedt och Thomas Johansson (red.). - Stockholm : Carlsson, 1996 (Stockholm : Gotab). - 309 s. - 309, [1] s.
SAB: Oaa / Do / M / Oaa / Do

Dahlström, Kajsa, 1947-
Visst finns det plats för några till! : en rapport om Mötesplats Strängnäs / sammanställd av Kajsa Dahlström och Sam Samuelsson; [foto: Sam Samuelsson ...]. - Norrköping : Statens invandrarverk, [1992] (Eskilstuna : Eskilstuna offset). - 24 s. : ill. - (Kulturmöten i skolan)
SAB: Oaa / Ohdi-c

(Storstadskommittén)
Att röja hinder för samverkan, egenmakt, arbetslinjen : delbetänkande / av Storstadskommittén. - Stockholm : Fritze, 1995 (Stockholm : Norstedt). - 179 s. : diagr. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1995:142)
SAB: Oabba-c

Invandring och ungdomsopinion : bakgrund och belysning / redaktörer: Charles Westin och Titti Hasselrot. - Stockholm : Barn- och ungdomsdelegationen [i samverkan med] Ungdom mot rasism : Civildep., 1995 (Falköping : Gummesson). - 181 s. - 181, [1] s. : diagr., tab.
Uppdaterad version av: Skolan, hjärtat, världen / red.: Charles Westin
SAB: Oabkba / Ohdi-c / Ohdf-c

Samuelsson, Jan, 1943-
Kärlek och familjeliv enligt islam : fakta och värderingar kring islam / Jan Samuelsson och Åsa Brattlund. - Stockholm : Natur och kultur, 1996 (Falun : Scandbook). - 146 s. -
SAB: Oac / Cmdd / Ohj / Cmdd / Oac

Mårtensson, Carl
Olika men lika... : en intervjuundersökning av adopterade
från Korea och Indien / Författare: Carl Mårtensson. -
Växjö : Högsk. i Växjö, 1994. - 69, [7] bl.
D-uppsats i sociologi. Högsk. i Växjö
SAB: Oac / Dofa
 
Tillbaka till start

Internationell politik

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd
Hur ligger det till med asylrätten i Sverige? : en kritisk praxis- samling / sammanställd av Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd. - Hedemora : FARR, [1991]. - 59 s.
Stencil
SAB: Obal
 
Mannina, Camilla
The asylum seeking problem : the european community's response : inclusion or exclusion in the EC? : an analysis of the main asylum policies agreements and laws adopted in the EC from the late 1980s to the early 1990s / Camilla Mannina. - Växjö : Univ. of Växjö, 1994. - 61bl.
C-uppsats i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen, högskolan i Växjö
SAB: Obal / Oeale
 
Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. - 1. uppl. - Stockholm : Publica : Norstedts juridik, 1996 (Göteborg : Graphic Systems). - 106 s. ; 25 cm. - (Publica, ISSN 03466388)
SAB: Obal / Ohdf / Obal / Ohdf
 
Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. - 1. uppl. - Stockholm : Publica : Norstedts juridik, 1996 (Göteborg : Graphic Systems). - 106 s. ; 25 cm. - (Publica, ISSN 03466388)
SAB: Obal / Ohdf / Obal / Ohdf
 
Strandberg, Cecilia
Migration : ett hot mot staters säkerhet? / Cecilia Strandberg. - Växjö : Högskolan i Växjö, 1995. - 40 bl.
C-uppsats i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen, Högskolan i Växjö
SAB: Obd / Ohd
Tillbaka till start

Oc STATSVETENSKAP


Eken, Ihsan
Sveriges flyktingpolitik 1900-1984 : en studie om drag, motiv i ochförutsättningarna för svensk flyktingpolitik 1900-1984 / Ihsan Eken. - Karlstad : Högskolan i Karlstad, 1993. - 340 s.
Uppsats för proseminariet i statskunskap och sociologi vid högskolai Karlstad, hösten 1993, 60 p
SAB: Oc
 
The UN minority rights declaration / edited by Alan Phillips and Allan Rosas. - Turku : Åbo Akademi, 1993. - 132 s.
SAB: Oc.01 / Obf
 
Sverige inför ett vägval (Seminarium) (1993 : Hanaholmen) Seminariet Sverige inför ett vägval : Hanaholmens kulturcentrum 9-10 januari 1993. - Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1993. - 63 s. - (Rapport / Nordiska språk- och informationscentret, ISSN 07898673 ; 34)
SAB: Occ
 
Ungdomsriksdagen (1994 : Stockholm)
För vår gemensamma framtid : en rapport från Ungdomsriksdagen 1994 / [redaktion: Joe Frans, Louise Tornehave och Elin Albinsson]. - Borås : Invandrarförl., 1994 (Norge). - 215 s. - 9 s., s. 14-215 ; 23 cm. -
(Immigrant-institutet, ISSN 03475433 ; 20. Ser. C, Dokumentation)
SAB: Occ / O-c
 
Suhonen, Unto-Einar
25 år av moderat invandrarverksamhet i Borås 1969 - 1994 = 25 p vuotta kokoomuslaista siirtolaistoimintaa Boråsissa 1969 - 1994 / e Unto-Einar Suhonen. - Borås : Fenno förl., 1994. - 27 s. : ill.
SAB: Occ.06z Moderaterna (Borås)
 
Rätt att rösta : 1919-1994 : så fick kvinnor politiskt Barbro Björkhem ...]; [bilder: Peter Kjellerås ...]. - Stockholm : Sveriges riksdag : Riksdagens tryckeriexpedition, 1994 (Stockholm : Gotab). - 72 s. :
ill., diagr., tab. ; 30 cm
SAB: Occ.07 / Ohja-c / Kc.5

Carlestam, Viveka
Kurderna och deras politiska organisationer. - Växjö : Högsk., 1991. - 49 s.
SAB: Ocf-oa.06 / Koa
 
(Demokratiutvecklingskommittén) På medborgarnas villkor : en demokratisk infrastruktur : betänkande / av Demokratiutvecklingskommittén. - Stockholm : Fritze, 1996 (Stockholm : Norstedt). - 173 s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1996:162)
SAB: Ocgaa / Ocgaa-c / Occ
Tillbaka till start

