Litteratur om ryska judar

 

Andersson, Maria, Släpp mitt folk : historien om Operation Jabotinsky. - Uppsala : Livets ord, 1997.

Hermele, Kenneth, De Ryska judarna ökar fredschanserna? Ingår i: Ny i Sverige. - 1991(02), s. 19-23

Håstad, Disa, En elit far västerut : den nya emigrationen från Sovjetunionen. -Stockholm : Norstedt, 1984.

Immigrant absorption in Israel : current research 1978-1985. - Jerusalem : State of Israel, Ministry of Immigrant Absorption, 1985.

Judisk invandring till Israel. - Stockholm : Solidaritetskomm. för Israel, 1990.

Lesham, Elazar, & Rosenbaum, Judith (Eds.), Immigrant absorption in Israel : current research. - Jerusalem : World Zionist Organization, 1978.

Moskovich, Wolf, Rising to the challenge : Israel and the absorption of Soviet Jews. - London : Institute of Jewish Affairs, 1990.

Quigley, John, Flight into the maelstrom : immigration to Israel and Middle East peace. - Reading : Ithaca, 1997.

Shepherd, Naomi, The Russians in Israel : the ordeal of freedom. - London : Simon & Schuster, 1993.

Two ways of integrating immigrants : Israel - Sweden : a report from a seminar in Jerusalem. - Stockholm : Arbetsmarknadsdep., 1987.

Z. Alexander, Immigration to Israel from the USSR. - Tel Aviv : Tel Aviv University, Faculty of Law, 1977.