Loading...
 

Adoption

Utländska adopterade barn uppfattas inte som invandrare, även om de räknas in i statistiken såsom invandrade till Sverige. På senare tid har man dock uppmärksammat att vissa av svårigheterna för barn till invandrare på t.ex. arbetsmarknaden delas även av adopterade, även om de har svenska namn.
Många adopterade har också i vuxen ålder börjat söka sina rötter.
När det gäller adoption finns en myndighet, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, som har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.
Från och med den 1 januari 2005 bytte den namn till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA).

Länkar

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA

Tillbaka
Till start