LITTERATUR OM DISKRIMINERING, FÖRDOMAR OCH RASISM

Bruchfeld, Stéphane, Levine, Paul A., -om detta må ni berätta- : en bok om Förintelsen i Europa 1933-1945. - Stockholm : Regeringskansliet, 1998. - 83 s.- (Levande historia)
Kvinnor, barn och gamla väntar i en skogsdunge 100 meter från en av gaskamrarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau. De väntar på att klä av sig. Därefter ska de gå in i det rum där de gasas ihjäl för att sedan kremeras i ugnarna i samma byggnad. Bilden är hämtad från ett album som beskriver vad som hände de fångar som anlände till lägret.
Med hjälp av fakta, fotografier, poesi och ögonvittnesskildringar beskriver boken Förintelsen under andra världskriget. Boken ger en skrämmande bild av vad människor är i stånd att göra mot andra människor när demokratins värden bryts ner och ersätts av hatets och vål-dets ideologi.
Boken finns översatt till sju språk: arabiska, engelska, finska, spanska, persiska, serbokroatiska och turkiska och kan beställas fritt från
tel 0200-118090 eller fax 0200-11 80 91.

Böhm, Tomas, Inte som vi! : psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism. - Natur och Kultur, 1993. - 203 s.
Tomas Böhm, psykiater och psykoanalytiker, skriver för vanliga människor om mekanismerna bakom "rasismens psykologi", alltifrån de diffusa fördomarna, svårigheterna att tolerera andras olikheter till det öppet uttryckta hatet. En del av oss har ett inbyggt försvar av kunskaper, erfarenheter och traditioner som gör att vi aktivt tar avstånd från ondskan. Andra är sämre rustade och behöver inte ens ett yttre tryck för att leva ut sitt hat.


Etnicitet, segregation och kommunal planering / redaktörer: Kerstin Bohm, Abdul Khakee. - Nordplan, 1996. - 137 s.: diagr., tab. - (Rapport / Nordiska Institutet för Samhällsplanering ; 1996:1)
Under de senaste åren har alltmer uppmärksamhet riktats mot den ökade segregeringen i storstäderna. I debatten om etnisk diskriminering har "miljonprogrammet" beskyllts för att ha lagt grunden till dagens segregering. Et tema behandlar den rumslig-demografiska bakgrunden till etnisk boendesegregation. Det andra temat är utvecklingen i miljonprogrammets områden. I ett tredje tema knyts invandrarproblematiken till den kommunala planeringen.Ett tiotal forskare och beslutsfattare medverkar.


Främlingskapets anatomi / Gunilla Hallerstedt, Thomas Johansson (red.). - Carlsson, 1996. - 309 s. Här får vi möta främlingen, inte bara i skepnad av turkiska invandrarungdomar, i kioskdeckarnas orientaler, i svart "ghettomusik", utan också i generationskonflikter, i den äkta sängen, ja till och med i den egna kroppen, som vid kroppsbyggande. Boken är ett resultat av ett tvärvetenskapligt seminarium om främlingskap, där 7 forskare medverkar. Många olika aspekter diskuteras. Särskilt intressant är diskussionen om vår bild av Orienten. Författarna är verksamma inom Göteborgs universitet.

Förintelsen och samhällets värdegrund : att arbeta med samhällets värdegrund med utgångspunkt i Förintelsen : ett kompendium framtaget inför seminarier för lärare våren 1998 inom projektet "levande historia". - Stockholm : Regeringskansliet, 1998. - 39 s.
Gardell, Mattias, Rasrisk : rasister, separatister och amerikanska kulturkonflikter. - Stockholm : Federativs, 1998. - 374 s.
En innehållsrik bok om rasismen i USA. Utgångspunkten för boken är två händelser i amerikansk historia, bombattentatet mot ett FBI-kontor i Oklahoma City 1995 och de svartas största demonstration den 16 oktober samma år i Washington, ledd av Louis Farrakhan.
Gardell har vistats i USA mellan 1988 och 1995 och haft förmånen att göra fältarbete i det svarta Amerika tack vare Farrakhans godkännande. Spänningen mellan vita och svarta återges livfullt.

