Immigrant-institutet samlade under 1973-2012 mer än 12.000 skrifter kring migration.

Omständigheterna gjorde att institutet blev tvunget att avyttra Invandrarnas Hus, på grund av uteblivet stöd från stat och kommun, och att därefter styrelsen inte förstod värdet av institutets bibliotek.

Nu är samlingen utanför Sveriges gränser. Här är en lista över de titlar som lämnat landet. Mer än 20% av titlarna var unika för Sverige, och ytterligare 10% fanns på något annat bibliotek. Erfarenheten har visat att även dessa titlar förmodligen också blir unika då det andra exemplaret försvinner.

I listan finns några skönhetsfel, som jag ber om överseende, eftersom uppgiften enbart är att ange vilka titlar som funnits. Likaså uppgiften ref, som saknar betydelse idag, och kunnat tas bort med litet arbete.

För att få en komplett kataloguppgift över titlarna och för att se om de kan finnas på annat bibliotek kan man gå till LIBRIS varifrå dessa titlar är hämtade. Man kan också använda bibliotekskoden "Imm".


Till HTML av Miguel Benito.

Du kan höra av dig med synpunkter. E-post: miguel.benito@taranco.eu.