EIW Logo Header

Etsi EIW-sivuista


Tervetuloa Eurooppalaiseen
interkulttuuriseen työpaikkaan!

Leonardo Logo
Project 2004 IE/04/C/F/TH-81200

Euroopan interkulttuurinen työpaikka-projekti (The European Intercultural Workplace project) (2004-2007) tuo yhteen kymmenen eurooppalaisen maan yhteistyökumppanit tutkimaan haasteita, joita kulttuurienvälisen yhteistyön lisääntyminen työympäristössä on aiheuttanut.

EU:n Leonardo da Vinci II -ohjelman rahoittaman projektin tarkoituksena on tuoda esille johtajien, työntekijöiden ja asiakkaiden avainkysymykset sekä isäntä- että maahanmuuttajakulttureista niin julkisella, yksityisellä kuin koulutus sektorillakin. Vaikkakin yhtäläisyyksiä löytyy, työpaikat ympäri Euroopan poikkeavat usein asiayhteyden, väestötieteen, maantieteellisen alueen, taloudellisen sektorin sekä kulttuurienvälisten kysymysten perusteella.

Keskittyen kymmenessä maassa halki Euroopan tehtyyn työhön, projektin tarkoituksena on:

 • tutkia työpaikkoja eri sektoreilta jokaisessa osallistujamaassa
 • vertailla tuloksia ympäri Euroopan
 • taata tulosten saatavuus kohderyhmille

Selville saamamme asiat ovat erityisesti suunnattu työnantajille/johtajille, työntekijöille sekä asiakkaille. Lisäksi projektin tulosten mahdollisiin käyttäjiin kuuluvat:

 • kansallisten hallitusten poliittiset osastot ja paikallisviranomaiset
 • EU:n opetus-, kauppa-, ja oikeusministeriöt
 • kauppaliitot
 • ammatilliset liikejärjestöt
 • siirtolaisjärjestöt
 • koulutusjärjestöt opintosuunnitelmien tai kurssien suunnittelussa
 • koulut
 • korkeakoulut ja aikuiskoulutuskeskukset
 • kansainväliset liikeasiantuntijat
 • opettajakoulutus

Projekti tutkii työpaikkakäytäntöjä seuraavilla avainaloilla:

 • Koulutus (perus-, toinen- ja korkeakoulu-aste)
 • Julkinen sektori (esim. terveydenhuolto, turvallisuus, kuljetus)
 • Yksityinen sektori (esom. PK-yritykset, kansainväliset yritykset, matkailu/hotelli-ja ravintola-ala).

Jokaisessa kohderyhmässä sekä isäntä-/enemmistökulttuuriin että maahanmuuttaja-/vähemmistöryhmiin kuuluvia tarkastellaan, korostaen yleisiä ja ryhmäkohtaisia kysymyksiä.

Projektin tehtävissä on kolme perustekijää. Ensimmäinen osa sisältää jo olemassa olevien tutkimusten ja kunkin yhteistyömaan tilanteen tarkastelua ja analysointia. Toinen osa käsittää empiiristen tapaustutkimusten suorittamista niissä taloudellisen sektorin osissa, jotka tarvitsevat eniten huomiota yksittäisiltä yhteistyömailta. Toiseen osaan sisältyy myös vertailevan analyysin tuottaminen kansallisen ja valtioiden rajojen ylittävien sektoreiden välillä yhteistyömaissa. Kolmas ja viimeinen osa tähtää henkilöstöresurssien kehitysmoduulien tuottamiseen, jotka heijastaisivat parasta eurooppalaista toimintatapaa ja paikalisia tarpeita, tarkoituksenaan tiedottaa ja koulutta työpaikan kohderyhmiä sekä päättäjiä. Kolmanteen osaan kuuluu myös tulevien, tehostettujen kansallisten koulutusperiaatteiden ja aloitteiden tukeminen ympäri EU:n.

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Leonardo da Vinci 2 programme.

The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency,
nor does it involve any responsibility on their part.

2004-2007 European Intercultural Workplace project partnership.