Har rasismen tagit slut nu? : bilaga till betänkande från den nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism. - Stockholm : Europaåret mot rasism, 1998. - 99 s. - (Statens offentliga utredningar ; 1998:100)
Ett antal artiklar om rasism, om medians ansvar, om skolan samt en längre artikel av Charles Westin om främligsfientlig aktivitet, den allmänna opinionen och integrationspolitik i Europa.

Horgby, Björn, Dom där : främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960. - Carlsson, 1996. - 208 s. : ill.
Den 2 september 1945 beslutade Svenska Textilarbetareförbundets avdelning i Norrköping att kräva att alal balter skulle utvisas ur Sverige. Detta beslut var inget isolerad företeelse. Författaren påvisar detta genom att jämföra med hur textilarbetarna i Norrköping agerade under perioden 1890-1960. Även andra arbetargrupper ingår i undersökningen. För att förstå nuet är det viktigt att man blickar tillbaka. Denna bok har den förtjänsten. Bokens språk gör att den lämpar sig för studier på forskarnivå.

Identities / edited by Kwame Anthony Appiah and Henry Louis Gates. - The University of Chicago Press, 1995. - 460 s. : ill.
Några av essäerna behandlar rasen i kulturen, vilken betydelse att vara muslim har, skillnader mellan vita och svarta i litteraturen, den judiska identiteten och hur zigenare beskrivs i väst.

Invandring och invandrare i de nordiska länderna : information, opinionsbildning och etniska relationer. - Nordiska Ministerrådet, 1994. - 160 s. - (Tema Nord ; 1994:515)
Rapporten från Nordiska Rådet beskriver hur informationen till invandrare har varit i de olika nordiska länderna, arbetet mot diskriminering och massmediernas roll. För varje land redovisas några positiva exempel. Rapporten avslutas med rekommendationer om fortsatt arbete mot diskriminering och för bättre information till invandrare.

Ben Jelloun, Tahar, Le racisme expliqué à ma fille. - Paris : Éditions du Seuil, 1998. - 62 s.
-- Vad är rasism? : samtal med min dotter. - Stockholm : Alfabeta, 1998. - 88 s.
Se separat recension i Invandrarrapport nr 2/3 1998.

Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1980-1997 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna. - Stockholm : Ordfront, 1998. - 525 s.
Se separat recension i Invandrarrapport nr 2/3 1998.

Maroko Freund, Mala, Deras namn kan ännu viskas : vittnesmål från gettot i Lodz. - Stockholm : Megilla-förl., 1997. - 70 s. : ill.
Mala Maroko Freund överlevde gettot i Lodz under den tyska ockupationen. För Mala var det oerhört plågsamt att möta sitt förflutna. Som för många andra är det först nu på senare tid som de har kraft att berätta om vad de varit med om. Mala vill att hennes berättelse ska vara en påminnelse, särskilt för de unga, som utsätts för den nazistiska propagandan. Boken är skriven i intervjuform där Richard Levi ställer frågor till sin svärmor Mala. På det viset blir det lättare för henne att berätta. En lämplig bok för skolan, mellanstadiet och uppåt.


Nordmark, Christer, Strategier mot rasism och främlingsfientlighet. - Statens invandrarverk, 1995. - 127 s. : ill.
Det finns ingen enkel förklaring på vad rasism är och hur den kan uppkomma. Därmed finns inte heller någon enkel metod för att förhindra den. Man kan dock skaffa sig tillräckliga kunskaper för att analysera de problem man ställs inför, få tips och råd. Boken vänder sig till en bred publik.

