Litteratur om jugoslaver i Sverige

 

Arbaeus, Kerstin Något om jugoslaviska invandrares matvanor. - Stockholm : Stockholms universitet, 1974. - 16s.

Britz, Sarah Problem eller resurs? : om invandrade kvinnor i en bilindustri under tekniskt och organisatoriskt förändringsarbete. - Umeå : Umeå univ. Sociologiska institutionen, 1990. - 87s.

Budak, Ivan Inventering av utbildning och utbildningsbehov hos jugoslaver i Sverige. - Stockholm : Jugoslaviska riksförbundet, 1981. - 15s.

Bäck, Henry, & Peura, Markku Finska och jugoslaviska invandrarföreningar i Sverige. - Stockholm : Delegationen för invandrarforskning, 1990. - 63s.

Bäck, Henry Jugoslaviska invandrarföreningar i Sverige. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO), 1989. - 325s.

Dahl, Lena Äldre jugoslaviska invandrare. - Jönköping, 1987. - 61s.

De Geer, Eric Slaviska grupper i dagens Sverige.. - Ingår i Uppsala multiethnic papers. - 1988(13), s.17-29

Diakanastasis, Anastasios, & Skoglund, Anita Jugoslaviska ungdomars fritidsaktiviteter i Botkyrka kommun. - Stockholm : Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 1974. - 51s.

Drobnic, Sonja Immigrants in a welfare state : living conditions of Yugoslav immigrants in Sweden. - Stockholm : Stockholms universitet, Institutet för social forskning, 1990. - 126s.

Ehn, Billy Sötebrödet : en etnologisk skildring av jugoslaver i ett dalsländskt pappersbrukssamhälle. - Stockholm : Tiden i samarbete med Inst. för Folklivsforskning, 1975. - 197s.

Eklund, Maria Massmedievanor i den jugoslaviska invandrargruppen. - Stockholm : Sveriges radio, 1991. - 40s.

Ekström, Lena Vem är jag egentligen? : dagboksanteckningar från en resa till Jugoslavien med Sverige/jugoslaviska barn. - Malmö : Lärarhögskolan, 1980. - 10s.

Fiedler, Hannelotte, De jugoslaviska invandrarkvinnornas fruktsamhet i Sverige. - Stockholm : Arbetsgruppen, 1974. - 53s.

Fredborg, Arvid Serber & kroater i historien : från 800-talet till våra dagar. - Stockholm : Atlantis, 1994. - 393s.

Goppers, Karin Migration and economy : Yugoslav-Swedish relations. - Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlag, 1983. - 102s.

Hamberg, Eva M. Return migration from Sweden to Yugoslavia since the 1960's. - Stockholm : Swedish Commission on Immigration Research (EIFO), 1979. - 22s.

Huebner, Ulla Vårt nya liv : fem invandrargrupper i Landskrona berättar. - Landskrona : Landskrona kulturnämnd, 1982.

Imatovic, Margareta Ingen har frågat oss : jugoslaviska kvinnor i svenskt lönarbete i ett social- och familjehistoriskt perspektiv. - Stockholm : Arbetslivscentrum, 1989.

Judah, Tim, The Serbs : history, myth and the destruction of Yugoslavia. - New Haven : London : Yale University Press, 1998. - 350s.

Knocke, Wuokko, Invandrade kvinnor i lönarbete och fack : en studie om kvinnor från fyra länder inom Kommunal- och Fabriksarbetareförbundets avtalsområde. - Stockholm : Arbetslivscentrum, 1986.

Larsson, Carina Invandrarkvinnor : kvinnans situation i några invandrar- och minoritetsgrupper. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1982.

Lie, Suzanne Innvandrerkvinners levekår i Norge : en studie av britiske, jugoslaviske og chilenske invandrerkvinner : sammendrag av forskningsrapport. - Oslo : Kommunal- og arbeidsdepartementet. Innvandrerseksjonen, 1984. - 12s.

Lorentzon, Bengt Dubbla kulturer : om musikvanor och identitet bland serbiska ungdomar i Sverige. - Göteborg : Göteborgs universitet, 1984. - 46s.

Löwander, Birgitta Invandrare i mediasamhället : Jugoslaviska invandrare och massmedia. - Stockholm : Publik- och programforskningsavdelning., Sveriges radio, 1978. - 28s.