Od FÖRVALTNING


Det här är Invandrarverket. - 3., rev. uppl. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1996 (Norrköping : Luftfartsverket). - [13] s. : ill.
SAB: Od
 
Flyktingmottagandet. - 2., rev. uppl. / [redaktör: Ann Forsner]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1993 (Johanson & Eklundh tr.). - 15 s. ; 21 cm
SAB: Od / Ohdf-c
 
Stockholms län (Landstinget)
20 punkter för gränslös rättvisa / [Stockholms läns landsting]; [fotografer: Per B Adolphson ...]. - Stockholm : Invandrarsekretariatet, Stockholms läns landsting, 1993 (Värnamo : Fälth). - 38 s. - 38, [2] s. :
ill. ; 28 cm
SAB: Od / Ohdi-c / Odcdz Stockholms län. Landstinget
 
Vi vill vara med och bestämma : [modeller för medborgarinflytande - i stadsmiljö och på landet] : [en skrift om lokal utveckling av kommunal verksamhet]; [foto: Lennart Jonasson ...]. - Stockholm : Fritze, 1994 (Stockholm : Norstedt). - 109 s. - [2], 109 s. : färgill. ; 25 cm. - (Ds : departementsserien, ISSN 02846012 ; 1994:123)
SAB: Odcc
 
Krantz, Tuula
Ruotsinsuomalaiset kunnallispoliitikot : tutkimus Boråsin kunnasta / Tuula Krantz. - Axvall : Axvallan kansankorkeakoulu, 1996. - 29, [31] bl.
GEOGRAFISK ÄMNE: Borås - Imm
SAB: Odcez Borås
 
Tillbaka till start

Oe JURIDIK


Utländska medborgare i kriminalstatistiken 1993. - Stockholm : SCB, 1994 (Örebro : SCB-tr.). - 56 s. - (RS)
Uppdaterad vers. av: Utländska medborgare i kriminalvårdsstatistiken 1989 (RS : Rätts- och socialstatistik ; 1990:10)
SAB: Oe
 
Utlänningsärenden - praxis : Utlänningsnämndens och Regeringens beslut / i urval av Håkan Sandesjö och Kurt Björk. - 1995 års utg. - Stockholm : Fritze, 1995 (Göteborg : Graphic Systems). - 832 s. ; 25 cm. - (Publica, ISSN 03466388)
SAB: Oe / Ohdi-c:oe
 
Vit makt? : en studie av invandrares och deras barns representation inom politik, förvaltning, näringsliv, organisationer och media. - Stockholm : Ungdom mot rasism, 1995 (Stockholm : Norstedt). - 59, [29] bl. : diagr., tab. ; 30 cm
"Alla olika, alla lika"
SAB: Oe / Ohe-c:oi / Ohdi-c:oi
 
Kriminalstatistik = Criminal statistics / BRÅ - Brottsförebyggande rådet : National Council for Crime Prevention. - Stockholm ; Stockholm : BRÅ : Fritze, 1995- ([Bollnäs] : [Nyström]) ; , 1995 ([Bollnäs] : [Nyström]). - 25 cm. - 105 s. - 105, [4] s. : tab. - (BRÅ-rapport, ISSN 11006676) (Sveriges officiella statistik, ISSN 9901114802) (BRÅ-rapport, ISSN 11006676 ; 1994:4)
SAB: Oep-c:oi / Oeq-c:oi / Oeq-c:oi(p)
 
Sundevall, Dick, 1946-
Det farliga Sverige / Dick Sundevall. - Stockholm : Fischer, 1995 (Finland). - 295 s. - 295, [1] s. ; 23 cm. - (Fischer debatt, ISSN 9921626361)
SAB: Oepa-c
 
Brottslighet bland asylsökande : pm. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1992. - 26 bl.
SAB: Oepa-c / Ohdf-c
 
Police training concerning migrants and ethnic relations : practical guidelines. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1994. - 174 s.
SAB: Oepb-a
 
Holdaway, Simon
Recruiting a multi-racial police force : a research study / Simon Holdaway. - London : H.M.S.O., 1991. - 209 s.
ÄMNE (LC): Police - BNB / Police - BNB
SAB: Oepb-e / Oha-e
 
Kriminalstatistik = Criminal statistics / BRÅ - Brottsförebyggande rådet : National Council for Crime Prevention. - Stockholm ; Stockholm : BRÅ : Fritze, 1995-
([Bollnäs] : [Nyström]). - 25 cm. - (BRÅ-rapport, ISSN
11006676) (Sveriges officiella statistik, ISSN
9901114802)
SAB: Oeq-c:oi(p)
 
Tillbaka till start

Oh SOCIALA FRÅGOR


Bauböck, Rainer
The integration of immigrants / Rainer Bauböck. - Strasbourg : Council of Europe, 1994. - 42 s. : ill. SAB: Oh / Od
 
Tillbaka till start

Oha ARBETE


Gustafsson, Ola
Utomeuropeiska invandrare på arbetsmarknaden : en jämförande studie på den svenska arbetsmarknaden / Ola Gustafsson, Patric Henriksson. - Växjö : Högsk. i Växjö, 1994. - tab.
C-uppsats i nationalekonomi 41-60 poäng
SAB: Ohac-c
 
Delander, Lennart
On the outcome of policies to integrate refugees into the Swedish labour market : paper prepared for the EALE conference in Warwick, Great Britain, 3-6 September 1992 / Lennart Delander and Erik Nyberg. - Växjö : Växjö University, 1992. - 20, 8 s. : tab.
SAB: Ohafi
 
Försörjningssituationen avseende förvärsarbete för flyktingar och invandrare : situationsbeskrivning. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1996. - 24, 11, 5 s.
SAB: Ohafi
 
Försörjning[s]situationen avseende lönearbete för flyktingar och invandrare : situationsbeskrivning. - Norrköping : Integration, Verksamhetsenheten, Statens invandrarverk, 1993. - 10 bl.
SAB: Ohafi
 
Situationsbeskrivning om invandrares integration bå 1993/94. - Norrköping : Verksamhetsenheten, Statens invandrarverk, 1994. - 22 bl.
SAB: Ohafi
 