Oakley, Robin, Tackling racist and xenophobic violence in Europe : Rewiew and practical guidance . - Council of Europe Publishing, 1996 . - 137 s. - (Community relations)
I denna skrift redovisar Robin Okley sin omfattande forskning om det allt mer tilltagande främlingsfientliga våldet i de västeuropeiska länderna. Dessutom föreslår författaren praktiska åtgärder för att bekämpa dessa alarmerande tendenser. Det krävs ett aktivt deltagande av alla som är involverade i centrala och lokala styrelser, polis, jurist och åklagare, bostadsförmedlingar, ungdoms- och frivilliga organisationer.

Oredsson, Sverker, Lunds universitet under andra världskriget : motsättningar, debatter och hjälpinsatser. - Lund : Lunds universitetshistoriska sällskap, 1996. - 242 s. Ill. - (Årsbok 1996)
Det var tänkt att det skulle blivit en artikel om inställningen till nazismen på Lunds universitet under andra världskriget. I stället blev en hel årsbok.

Boken behandlar den ideologiska kampen inom universitetet och studentkåren och beskriver också mottagandet av flyktingar. Mycket klart framgår förändringarna i attityder från de år då Nazityskland dominerade, 1940-41, till krigets slutskede, 1943-45. Författaren hävdar att andra världskriget fick djupgående konsekvenser för Sverige i synen på flyktingar och inställningen till demokrati.

Boken är mycket innehållsrik och får en plats i historieböckerna. En rik galleri av personer namnges. För de nya generationerna kan kan-ske dessa namn inte säga så mycket.

Pick, Hella, Simon Wiesenthal : ett liv i rättvisans tjänst. - Stockholm : Rabén Prisma, 1997. - 373 s. : ill.
I mer än femtio år har Simon Wiesenthal fört en outtröttlig kamp för att Förintelsen inte ska glömmas bort och att de skyldiga ska ställas inför rätta. Hella Pick berättar en historia som aldrig tidigare varit helt känd. Hon berättar inte bara om jakten på Eichmann (som gjorde Wiesenthal känd över världen) och andra naziförbrytare som Josef Mengele, utan också om kontroverserna med Österrikes kansler Bruno Kreitsky, striderna runt Kurt Waldheim och Judiska världskongressens syn på Wiesenthal. En levande biografi av en av vår tids levande legender.

Racism, ideology and political organisation / Charles Westin (ed.). - Stockholm : CEIFO, 1998. - 295 s. - (CEIFO publications ; 76)
I december 1997 arrangerades två parallella konferenser i Stockholm om rasism. I den ena av dem deltog internationella forskare som fokuserade kring orsakerna till rasismen i Europa och framför allt den nya rasismen i 1990-talets Europa. Boken ger en utomordentlig exposé över situationen i ett flertal länder.
Racism, ideology and political organisation : a report from an international conference in Stockholm, December 1997. - Stockholm : Europaåret mot rasism, 1998. - 48 s.
I december 1997 ordnades en internationell konferens om rasism i Stockholm. Här ges en sammanfattning av konferensen.

Rasismens varp & trasor : en antologi om främlingsfientlighet och rasism. - Statens invandrarverk, 1995. - 176 s.
Antologin handlar om orsaker till främlings-fientlighet och rasism. Invandrarfientlighet och rasism har mycket lite med informationsbrister att göra, enligt författarna. Vi måste förstå de grundläggande orsakerna om vi skall kunna inrikta åtgärder mot dem. Bo Swedin Heléne Lööw, Billy Ehn, Aleksandra Ålund, Ingmar Karlsson, Hedi Bel Habib, Tomas Hammar och Åke Sander medverkar med var sin artikel.

The role of management and trade unions in promoting equal opportunities in employment / [Edited by the Council of Europe] . - Council of Europe Publishing, 1996 . - 97 s. - (Community relations)
I denna skrift, som bygger på en konferens organiserad av Europarådet, samlas exempel på åtgärder som kan användas av företag och fackföreningar för att ge immigranter samma möjligheter på arbetsmarknaden som för ur-sprungsbefolkningen. Dessutom finns det idéer och riktlinjer för jämlighetsstrategier på arbets-marknaden, som har visat sig fungera effektivt i verkligheten.

