Litteratur om albaner

 

Litteratur om albaner

Backer, Berit Slik er våre skikker : albanske innvandreres møte med Norge : sammendrag av forskningsrapporten. - Oslo : Kommunal- og arbeidsdepartementet, Innvandrerseksjonen, 1984. - 28s.

Berglind, Mona Kosovo-albaner och kurder : två minoriteter i Sverige. - Borås : Bibliotekshögskolan, 1992. - 14s.

Dalhoff-Nielsen, Peter Örnarnas land : albanerna - ett folk i Europa. - Tollarp : Studiekamraten, 1995. - 242s.

Dragnich , Alex N., & Todorovich, Slavko The saga of Kosovo : focus on Serbian-Albanian relations. - New York : Columbia University Press, 1984. - 203s.

Magnusson, Kjell, & Törnkvist, Kajsa Kosovos albaner. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1993. - 48s.

Nyström, Kenneth Från majoritet till minoritet. – Ingår i Invandrare & minoriteter. - 1994(05/06), s.94-99

Pavlowitch, Stevan K., and Biberaj, Elez The Albanian problem in Yugoslavia : two views. - London : Institute for the study of conflict, 1982. - 43 s.

Popoola, Margareta Projekt för jugoslavalbaner i Lund. – Lund : Socialförvaltningen, 1990, - 12.

Qvick, Ullmar, & Gjergji, Andromaqi Albansk folkkultur : den mytiska hjältedikten, albanernas etniska historia samt frågan om det albanska folkets ursprung och familjen. - Stockholm : Svensk-albanska förening, 1987. - 35s.

Reuter, Jens Die Albaner in Jugoslawien. - München : Oldenbourg, 1982. - 140s.

Sturesjö, Örjan, & Scheiman, Sebastian, Den albanska frågan. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 1997. - 64s.

Sørensen, Jens The threatening precedent : Kosovo and the remaking of crisis. - Umeå : Umeå Universitet, 1999. - 64s. (Serie : MERGE Papers on Transcultural Studies, 1999 : 2)