(Invandrarpolitiska kommittén)
Arbete till invandrare : delbetänkande / av Invandrarpolitiska kommittén. - Stockholm : Fritze, 1995 (Stockholm : Norstedt). - 97 s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1995:76)
SAB: Ohafi-c / Ohdi-c
 
Vocational training projects : towards equal opportunites for immigrants : practical guidelines / [edited by Council of Europe]. - Strasbourg : Council of Europe press, 1994. - 66 s. : ill.
SAB: Ohak
 
Tillbaka till start

Ohc BOSTAD


Ramberg, Klas, 1950-
Kulturmöten i bostadsförvaltning : en studie av förvaltnings- personalens erfarenheter av arbete i invandrartäta bostadsområden / Klas Ramberg. - Tumba : Sveriges invandrarinstitut och museum, 1993. - 23 s. - (Sveriges invandrarinstitut och museum, ISSN 11041129 ; 6. R)
SAB: Ohc-c
 
Zintchenko, Lennart, 1961-
Nybyggarstadsdelen Hammarkullen i ett föränderligt Sverige / Lennart Zintchenko. - Stockholm ; Solna : Statens råd för byggnadsforskning : Svensk byggtjänst, 1993 (Stockholm : Gotab). - 149 s. - [4], 149 s. : ill. ; 24 cm. - (R / Byggforskningsrådet, ISSN 11036346 ; 1993:2)
GEOGRAFISK ÄMNE: Göteborg: Hammarkullen - GEN
SAB: Ohc-c / Mu / Odgd-cz Göteborg: Hammarkullen /
Odgd-cz Göteborg: Hammarkullen / Oabba-c
 
Så här bor vi : om invandrares liv och boende / redaktör: Siv Ehn. - Stockholm ; Solna : Statens råd för byggnadsforskning : Brevskolan : Svensk byggtjänst, 1993 (Stockholm : Ljunglöf). - 154 s. : ill., diagr., kartor, tab. ; 25 cm. - (T / Byggforskningsrådet, ISSN 11048433 ; 1993:2)
SAB: Ohc-c:oa / Ohdi-c / Oabba
 
Tillbaka till start

Ohd MIGRATIONForum för etnicitets- och kulturmötesstudier
En framtida flykting- och immigrationspolitik : slutrapport från seminarium i Lund den 7 november 1990, konferens i Stockholm den 5 december 1990 : Svenska Flyktingrådet = Stockholm / 1991 / arrangerade av Forum för etnicitets- och kulturmötesstudier. - 2. uppl.(rev.). - Lund : Forum för etnicitets- och kulturmötesstudier, 1991 (Stockholm : Svenska flyktingrådet). - 158 s. - (Svenska flyktingrådets rapportserie)
SAB: Ohd
 
Language, minority, migration : yearbook 1994/1995 from the Centre for Multiethnic Research / edited by Sven Gustavsson & Harald Runblom. - Uppsala : Centre for Multiethnic Research [Centrum för multietnisk forskning], Univ., 1995 (Uppsala : Reprocentralen, HSC). - 218 s. - 218, [2] s. : tab. ; 25 cm. - (Uppsala multiethnic papers, ISSN 0281448X ; 34)
SAB: Ohd / Ohe-a / Ohd-a
 
Ornbrant, Birgitta
Basic principles for the interation of immogrants in Sweden / Birgitta Ornbrant. - Paris : OECD, 1993. - 10 s.
Särtr. från: Migration and international co-operation: challanges for OECD countries
SAB: Ohd
 
Regeringens proposition 1996/97:25 : Svensk migrationspolitik i et t globalt perspektiv. - Stockholm, 1996. - 369 s. : ill. - (Regeringens proposition, ISSN 9912112539 ; 1996/97:25)
SAB: Ohd
 
Centrum för invandringsforskning
CEIFO : Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations at Stockholm University : a presentation / CEIFO. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning, 1992 (Edsbruk : Akademitr.). - 30 s. - [6], 30, [4] s. ; 22 cm
SAB: Ohd:bf Ceifo / Ohe:bf Ceifo / Ohdi-cz Stockholm:
Centrum för invandringsforskning
 
(Invandrar- och flyktingkommittén)
Invandring och asyl i teori och praktik : en jämförelse mellan tolv länders politik : rapport från Invandrar- och flyktingkommittén. - Stockholm : Fritze, 1993 (Stockholm : Regeringskansliets offsetcentral). - 89 s. - [2] s., s. 5-89, [5] s. : tab. ; 21 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1993:113)
SAB: Ohdf / Ohdi / Obal
 
Tillbaka till start

Ohdf Flyktingar


Ohdf
Nyström, Siv
I den bästa av världar : en studie av flyktingar mottagna i Härnösand 1985-1992, deras upplevelser av flyktingmottagandet, val av bostadsort, studie- och arbetsförhållanden / Siv Nyström / på uppdrag av ... Härnösands kommun. - [Härnösand : Härnösands kommun], 1995. - 52 bl. : tab.
GEOGRAFISK ÄMNE: Härnösand - Imm
SAB: Ohdf
 
Nyström, Siv
I den bästa av världar : en studie av flyktingar mottagna i Härnösand 1985-1992, deras upplevelser av flyktingmottagandet, val av bostadsort, studie- och arbetsförhållanden / Siv Nyström / på uppdrag av ... Härnösands kommun. - [Härnösand : Härnösands kommun], 1995. - 52 bl. : tab.
GEOGRAFISK ÄMNE: Härnösand - Imm
SAB: Ohdf
 
Regeringens skrivelse 1994/95:131 : invandrar- och flyktingpolitiken. - Stockholm, 1994. - 67 s. - (Regeringens proposition, ISSN 9912112539 ; 1994/95:131)
SAB: Ohdf
 
Uppföljning och utvärdering av statsbidragssystemet för kommunalt flyktingmottagande : en statistisk redovisning av flyktingars svenskundervisning. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1994. - 38 bl. : diagr., tab.
SAB: Ohdf
 
Se mig, hör mig : dokumentation från en konferens om flyktingbarnens behov och rättigheter / [dokumentation: Kari Molin]. - Stockholm : Barnombudsmannen : Allmänna barnhuset, 1995 (Kristianstad : Bohlins grafiska). - 48 s. ; 24 cm
SAB: Ohdf / Ohfb / Ohdfb-c / Ohdi-c:oe
 