Räddad! : men alla de andra, då? : en antologi / av Lennart Kerbel. - Stockholm : Megilla-förl., 1998. - 121 s.
Boken innehåller sexton vittnesmål av judar som lyckades fly eller på annat sätt räddades undan nazisterna, främst till Sverige. I antologin skildras inte enbart krigets grymhet utan även de som gjorde räddning och överlevnad möjlig. De flesta av bokens författare upplevde den svåra tiden som barn.
Boken vänder sig i första hand till ungdomar.

Samvetet som kompass : människorätt i praktiken / redaktör: AnikaAgebjörn. - Norrköping : Arbetets Museum, 1995. - 266 s.- (Folk-sams skriftserie. B ; 276)
"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Så inleds FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, rättigheter som varje människa kan göra anspråk på.
Men ord förblir bara ord så länge de stannar på papperet. De mänskliga rättigheterna måste erövras, gång på gång i ett ständigt pågående praktiskt arbete.
I Samvetet som kompass möter vi några av de människor som deltar i detta arbete. Här är missionärsparet som hamnade mitt i ANC:s kamp för demokrati i Sydafrika, och här är den samiske folkbildaren. Man får stifta bekantskap med en ung biståndsarbetare i Rwandas flyk-tingläger, med fem-i-tolv-rörelsens grundare Stig Wallin, och med Marta som arbetar i lant-arbetarnas fackliga organisation i Brasilien.
Kampen mot vapenexport i Sverige och kampen för rätten till jord i Filippinerna är två sidor av samma sak, nämligen hur de mänsk-liga rättigheterna omsätts i praktiken.

Shades of the Sunbelt : essays on ethnicity, race, and the urban South / edited by Randall M. Miller and George E. Pozzetta. - Florida Atlantic University Press, 1989. - 229 s.
Boken är den första i att beskriva den förändring som ägt rum i den amerikanska södern efter andra världskriget. Här beskrivs den anpassningsprocess som italienare, judar, kubaner, haitier, kanadensare och andra invandrargrupper genomgått.

Stockholm meeting on the Holocaust : -tell ye your children- : summary from the meeting of 7 May 1998 in Stockholm. - Stockholm : Regeringskansliet, 1998. - 34 s. - (Levande historia)
Tal av företrädare för olika institutioner i Europa och USA vars mål är att hålla Förintelsens minne levande.

Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, Sverige och Förintelsen : debatt och dokument om Europas judar 1933-1945. - Stockholm : Arena, 1997. - 451 s.

Under senare tid har Sveriges förhållande till det nazistiska Tyskland återigen aktualiserats, bland annat genom det s.k. naziguldet. Diskussionen kring dessa transaktioner har också väckt frågan om vad man från svenskt håll visste om tyskarnas förintelsepolitik. I denna bok ges för första gången på svenska en samlad översikt av judepolitiken i Tyskland och i de ockuperade länderna samt de återverkningar denna gav i svensk offentlighet under åren 1933-45. Författarna har gått igenom en rad öppna källor som tidningar, tidskrifter och riksdagsprotokoll och funnit att förutsättningarna att följa den tyska framfarten var väsentligt större och att kritiken mot den var mer omfattande än som hittills hävdats. Så tidigt som hösten 1942 skildrade svensk press vad som redan då kallades "utrotningskriget mot judarna" och mot årets slut skrev man öppet att två miljoner judar mördats av nazisterna.
Boken är utomordentligt viktig för den som vill veta mer om hur Sverige reagerade på den tiden.

Sundberg, Gunnar, Herrefolkens häxdans : om det globala hyckleriets bakgrund. - Stockholm : Carlsson, 1997. - 168 s.
Herrefolkens häxdans
är en bok om bakgrunden till vår herrefolksaktiga attityd gentemot utvecklingsländerna och om den "kollektivskam" som gångna tiders kolonisatörer och exploatörer har "tvingat på oss".