Magnusson, Kjell Jugoslaver i Sverige : invandrare och identitet i ett kultursociologiskt perspektiv. - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, Universitet, 1989. - 307s.

Matovic, Margareta Ingen har frågat oss : jugoslaviska kvinnor i svenskt lönearbete i ett social- och familjehistoriskt perspektiv. - Stockholm : Arbetslivscentrum : Brevskolan, 1989. - 270s.

Meurle, Kristina, & Andric, Mile Background to the Yugoslav migration to Sweden : case study of a group of Yugoslav workers at a factory in Sweden. - Lund, 1971. - 350s.

Motes, Mary, Kosova,Kosovo : prelude to war 1966-1999. - London : Merlin, 1999. - 308s.

Olkiewicz, Eva Invandrarfamiljer i förändring : en studie över finska och jugoslaviska invandrarungdomar och deras föräldrar. - Stockholm : Stockholms universitet, 1990. - 198s.

Ouvinen-Birgerstam, Pirjo Identitetsutveckling hos barn : en jämförelse mellan finska, jugoslaviska och svenska barn. - Lund : Studentlit., 1984. - 212s.

Radan, Peter, & Pavkoviç, Aleksander (Ed.) The Serbs and their leaders in the twentieth century. - Aldershot : Ashgate, 1997. - 206s.

Reinans, Sven Alur Foundation of the family and "the second generation" among Jugoslavian immigrants to Sweden. - Stockholm : Swedish commission on immigration research (EIFO), 1979. - 33s.

Ronström, Owe, Att gestalta ett ursprung : en musiketnologisk studie av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm. - Stockholm : Universitet, 1992. - 303s.

Sahlberg, LillemorSerber i exil tvängas bära en tung skuldbörda. Ingår i Ny i Sverige. - 1992(05), s.22-23

Schierup, Carl-Erik, och Paulson, Sven Arbetets etniska delning : studier från en svensk bilfabrik. - Stockholm : Carlsson, 1994.

Schierup, Carl-Ulrik and Ålund, Aleksandra Will they still be dancing? : integration and ethnic transformation among Yugoslav immigrants in Scandinavia. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1986.

Schierup, Carl-Ulrik, Do they dance to keep up tradition? : analysis of a social situation among Yugoslav immigrants in Scandinavia. - Umeå, 1984.

Similä, Matti Kulturell identitet hos unga invandrare : en studie av levnadsförhållanden och etnisk identifikation bland turkar och jugoslaver i Stockholm. - Stockholm : Universitet, Centrum för invandrarforskning, 1987. - 108s.

Sjöfors, Torsten Bosnien, Kroatien, Serbien- : sydslavisk historia. - Malmö : Blå huset, 1994. - 144s.

Skrbis, Zlatco Long-distance nationalism : diasporas, homelands and identities. - Aldershot : Ashgate, 1999. - 201s.

Sørensen, Jens Stilhoff The threatening precedent : Kosovo and the remaking of crisis. - Umeå : Umeå University, 1999. - 64s.

Welles-Nyström, Barbara Devojka and momak: Yugoslavian adolescene in Swedish context : perspectives of adolescent identity development among second generation Yugoslavs in Sweden. - Stockholm : Stockholms universitet, 1988. - 57s.

Widgren, Jonas Den andra generationen jugoslaver i Sverige och dess betydelse förutvecklingen av det svensk-jugoslaviska samarbetet : ett arbetsdokument. - Stockholm, 1978. - 40s.

Ålund, Aleksandra "Lilla Juga" : etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid. - Stockholm : Carlsson, 1991.

Ålund, Aleksandra, & Schierup, Carl-Ulrik Det kulturella glappet : om jugoslaviska invandrare och åldrandet i hemlandet och Sverige. - Stockholm : Socialstyrelsen, 1981. - 3 delar

Ålund, Aleksandra, Migration och sociala förändringsprocesser : om samtida jugoslaviska arbetsemigranter. - Umeå : Dep. of sociology, Univ. of Umeå [Sociologiska inst., Umeå univ.], 1978. - 127s.

Ålund, Aleksandra Skyddsmurar : etnicitet och klass i invandrarsammanhang. -Stockholm : LiberFörlag, 1985.