Flyktingpolitiken och flyktingmottagandet / [redaktör: Ann Forsner]. - 1. uppl. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1994 (Printus grafiska konsulter). - 16 s.
SAB: Ohdf-c
 
Refugee policy and refugee reception / editor: Ann Forsner. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1994. - 16 s.
SAB: Ohdf-c
 
Skarin, Sylvia, 1947-
Röster i återförening : förbjuden kärlek / Sylvia Skarin; [illustrationer och foto: Sylvia Skarin]. - Borås : Invandrarförl., 1997 (Stockholm : Baran tr.). - 128 s. : ill. ; 21 cm. - (Immigrant-institutet, ISSN 03475441 ; 13. Ser. A, Uppsatser och debatt)
SAB: Ohdf-c / Ohdi-c
 
Den svenska flyktingpolitiken. - 6., rev. uppl. / [redaktör: Anna-Lena Hansson]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1993 (Norrköping : Luftfartsverket). - 14 s. : ill.
SAB: Ohdf-c
 
Bosnier : en flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund / Sven Gustavsson & Ingvar Svanberg (red). - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1995 (Smedjebacken : Smegraf). - 178 s. - 178, [1] s. ; 24 cm.
- (Uppsala multiethnic papers, ISSN 0281448X ; 35)
SAB: Ohdf-c / Knbd
 
Lindqvist, Beatriz, 1956-
Drömmar och vardag i exil : om chilenska flyktingars kulturella strategier / Beatriz Lindqvist. - Stockholm : Carlsson, 1991 (Helsingborg : Schmidt). - 212 s. ; 21 cm. - (Skrifter)
Diss.
SAB: Ohdf-c / Mqdhx-c
 
Helgesson, Annika
Flyktingpolitik : enjämförelse mellan Danmark och Sverige / Annika Helgesson. - Växjö : Högskolan i Växjö, 1994. - 53 bl. : ill.
SAB: Ohdf-c / Ohdf-da
 
Vad är det vi stödjer - krigsvägrarna eller kriget? : en utredning om krigsvägrare i Sverige från f.d. Jugoslavien : fallbeskrivningar, kommentarer och analyser / redaktörer: Michael Williams och Nicholas Busch; med förord av Ingrid Segerstedt-Wiberg. - Hedemora : FARR, 1995. - 28 s.
SAB: Ohdf-c / Ohdf-nb
 
Assar, Selma
The Palestinian refugees : analysis and comparison of two recipient countries behaviour: Sweden and Jordan : 1948-1991 / minor thesis by: Selma Assar. - Växjö : University of Växjö, 1995. - 70 bl. : ill. SAB: Ohdf-c / Ohdf-oag
 
Från ansökan till beslut : ett asylärendes gång / [redaktör: Elisabet Swartz]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1992. - 12 s.
SAB: Ohdf-c(p)
Rasis, Dana
Are bureau agencies the most effective means for facilitating refugee integration in the Swedish society / Dana Rasis. - Växjö : Växjö univ., 1995. - 43 bl.
SAB: Ohdf-c-c Oabk
 
Berge, Anders, 1951-
Flyktingpolitik i stormakts skugga : Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget / av Anders Berge. - Uppsala : Centre for Multiethnic Research [Centrum för multietnisk forskning], Univ., 1992 (Uppsala : Reprocentralen, HSC). - 111 s. ; 25 cm. - (Uppsala multiethnic papers, ISSN 0281448X ; 26)
SAB: Ohdf-c:k.54 / Ohdf-ma:k.54 / Kc.54
 
Sterner Carlberg, Mirjam, 1928-
Gemenskap och överlevnad : om den judiska gruppen i Borås och dess historia / av Mirjam Sterner Carlberg. - Göteborg : Institutionen för socialt arbete, Univ., 1994 (Göteborg : Kompendiet). - 284 s., [5] pl.-s., [2] karts. : tab. ; 25 cm
Diss.
SAB: Ohdf-c:k.55 / Koafh
 
Heradstveit, Daniel
Ethnic conflicts and refugees in the former Soviet Union : report to the Norwegian Refugee Council. - Oslo : Flyktningerådet, 1993. - 69 s. - (Report / Norwegian Refugee Council)
SAB: Ohdf-ma / Ohe-ma
 
Borgen, Jan
Report from Kosovo / Jan Borgen, Nils-Helge Fjeld. - Oslo : Flyktningerådet, 1993. - 17 s. - (Report / Norwegian Refugee Council)
SAB: Ohdf-nab
"Vi trodde Sverige var barnens land" : en studie av flyktingbarn efter fem år i Sverige. - Västerås : [Flyktingprojektet, Centrallasarettet], 1991 (Västerås : Offset-punkten). - 22 s. ; 21 mc
Flyktingprojektet i Västerås, etapp 2
SAB: Ohdfb-c
 
Angel, Birgitta, 1942-
Att möta flyktingbarn och deras familjer / Birgitta Angel, Anders Hjern; [bilder: Jorge Hernandez]. - Lund : Studentlitteratur, 1992 (Lund : Studentlitteratur). - 221 s. : ill. ; 23 cm
SAB: Ohdfb-c / Dofa
 
Tillbaka till start

Ohdi ImmigrationLundberg, Ingrid, 1958-
Kulubor i Stockholm : en svensk historia / Ingrid Lundberg. - Tumba : Sveriges invandrarinstitut och museum, 1991 (Stockholm : Reproprint). - 199 s. : ill., kartor ; 24 cm. - (Invandrarminnesarkivet, ISSN 11015675 ; 4. Serie A)
SAB: Ohdh-oaaz Kulu / Ohdi-c
 
Johansson, Eva
EES/EG/EU : fri rörlighet av personer : invandrings- och asylpolitik : lägesrapport februari 1994 / [av Eva Johansson]. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1994. - 40, [24] s.
Härtill: Uppdateringar juni och september 1994 med titel: Fri rörlighet för personer : EES-avtalet : asyl- och invandringspolitiskt arbete inom EU
SAB: Ohdi
 
