Litteratur om judar

 

Ahlmark, Per, Det eviga hatet : om nynazism, antisemitism och Radio Islam. - Stockholm : Bonniers, 1993. – 220 s.

Andersson, Lars M., En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930. – Lund : Nordic Academic Press, 2000. – 621 s.

Andersson, Maria, Släpp mitt folk : historien om Operation Jabotinsky. - Uppsala : Livets ord, 1997.

Andersson, Ulrika, Judeförföljelser i Sverige under 1930-talet. – Tibble, 1993. – 28 s.

Arvidsson, Håkan (red.), Affären Rami-Bergman : dokument om judefientlighet och akademisk röta i Sverige. - Stockholm : Moderna tider, 1994. – 405 s.

Bachner, Henrik, Återkomsten : antisemitism i Sverige efter 1945. - Stockholm : Natur och kultur, 1999. – 558 s.

Balint, Marie, Judisk invandring från f.d. Sovjet 1988-1995 : vägen till integration : erfarenheter av flyktingarbete på Judiska församlingen i Stockholm. - Stockholm : Judiska församlingen, Sociala sektionen, 1995. – 53 s.

Baruch, Hans …(red.), Glöm oss inte : en bok om Förintelsen och minnesmonumentet i Stockholm. - Stockholm : Hillelförlag, 1999. – 139 s.

Bauman, Janina, Vinter i gryningen : från Warszawas ghetto till friheten. - Stockholm : Alfabeta, 1987. – 249 s.

Beltzikoff, Boris, En svensk jude ser tillbaka : essäer ur ett liv. – Stockholm : Carlsson, 1994. – 206 s.

Berggren, Lena, Nationell upplysning : drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. - Stockhom : Carlsson, 1999. – 427 s.

Björnsson, Britta, Judiska flyktingar undan nationalsocialismens Tyskland : exil utan återvändo. - Stockholm : Stockholms universitet, Inst. för folklivsforskning, 1992. – 58 s.

Blomqvist, Håkan, Socialdemokrat och antisemit? : den dolda historien om Arthur Engberg. - Stockholm : Carlsson, 2001. – 132 s.

Bruchfeld, Stéphane, Öga för öga, tand för tand-" : en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och förintelsen. - Stockholm : Svenska komm. mot antisemitism, 1996. – 34 s.

Buzgan, Banu, Judar i Sverige under andra världskriget. – Stockholm, 1993. – 35 s.

Carlsson, Carl-Henrik, Östjudisk invandring till Sverige omkring 1850-1880 : sociogeografisk bakgrund och dubbla budskap?. - Uppsala : Uppsala universitet, Historiska institutionen, 1996. – 52 s.

Englund, Anders, Den nya juden - Galuth/Diaspora : två teman i Judisk tidskrift 1933-1950. - Umeå : Umeå universitet, Inst. för idéhistoria, 1995. – 49 s.

Fischer, David, Judiskt liv : en undersökning bland medlemmar i Stockholms judiska församling. - Spånga : Megilla-förlag, 1996. – 293 s.

Fischer, David, Judiskt organisationsliv i Stockholm 1776-1984. – Stockholm, 1986. – 134 s.

Fried, Héid, Ett tredje liv : från jordbävning i själen till meningsfull tillvaro. - Stockholm : Natur & kultur, 2000. – 203 s.

Glück, David,…(red), Det judiska Stockholm. - Stockholm : Judiska museet, 1998. – 297 s.

Glück, David,…, Sveriges judar : deras historia, tro och traditioner. - Stockholm : Judiska museet, 1997. – 162 s.

 

Glück, Emil, På väg till Israel : Hachscharah i Sverige 1933-1948 : transmigrationen av judisk ungdom från Nazi-Tyskland för utbildning i lantbruk m.m. och vidare vandring till Palestina. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1985. – 176 s.

Gordon, Hans, & Grosin, Lennart, Den dubbla identiteten : judars anpassningsmönster i historisk och psykologisk belysning. - Göteborg : Korpen, 1976. – 235 s.

Gottfarb, Inga, Den livsfarliga glömskan. - Höganäs : Wiken, 1986. – 346 s.

Gunner, Göran, När tiden tar slut : motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel. - Uppsala : Svenska institutet för missionsforskning, 1996. – 394 s.

Guthartz, Catharina, Judiska barn- och ungdomsböcker tillgängliga i Sverige. – Borås : Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 1983. – 55 s.

Göteborgs mosaiska församling 1780-1980 : minnesskrift till Göteborgs mosaiska församlings 200-årsjubileum. - Göteborg : Församling, 1980. – 204 s.

Hedenskog, Jakob, Assimilationsfrågan i svensk-judisk press 1932-45. - Uppsala : Uppsala universitet, Historiska institutionen, 1991. – 17 s.

Hermele, Kenneth, De Ryska judarna ökar fredschanserna? Ingår i: Ny i Sverige. - 1991(02), s. 19-23

Håstad, Disa, En elit far västerut : den nya emigrationen från Sovjetunionen. -Stockholm : Norstedt, 1984.

Illicki, Julian, Den föränderliga identiteten : om identitetsförändringar hos den yngre generationen polska judar som invandrade till Sverige under åren 1968-1972. - Åbo : Sällsk. för judaistisk forskning, 1988. – 371 s.

Israel, Joachim, Ett upproriskt liv : memoarer. - Stockholm : Norstedt., 1998. – 329 s

Jacobson, Seth, Jude i Sverige. - Stockholm : Religionssociologiska institutet, 1974. – 35 s.