Vinke, Hermann, Sophie Scholls korta liv : Vita Rosens kamp mot nazismen. - Stockholm : Alfabeta, 1995. - 158 s.
Sophie Scholl var aktiv i den antinazistiska motståndsgruppen Vita Rosen i Tyskland under kriget. Hon avrättades endast 21 år gammal.
Boken ger en spännande och gripande bild av en stark flicka som gick från politisk medvetenhet till aktiv kamp mot den nazistiska diktaturen. Boken är en ungdomsbok och passar utmärkt för läsning i skolorna.

Vocational training projects : towards equal opportunites for immigrants : practical guidelines / [edited by Council of Europe] . - Council of Europe press, 1994 . - 66 s. : ill. - (Community relations)
I denna skrift berörs åtta stycken yrkestränings-projekt för invandrare. Dessa projekt har genomförts i följande länder: Österrike, Stor-britannien, Norge, Sverige, Tyskland och Holland. De främsta syften med projekten har varit att öka möjligheterna för de deltagande att finna ett jobb på respektive arbetsmarknad. Författarna av denna skrift vill genom att presentera resultaten av de åtta yrkes-träningsprojekten ge praktiska tips till besluts-fattare i de västeuropeiska länder om hur lik-nande projekt i framtiden kan genomföras.


Tankar inför drakens tid / redaktör: Joe Frans. - Europaåret mot rasism, 1997. - 84 s.
"Alltför många ser rasismen och främlings-fientligheten som ett problem för våra invand-rade medmänniskor - men det som gör livet svårt för några i ett samhälle borde vara en angelägenhet för alla anständiga demokrater", skriver Mona Sahlin i bokens presentation. I denna antologi kan man läsa om dagens unga politiker, företrädare för de olika ung-domsorganisationerna, och om deras syn på det mångkulturella samhället. En läsvärd bok. Bl.a. berättar Niklas Nordström om tryggheten i USA i att kunna träffa skandinaver och tala svenska, en rättighet som ifrågasätts för in-vandrare i Sverige. Jenny Lindahl tycker att man bör bekämpa segregationen i de rika bostadsområden.


Väggarna har öron : berättelser om främlingsfientlighet, utanförskap, mobbning, kärlek, längtan och maktlöshet / red. Kurdo Baksi. - Svartvitt, 1994. - 80 s.
Åtta svenskar och invandrare beskriver var och en på sitt sätt vad främlingskap innebär. Medverkande är: Eshat Ayata, Nika Grott, Luis Abascal, Namdar Nasser, Boel Janérus, Kurdo Baksi, Maria Holst och Marit Larsdotter.


Zyto, Marek, I väntan på Messias : att överleva Förintelsen. - Stockholm : Contra, 1998. - 256 s.
I ofärdstider tröstar sig traditionsbundna judar med Messias snara ankomst, därav bokens titel.
Marek Zyto är jude, född i Polen 1922. När tyskarna invaderade västra Polen flydde han åt öster och hamnade i Sovjetunionen. Han tillbringade flera år på Kubanstäppen i södra Ryssland. När tyskarna ockuperade området blev han tillfångatagen och dömd till döden. Han överlevde dock. Efter kriget återvände han till Polen, men måste fly undan de förnyade judeförföljelserna och hamnade i Sverige. Här kunde han 1947 träffa sin mor, som förts till Sverige med Folke Bernadottes "vita bussar" från koncentrationslägret i Ravensbrück.
Här berättar han lågmält och stundom med bitsk humor om sin barndom och om krigstiden. Boken lämnar ett värdefullt vittnesbörd om en invandrares bakgrund.

Vill du läsa mera om invandrare och flyktingar? Konsultera hela listan sorterad ämnesvis.

För dig som vill veta vad som skrivits i Invandrarrapport. de senaste åren


Tillbaka till Institutets bibliotek

Till Immigrant-institutets egen sida

Till html av Miguel Benito i juni 2000