Axelson-Fisk, David
Går stjärnorna före? : en harmoniserad invandringspolitik i EU / av David Axelson-Fisk & Michael Williams. - Stockholm : Sveriges kristna råd, Enheten för fred, rättvisa och miljö, 1994 (Uppsala : Centraltr.). - 55 s. - (Perspektiv på EU)
SAB: Ohdi-a
 
Immigrant minorities in Europe : report of a seminar held on the 26June 1995 in Stavanger, Norway / Innvandrernes Landsorganisasjon. - Stavanger : Innvandrernes Landsorganisasjon, 1996. - 41 s. : ill.
SAB: Ohdi-a
 
Invandring och invandrare i de nordiska länderna : information, opinionsbildning och etniska relationer. - København : Nordisk Ministerråd, cop. 1994. - 160 s. - (TemaNord, ISSN 09086692 ; 1994:515) (Arbetsmarknad- och arbetsmiljö)
SAB: Ohdi-b
 
50 år i Sverige : vägen till det mångkulturella samhället / [redaktör: Ingrid Lundberg]. - Tumba : Invandrarminnesarkivet, Sveriges invandrarinstitut och museum i samarbete med Nordiska museets förl., 1993 (Stockholm : Enskede offset). - 44 s. - 44, [1] s. : ill.
SAB: Ohdi-c
 
Fakta om invandringen / [redaktör: Ann Forsner]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1993 (Kommentus förl.). - 9 s.
SAB: Ohdi-c
 
Guillou, Jan, 1944-
Svenskarna, invandrarna och svartskallarna : mitt livs viktigaste reportage / Jan Guillou. - Stockholm : Aftonbladet : PAN/Norstedt, 1996 (Stockholm : Grafisk press). - 114 s. - 114, [3] s. : ill. ; 18 cm
Ur: Aftonbladet ; 1996
SAB: Ohdi-c
 
Hasselrot, Titti, 1945-
Sverige blandat : svar på vanliga frågor om invandrare och flyktingar / Titti Hasselrot; teckningar: Gunna Grähs. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 1994 (Falun : Scandbook). - 112 s. : ill. ; 22 cm
SAB: Ohdi-c
 
Man kan vara tvåländare också- : sverigefinnarnas väg från tystnad till kamp / Peura, Markku & Skutnabb-Kangas, Tove (red). - Stockholm : Sverigefinländarnas arkiv, 1994 (Finland). - 189 s. - [6], 189 s. : tab. ; 25 cm
SAB: Ohdi-c / Kddx-c
 
Invandrares hälsa och sociala förhållanden : underlag till Folkhälsorapport 1994 och Social rapport 1994 / Socialstyrelsen - SoS, Epidemiologiskt centrum - EPC, Folkhälsoinstitutet. - Stockholm : Socialstyr. : Fritze, 1995 (Stockholm : Grafiska gruppen). - 202 s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (SoS-rapport, ISSN 11002808 ; 1995:5)
Även utg. som: Folkhälsoinstitutet ; 1995:40
SAB: Ohdi-c / Vna
 
Wikrén, Gerhard, 1936-
Utlänningslagen med kommentarer / Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö. - 5., [aktualiserade] uppl. - Stockholm : Fritze, 1995 (Göteborg : Graphic Systems). - 496 s. ; 23 cm. - (Publica, ISSN 0346-6388)
SAB: Ohdi-c:oe
 
Hajighasemi, Fariba
Flyktinganhöriga i Stockholm : 1992-1994 : en kartläggning / Fariba Hajighasemi, David Gaunt. - Stockholm : Socialtjänsten, 1995. - 59 s. : ill. - (FoU-rapport / Socialtjänsten, Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms stad, ISSN 0283-1481 ; 1995:19)
GEOGRAFISK ÄMNE: Stockholm - Imm
SAB: Ohdi-cz Stockholm
 
(Ungdomskommittén)
Olika men ändå lika : om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige : betänkande / av Ungdomskommittén. - Stockholm : Allmänna förl., 1991 (Göteborg : Graphic Systems). - 209 s. : ill., diagr., tab. ; 25 cm. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375250X ; 1991:60)
SAB: Ohdib-c
 
"Som om dom inte fanns - invandrartjejerna!" : [att synliggöra och arbeta med invandrartjejer] / redaktör: Marie Ericsson & Kirsi Poikolainen. - Stockholm : Fritidsforum, 1995 (Stockholm : Grafiska gruppen). - 96 s. : ill. ; 25 cm
SAB: Ohdib-c / Ohja-c / Ohka-c
 
Lundgren, Karolina
De bosniska flyktingarnas val : integrering eller repatriering? / Karolina Lundgren. - Växjö : Högskolan i Växjö, 1994. - 47, [12] bl. : ill.
SAB: Ohdå / Ohdf-c / Ohdf-nbd
 
Glenton, Claire
Evaluation of a Nordic NGO consortium : Nordic assistance to repatriated vietnamese (NARV). - Oslo : Norwegian Refugee Council, 1995. - 21 s. - (Report / Norwegian Refugee Council, ISSN 08048754 ; 1995:3)
SAB: Ohdå-ocdc
 
Tillbaka till start

Ohe RASISM OCH DISKRIMINERING


Ohe
Böhm, Tomas, 1945-
Inte som vi! : psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism / Tomas Böhm. - 1. pocketutg. - Stockholm : Natur och kultur, 1996 (Danmark). - 203 s. - 203, [1] s. ; 18 cm. - (NoK pocket)
SAB: Ohe / Ohe / Doga
 
Gunnarsson, Mårthen
Tio uppsatser 1994 / Mårthen Gunnarsson... - Stockholm : DO, 1994. - [29] bl.
SAB: Ohe
 
Millegård, Hans
Rasism : handbok / [text & foto] Hans Millegård. - Göteborg : Göteborg stad, Invandrarförvaltningen, 1995. - 19 s. : ill.
SAB: Ohe
 
Sehatlou, Hossein
...ett ögonblick : bilder från tågresor för tolerans och mot rasismsommaren 1995 / av Hossein Sehatlou. - Stockholm : Civildep., 1995. - 62 s. : ill.
SAB: Ohe
 
Konsten att motverka främlingsfientlighet och rasism / [i redaktionen: Eva Backström ...]. - Stockholm : Statens kulturråd : [Fritze], 1995 (Trelleborg : Skogs boktr.). - 187 s. : ill. (vissa i färg) ; 26 cm. - (Rapport från Statens kulturråd, ISSN 0283-4944 ; 1994:3)
SAB: Ohe / Bfk
 