Jarlert, Anders, "Våra pinade bröder av Israels stam" : till frågan om Svenska kyrkan och förföljelsen av de skandinaviska judarna åren 1942-43. - Uppsala : Svenska kyrkans forskningsråd, 1993. – 54 s.

Johansson, Britta (red.), Judiska minnen : berättelser från förintelsen. - Stockholm : Nordiska museet, 2000. – 182 s.

Judarna i Sverige : en kort presentation. - Lund : Institutet för judisk kultur (IJK), 1992. – 19 s.

Järv, Harry, Om judiska bidrag till svensk kultur. – Stockholm, 1992. – 11 s.

Koblik, Steven, "Om vi teg, skulle stenarna ropa" : Sverige och judeproblemet 1933-1945. - Stockholm : Norstedt, 1987. – 273 s.

Koblik, Steven, The stones cry out : Sweden's response to the persecution of Jews 1933-1945. - New York : Holocaust Library, 1988. – 305 s.

Levine, Paul A., From indifference to activism : Swedish diplomacy and the Holocaust, 1938-1944. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1996. – 293 s.

Lindeskog, Suzanne, Det judiska Uppsala. - Uppsala : Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 1995. – 52 s.

Lindquist, Bosse…., Hakkors och skinnskallar : rasism från Auschwitz till Vålberg. - Stockholm : LL-förlag, 2000. – 105 s.

Lomfors, Ingrid, Förlorad barndom - återvunnet liv : de judiska flyktingbarnen från Nazityskland. - Göteborg : Historiska institutionen, Universitet, 1996. – 313 s.

Lögdberg, Anna, Sionismen i Sverige före 1933 : dess anhängare och dess kritiker. - Stockholm : Stockholms universitet, 1997. – 24 s.

Mantel, Chana Igell, Lidingo : memories of the small Swedish haven which 200 girls called 'home' after the Holocaust. - Jerusalem : Machon Yachdav , 1998. – 248 s.

Moback, Björn, Livet är ingen banalitet : judiska röster. - Bromma : Megilla-förlag, 2001. – 255 s.

Narrowe, Morton Herman, Zionism in Sweden, its beginnings until the end of World War I. - Ann Arbor, Mich. : Univ. microfilms international, 1990. – 340 s.

Nyström, Kerstin (red.), Judarna i det svenska samhället : identitet, integration, etniska relationer. - Lund : Lund Univ. Press, 1991. – 112 s.

Pundik, Herbert, In Denmark it could not happen : the flight of the Jews to Sweden in 1943. - Jerusalem : New York : Gefen Publ. House, 1998. – 176 s.

Rami, Ahmed, Israels makt i Sverige : debattbok. – Stockholm : Kultur, 1989. – 512 s.

Rohlén-Wohlgemuth, Hilde, Svensk judisk bibliografi 1987-1988. - Stockholm : Judisk krönika, 1989. – 14 s.

Rohlén-Wohlgemuth, Hilde, Svensk judisk bibliografi 1989-1991. – Stockholm : Judiska församlingen, 1993. – 15 s.

Rohlén-Wohlgemuth, Hilde, Svensk judisk bibliografi. - Stockholm : Hillelförl, 1999. – 66 s.

Rohlén-Wohlgemuth, Hilde, Svensk-judisk litteratur 1775-1994 : en litteraturhistorisk översikt. - Spånga : Megilla-förlag, 1995. – 69 s.

Schröder, Per, Antisemitismen i Sverige fram till 1900 : ursprung, uttryck och utveckling. - Stockholm : Stockholms univ., Religionshistoriska institutionen, 1999. – 28 s.

Solem, Jermunn, Judiskt liv i Sundsvall : att bevara en judisk identitet. - Uppsala : Uppsala univ., Religionsvetenskapliga institutionen, 1996. – 55 s.

Stare, Jacqueline, (red.), Femtio år efter förintelsen. - Stockholm : Judiska museet, 1995. – 142 s.

Stare, Jacqueline, (red.), Judiska gårdfarihandlare i Sverige. - Stockholm : Judiska museet, 1996. – 119 s.

Stare, Jacqueline, Porträtt : speglingar av svensk judisk kultur. - Stockholm : Judiska museet, 1993. – 68 s.

Sterner Carlberg, Mirjam, Gemenskap och överlevnad : om den judiska gruppen i Borås och dess historia. - Göteborg : Institutionen för socialt arbete, Universitet, 1994. – 284 s.

Svanberg, Ingvar, & Tydén, Mattias, Sverige och förintelsen : debatt och dokument om Europas judar 1933-1945. - Stockholm : Arena förlag, 1997. – 451 s.

Svenson, Anna, Nöden - en shtetl i Lund. - Lund : Gamla Lund, 1995. – 163 s.

Söderqvist, Eva (red.), Krigets maskrosbarn : samtal med första och andra generationens överlevande. - Stockholm : Utbildningsradion, 1995. – 110 s.

Tydén, Mattias, Svensk antisemitism 1880-1930. - Uppsala : Centre for Multiethnic Research [Centrum för multietnisk forskning], 1986. – 83 s.

Valentin, Hugo, Antisemitismen i historisk och kritisk belysning. - Stockholm : Geber, 1935. – 288 s.

Valentin, Hugo, Judarnas historia i Sverige. - Stockholm : Bonnier, 1924. – 572 s.

Victorin, Simon, Judefrågan på 1840-1841 års riksdag : emancipation eller förtryck. - Stockholm : Stockholms univ., Historiska institutionen, 1997. – 31 s.

Wright, Rochelle, The visible wall : Jews and other ethnic outsiders in Swedish film. - Uppsala : Uppsala University, 1998. – 453 s.