Loading...
 

Palestinier

Till Palestinierna räknas de araber som levde i det brittiska Palestina, mandatet före 1948 samt ättlingarna till dessa. Det finns sju miljoner personer som själv kallar sig Palestinier. Enligt United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (FN:s flyktingsorgan) lever cirka 2.5 miljoner av dessa inom de sedan 1967 av Israel ockuperade områdena väster om Jordanfloden (Västbanken) och Gazaremsan. Omkring en miljon palestinier finns inom de israeliska gränserna.

Andra omfattande palestinska befolkningsgrupper finns i Jordanien där de utgör 70 procent av statens invånare, Libanon, Kuwait, Syrien, Saudiarabien samt i andra Gulf-stater. Utanför Mellanöstern finns betydande palestinska minoriteter i USA, Latinamerika och i Tyskland.

Flyktingskapet utgör ett centralt element i palestiniernas moderna historia. Den palestinska flyktingsituation har uppstått som en följd av 1947-1948 års krig.

Endast i Jordanien erhöll de palestinska flyktingarna medborgarskap. I de övriga arabstaterna bestod flyktingsituationen. Den arabiska målsättningen var att palestinierna skulle återvända till sina hem i det av Israel ockuperade området av Palestina, och flyktingarna har därför aldrig integrerats.

Den palestinska flyktingsituationen har bestått sedan 1948. De återkommande stridigheterna i Mellanöstern fram till dags dato har även lett till förnyade palestinska flyktingströmmar. Mer än 300 000 palestinier beräknas exempelvis ha flytt från Västbanken till Jordanien under junikriget 1967.

Sverige och Palestinierna

Sveriges förhållande till palestinierna har varit ambivalent och detta måste ses mot bakgrund av den balansgång som generellt kännetecknat Sveriges ställningstaganden i den känsliga Mellanösternkonflikten. Traditionellt har Sverige ett gott förhållande till Israel. Ett uttryck för detta har varit de nära kontakterna mellan den svenska och den israeliska socialdemokratiska rörelsen. Det finns flera svenska solidaritetsgrupper för Palestinierna: Palestinagrupperna i Sverige bedriver en aktiv verksamhet, och i Uppsala finns Kristna kommittén för Palestina. En parlamentarikergrupp för palestiniernas sak bildades 1988.

Palestinierna i Sverige

I Sverige finns uppskattningsvis 6 000 - 7 000 palestinier. De är huvudsakligen flyktingar och så kallade anknytningsfall. Dessutom finns en mindre grupp palestinska gäststudenter. Den första större invandringsvågen skedde från Jordanien under 1970-talets början. Omfattande grupper har senare kommit från Syrien och från det av inbördeskriget svårt härjade Libanon.

Palestinierna har huvudsakligen bosatt sig i storstadsregionerna och i universitetsstäderna. Den palestinska gruppen i Sverige är heterogen både demografiskt och socialt: här finns ensamstående unga, palestinska familjer, samt också en grupp äldre som ofta anlänt som anknytningsfall. Många är välutbildade medan det särskilt bland kvinnorna och bland de äldre finns palestinier med endast kortvarig skolutbildning.

Under sjuttiotalet tycks palestinierna i Sverige ha integrerats väl och funnit sig tillrätta på den svenska arbetsmarknaden. Som alla invandrargrupper har dock palestinierna drabbats mer än svenskar generellt när arbetslösheten ökat.

Palestinska arbetarförbundet är en organisation som finns representerad på flera orter i Sverige. På det lokala planet, finns en mängd mindre föreningar, exempelvis Palestinska folkets förening i Uppsala, Palestinska kvinnoförbundet i Uppsala, och Palestinska studentförbundet i Stockholm. I Uppsala finns även ett särskilt Palestina-arkiv inrättat av en svensk förening med samma namn, som är ett dokumentationscentral om Palestina. Palestine Liberation Organisation (PLO) har sedan 1976 ett informationskontor i Stockholm.

Tillbaka
Till start