Litteratur om araber och arabvärlden

Abdulhadi, Mufid Arabernas äganderätt till Palestina : en infödd palestinaarab berättar. - Stockholm : För, 1962. - 187s.

Adonis Bönen och svärdet : essäer om arabisk kultur. - Lund : Alhambra, 1994. - 289s.

Berque, Jacques Arabvärlden : kultur och mångfald. - Furulund : Alhambra, 2001. - 417s.

Bjerke, Björn Affärsledarskap i fem olika kulturer. - Lund : Studentlitteratur, 1998. - 332s.

Brooks, Geraldine Allahs döttrar : muslimska kvinnors dolda värld. - Malmö : Richter, 1998. - 286s.

Butt, Gerald The Arabs : myth and reality. - London : I.B. Tauris, 1997. - 330s.

Hitti, Philip K History of the Arabs : from the earliest times to the present. – London : Macmillan, 1970. - 822s.

Hjärpe, Jan Araber och arabism. - Stockholm : Rabén Prisma, 1994. - 184s.

Hourani, Albert A history of the Arab peoples. - London : Faber and Faber, 1991. - 551s.

Kaniuk, Yoram En god arabs bekännelser. - Stockholm : Forum, 1986. - 242s.

Karlsson, Ingmar Gud med oss : religion och politik i Mellanöstern. - Stockholm : Askelin & Hägglund, 1984. - 264s.

Khader, Naser Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanösterns muslimer. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1998. - 233s.

Lange, Anders Invandrare om diskriminering : en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO). -Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO), 1996. - 104s.

Mansfield, Peter The Arabs. - London : Penguin Books, 1976. - 572s.

Ringberg, Åke Blodet i Beirut : en historia om Mellanöstern. - Stockholm : Carlsson, 1987. - 310s.

Roded, Ruth (Ed.) Women in Islam and the Middle East : a reader. - London : I.B. Tauris, 1999. - 271s.

Tucke, Judith E. (Ed.) Arab women : old boundaries, new frontiers. - Bloomington : Indiana Univ. Press, 1993. - 264s.

Wirtén, Per Berättelserna : Mellanöstern efter kolonialismen. - Stockholm : Norstedt, 1996. - 257s.

Yassine, Abdel-Qader Understanding the Arab mind. - Göteborg : Göteborgs universitet, 1997. - 211s.

Zeidler-Blomberg Beatrice, & Grönkvist, Tina Mellersta Östern. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1991. - 67s.