Horgby, Björn, 1952-
Dom där : främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 / Björn Horgby. - Stockholm : Carlsson, cop. 1996 ([Stockholm] : [Gotab]). - 208 s. : ill., diagr. ; 23 cm
GEOGRAFISK ÄMNE: Norrköping - Imm / - GEN
SAB: Ohe / Ku-c.49 / Ku-c.5 / Ku-c.49 / Ku-c.5 / Mcbgz
Norrköping
 
Horgby, Björn, 1952-
Dom där : främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 / Björn Horgby. - Stockholm : Carlsson, cop. 1996 ([Stockholm] : [Gotab]). - 208 s. : ill., diagr. ; 23 cm
GEOGRAFISK ÄMNE: Norrköping - Imm / - GEN
SAB: Ohe / Ku-c.49 / Ku-c.5 / Ku-c.49 / Ku-c.5 / Mcbgz
Norrköping
 
Lange, Anders, 1938-
Invandrare om diskriminering : en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) / Anders Lange. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO) : Statistiska centralbyrån (SCB), 1995 (Stockholm : Reproenheten, Univ.). - 84 s. - [6], 84, [4] s. : diagr., tab. ; 30 cm. - ([CEIFOs skriftserie])
SAB: Ohe-c / Ohe-c / Ohdi-c
 
Lundgren, Eivor
Världen i Borås : redovisning av projektet: åtgärder mot främlings-fientlighet / Eivor Lundgren, Marianne Sjövall. - Borås : Borås kommun, 1993. - [11], 9 s.
SAB: Ohe-c
 
Nordmark, Christer, 1954-
Strategier mot rasism och främlingsfientlighet / Christer Nordmark; [teckningar: David Kjellberg]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1995 (Värnamo : Fälth). - 127 s. : ill. ; 24 cm
SAB: Ohe-c
 
Nordmark, Christer, 1954-
Strategier mot rasism och främlingsfientlighet / Christer Nordmark; [teckningar: David Kjellberg]. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1995 (Värnamo : Fälth). - 127 s. : ill. ; 24 cm
SAB: Ohe-c
 
Rasismens varp och trasor : en antologi om främlingsfientlighet och rasism. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1995 (Värnamo : Fälth). - 176 s. ; 18 cm
SAB: Ohe-c
 
Gustavsson, Inge
Den fascistoida personlighetens attityder till invandrare / Inge Gustavsson, Eva-Lotta Oseén. - Växjö : Högsk. i Växjö, 1993. - 22, [5] bl.
Psykologi 41-60 p.
SAB: Ohe-c / Doga
 
Banakar, Reza, 1959-
Rättens dilemma : om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle / Reza Banakar. - 1. uppl. - Lund : Bokbox, 1994 (Ystad : Hansson & Kotte). - 351 s. ; 21 cm. - (Scandinavian studies in the sociology of law, ISSN 0282-8553 ; 3)
Diss.
SAB: Ohe-c / Oe:oa
 
Lange, Anders, 1938-
Invandrare om diskriminering : en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) / Anders Lange. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO), 1995-1996. - 104 s. - (CEIFOs skriftserie, ISSN 1400-3953 ; 70)
SAB: Ohe-c / Ohdi-c
 
Johansson, Marie
Jag är inte rasist, men- : främlingsfientlighet i Frankrike / Marie Johansson, Margareta Ottosson. - Växjö : Högsk., 1992. - 52 bl.
SAB: Ohe-j
 
Skovdahl, Bernt, 1946-
Skeletten i garderoben : om rasismens idéhistoriska rötter / Bernt Skovdahl. - Tumba : Mångkulturellt centrum, 1996 (Stockholm : Repro Print). - 173 s. - (Mångkulturellt centrum, ISSN 1401-2316 ; 1996:8)
SAB: Ohe:k / Ohe:k
 
Tillbaka till start

Ohf SOCIAL OMSORGJönsson, Marie
Stödsamtal med asylsökande flyktingar / Marie Jönsson, Peter Nolinge, Bjarne Rommedahl. - Linköping, 1993. - 12, [6] s. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 11045469 ; 3)
SAB: Ohf-c
 
Kullinger, Benny, 1945-
Hemtjänst och hemsjukvård i praktiken : idéer och resultat som kan förbättra omsorgsarbetet / [text och intervjuer: Benny Kullinger och Tina Lindström]. - Stockholm : Arbetsmiljöfonden, 1995 (Uppsala : Ord & Form). - 78 s. - 78, [2] s. : ill. ; 24 cm. - (Arbetsmiljöfondens informationsskrifter, ISSN 0283829X)
SAB: Ohf-c / Vphb-c
 
Tillbaka till start

Ohfb Barn och ungodmar


Barn och ungdom med invandrarbakgrund i riskzon : 8 maj 1992 Fryshuset i Stockholm / Statens invandrarverk. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1992. - 63 bl.
SAB: Ohfb
 
Invandrarungdomar två år efter grundskolan : studier, arbete, arbetslöshet bland grundskoleavgångna våren 1988 = [Young immigrants two years after compulsory school]. - Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB), 1991 (Örebro : SCB-tr.). - 57 s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (Information om arbetsmarknaden, ISSN 0283-3719 ; 1991:8) (Sveriges officiella statistik)
SAB: Ohfb / Ohafi-c / Ohdib-c
 
Rädda Barnen
Att stödja flyktingbarn i Sverige : idéer för lokalt frivilligt arbete. - Stockholm : Rädda Barnen, 1994. - 30 s. : ill.
SAB: Ohfb
 
Segerstedt Wiberg, Ingrid, 1911-
Sex år kvar- av barnets århundrade : FN:s barnkonvention, Sverige och flyktingbarnen / Ingrid Segerstedt Wiberg, Anette Carlsson, Ingemar Strandberg; [omslag och illustrationer: Hodyat Kasrayan]. - Stockholm : Carlsson, 1994 (Ljungby : Joma tr.). - 128 s. : ill. ; 21 cm
SAB: Ohfb / Ohdf-c / Ohdfb-c
 
Bergkvist, Inger
Barnens rättigheter? : en undersökning om konsekvenserna av det etniska förtrycket och förföljelsen av de turkiska barnen i Bulgarien / Inger Bergkvist, Mari Engdahl-Friberg. - : Röda korset, 1991. - 23 s. : bil. - (Rapportserie / Flyktingenheten, Röda korset, ISSN 1103-5013 ; 1991:3)
SAB: Ohfb-c
 
Bland storebröder och vaktande änglar : en bok om positivitet = Among Big Brothers and Guardian Angels / [Douglas Bjelkeström ...]; [foton: författarna, Peter Norrman]. - Stockholm : Norstedt, 1992 (Värnamo : Fälth). - 90 s. - 90, [3] s. : ill. ; 24 cm
SAB: Ohfb-qa / Ohg-qa
 
Tillbaka till start

Ohfe ÄldreomsorgHajighasemi, Fariba
Invandring på gamla da'r : sextio äldre iranier berättar / Fariba Hajighasemi. - Stockholm : Socialförvaltningen, FoU byrån, 1994 (Stockholm : Tryckgruppen). - 84 s. - (FoU-rapport / Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms socialförvaltning, ISSN 0283-1481 ; 1994:6)
SAB: Ohfe
 
Heikkilä, Kristiina
Mer än halva livet : en studie om äldre finländska invandrare i Stockholm. - Stockholm : FoU, 1994. - 140 s. - (FoU-rapport / Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms socialförvaltning, ISSN 02831481 ; 1994:2)
SAB: Ohfe / Ohdib-caa
 
Heikkilä, Kristiina
Äldre invandrares behov och önskemål om äldreomsorg i Södertälje kommun / Kristiina Heikkilä. - Södertälje : Södertälje kommun, 1996. - 25 s., [7] : tab.
SAB: Ohfe
 
Heikkilä, Kristiina
Äldre invandrares behov och önskemål om äldreomsorg i Södertälje kommun / Kristiina Heikkilä. - Södertälje : Södertälje kommun, 1996. - 25 s., [7] : tab.
SAB: Ohfe
 
Elkarim, Ibrahim, 1942-
Se människan / Ibrahim Elkarim. - Stockholm : PMB bokkonsult, 1991 (Storbritannien). - 142 s. - 142, [1] s. : huvudsakligen ill. ; 25 x 27 cm
SAB: Ohfe / Pni / Pnz Elkarim, Ibrahim
 
Karupää, Mari-Ann, 1937-
En koffert i Tallin : estniska pensionärer i Stockholm / Mari-Ann Karupää. - Stockholm : FoU-byrån, 1994 (Stockholm : Tryckgruppen). - 78 s. - (FoU-rapport / Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms socialförvaltning, ISSN 02831481 ; 1994:4)
SAB: Ohfe-c
 
Songur, Welat
Att åldras i främmande land : om mellanösternpensionärer i det svenska samhället / Welat Songur. - Stockholm : Stockholms socialtjänsts Forsknings- och utvecklingsbyrå, cop. 1992. - 140 s. - (FoU-rapport / Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms socialförvaltning, ISSN 0283-1481 ; 1992:15)
SAB: Ohfe-c
 
Att ge stöd och service till invandrare / redaktör: Margareta Creutzer. - Stockholm : Statens handikappråd (SHR), 1994 (Stockholm : Norstedt). - 27 s. : ill. ; 24 cm. - (Handikappolitiken i fokus, ISSN 1104-2575 ; 2)
Finns även som ljudkassett
SAB: Ohfh / Ohdi / Ohfh-c / Ohdi-c
 
Bosnier hjälper bosnier : en utvärdering av självhjälpsverksamhet. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1995. - 29, [16] bl.
SAB: Ohg
 
Tillbaka till start

Ohj KVINNORBanno Gomes, Nadia, 1964-
Tjejer kan! : en bok om Exit, en mångkulturell tjejgrupp i Botkyrka / Nadia Banno Gomes. - Tumba ; Stockholm : Mångkulturellt centrum : Folkhälsoinstitutet, 1996 (Stockholm : Repropr.). - 93 s. - 93, [2] s. : ill. ; 21 cm. - (Mångkulturellt centrum, ISSN 14012316 ; 1996:2)
SAB: Ohj / Mc / Ohdib-c:bf Exit / Mc
 
Projektet kvinnor och handikapp
Kvinna, invandrare, handikappad : möjligheter till ett bra liv i Sverige : diskussion på internationella kvinnodagen, Stockholm den 8 mars 1992 / text och foto: Gunnel W Bergström / Projektet Kvinnor och handikapp. - Stockholm : Projektet kvinnor och handikapp, 1992. - 33 s. : ill.
SAB: Ohj / Ohdib / Ohfh
 
Kvinna och invandrare : rapport om invandrade kvinnors ställning i det svenska samhället med förslag till åtgärder / [text: Inger Björkegren ...]. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1992 (Norrköping : Luftfartsverket). - 66 s. : tab. ; 30 cm
SAB: Ohja / Ohdib-c
 
 
Tillbaka till start

Oi STATISTIK


På tal om invandrare. - Stockholm ; Norrköping : Statistiska centralbyrån (SCB) : Statens invandrarverk (SIV), [1993] (Halmstad : Bull). - 80 s. : diagr., tab. ; 14 cm
SAB: Oi-c / Ohdi-c:oi
 
Diaconescu, Viorica, 1943-
Utvandrare - vem är det? : en undersökning = [Emigrants - who are they?] / utförd av Viorica Diaconescu och Rune Tryggveson. - Örebro ; Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB), 1992 (Örebro : SCB-tr.). - 168 s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (Demografiska rapporter, ISSN 0283-8788 ; 1992:2) (Sveriges officiella statistik)
ISBN 9161805246
SAB: Oj / Oi / Ojc-c / Ohd-c
 
Befolkningsstatistik [Folkmängden efter kön, ålder och medborgarskap m m : Distribution by sex, age and citizenship etc] = Population statistics / SCB - Statistiska centralbyrån : Statistics Sweden. Del 3 : Part 3. - Stockholm ; Örebro : SCB : Publikationstjänsten, SCB, 1992- (Örebro : SCB-tr.). - 30 cm. - (Sveriges officiella statistik)
SAB: Oj-c(p)
 
 
Tillbaka till start

Oj DEMOGRAFI


Olsén, Lars
Interregional migration : en jämförelse mellan invandrares och svenskars flyttningsbeteende / Lars Olsén, Mats Vernersson. - Växjö : Högsk. i Växjö, 1992. - 39 bl. : diagr., tab.
Uppsats i nationalekonomi 41-60 p
SAB: Ojc-c / Ohd-c
 
Tillbaka till start

Q Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN


 
Arbetskraft, arbetsmarknad och produktivitet. - Stockholm : Allmänna förl., 1991 (Stockholm : Norstedt). - 299 s. : diagr., tab. ; 25 cm. - (Expertrapport till Produktivitetsdelegationen ; 4)
På Immigrant-institutet endast sidorna 257-284
SAB: Qaaccd / Oha-c
 
Invandrarnas matkulturer : en handbok; [illustrationer: Lena Karlsson ; fotografer: Dominique Buisson ...]. - Stockholm ; Uppsala : Socialstyr. : Statens livsmedelsverk, [1993] (Stockholm : Modin-tr.). - 64 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 19 cm
SAB: Qca
 
Westholm, Martin, 1954-
Med dofter från hela världen : ett möte med människor och spännande mat / idé & text: Martin Westholm; foto: Lasse Strandberg ... - Malmö : Invandrarförvaltningen, [1996] (Helsingborg : Boktr.). - 143 s. - 143, [1] s. : färgill.
SAB: Qcaa / Ls / Qcaa / Qcabd
 
Roos-Arbeus, Wiveca
Starta kostgrupp : en inspirationsskrift / Wiveca Roos-Arbeus. - Linköping, 1993. - 11, [6] bl. : ill. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 11045469 ; 4)
Behandlar kostråd till småbarnsmammor på flyktingförläggningar
SAB: Qcaba
 
 
Tillbaka till start

R IDROTT, LEK OCH SPEL


Fundberg, Jesper, 1969-
Möten på fotbollsplan : en studie av den mångkulturella idrotten. - Tumba : Mångkulturellt centrum, 1996. - 37 s. - (Mångkulturellt centrum, ISSN 14012316 ; 1996:5)
SAB: R
 
 
Tillbaka till start

V MEDICIN


Broberg, Gunnar, 1942-
Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige / Gunnar Broberg & Mattias Tydén. - Stockholm : Gidlund, 1991 (Värnamo : Fälth). - 218 s. - 218, [1] s. : ill., diagr. ; 21 cm
SAB: Vaa:kc.5
 
Björkman, Christin
Vårdprogram för invandrare och flyktingar med diabetes : diabetesprojektet / Christin Björkman, Eva Lilja, Elisabeth Hallgren. - Linköping, 1994. - 10 s. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 11045469 ; 7)
SAB: Veod
 
Omsäter, Margareta
Den smärtsamma traditionen : om Göteborgsprojektet mot kvinnlig kö nsstympning / Margareta Omsäter. - Göteborg : Göteborgs invandrarförvaltning, 1996. - 50 s.
SAB: Vgaa / Ohja
 
Att göra en dygd av nödvändigheten : rapport från arbete med asylsökande familjer / FMC:s barn- och ungdomsteam; Inger Bertilsson... - Linköping : Universitetssjukhuset i Linköping, 1995. - 11 s. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 1104-5469 ; 1995:11)
SAB: Vl
 
Ferrada-Noli, Marcello, 1943-
Post-traumatic stress disorder and suicidal behaviour in immigrants to Sweden : an epidemiological, cross-cultural and psychiatric study / Marcello Ferrada-Noli. - Stockholm, 1996 (Stockholm : Repro print). - 132 s. - 132, [28] s. : diagr., tab. ; 25 cm
Härtill 7 uppsatser
Diss. (sammanfattning)
SAB: Vl
Kullberg, Anna
Avslappningsträning för flyktingar : avslappningsträning som ett medel att lindra stress, huvudvärk, oro och sömnlöshet hos flyktingar på förläggningarna i Oxelösund, Valdemarsvik och Flen / Anna Kullberg, Ragnhild Larsson. - Linköping, 1992. - 34, [18] s. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 11045469 ; [1])
SAB: Vml
 
Sundquist, Jan, 1952-
Migration and health : epidemiological studies in Swedish primary health care / Jan Sundquist. - Lund, 1994 (Lund : Studenlitteratur). - 211 s. : diagr., tab. ; 23 cm
Diss.
S. 1-128: sammanfattning, s. 129-211: 7 uppsatser
SAB: Vnac-c / Ohdi-c
 
Frisell, Ann, 1964-
Kärlek utan sex går an- : -men inte sex utan kärlek : om gymnasieflickors tankar kring kärlek och sexualitet / Ann Frisell. - Tumba : Mångkulturellt centrum [i samarbete med] Folkhälsoinstitutet, 1996 (Stockholm : Repro print). - 85 s. - 85, [2] s. ; 30 cm. - (Mångkulturellt centrum, ISSN 1401-2316 ; 1996:4)
SAB: Vnda / Vnda / Oabkba-c
 
Eliasdotter Andersson, Ingrid
Att möta våldtagna kvinnor / Ingrid Eliasdotter Andersson, Maj-Britt Jansson Åberg. - Linköping : Flyktingmedicinskt centrum, 1994. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 11045469 ; 8)
SAB: Vndp
 
Hamboldt, Eva
Människan bakom patienten : en studie av fyra långtidssjukskrivna invandrarkvinnors uppfattning av kontakter med försäkringskassa och sjukvård / av Eva Hamboldt. - Växjö : Högsk. i Växjö, 1993. - 115 bl.
Informationslinjen. Media och kommunikation 41-60 p.
Projekt 10 p.
SAB: Vp-c / Ohja / Okc
 
Jansson-Åberg, Maj-Britt
Föräldraträffar för blivande föräldrar på flyktingförläggning : ett utvecklingsarbete / Maj-Britt Jansson-Åberg. - Linköping, 1993. - 17 s., [10] bl. - (Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ISSN 1104-5469 ; [2])
SAB: Vpha
 
 


Tillbaka till
Immigrant-institutets hemsida
Till html av Miguel Benito, AUGUSTI 1998