Loading...
 

Romer

Romer eller zigenare som de kallats tidigare är en folkgrupp som återfinns i minoritetsställning över hela världen. Allra flesta finns i Ungern, Rumänien och Bulgarien. Sammanlagt i världen torde det finnas ungefär tjugo miljoner. I Sverige omtalas de första gången år 1512. I Sverige brukar antalet på senare tid anges till mellan 40 000 och 50 000. En uppskattning, som gjordes 1999 av regeringens utredningen om nationella minoriteter, angav antalet till mellan 12 000 och 15 000. Den senaste tidens invandring till Sverige från de nya EU-länderna gör bedömningen ännu svårare, då en del av dem saknar uppehållsrätt.

Romerna kommer ursprungligen från Indien. De första trovärdiga uppgifterna om romer är från Kreta år 1322. Under medeltiden spred de sig i stora delar av Europa. År 1417 omnämns de första gången i Hamburg. Under andra världskriget dödades mer än 200 000 romer.

Som en dyster påminnelse om de rasistiska strömningar som fanns också i Norden kan nämnas att en svensk rasbiolog, Bertil Lundman, bidrog till den rasistiska litteraturen. År 1938 skrev han i tidskriften Folk und Rasse att mer än en tredjedel av befolkning i vissa delar av Sverige hade romskt blod i sina ådror. Han ansåg dock att det var för sent att göra något åt problemet, eftersom svenskarna var av så blandad ras. Diskriminering av romer är ännu en vardaglig företeelse, i Sverige likaväl som i andra länder.

Ett vedertaget sätt att beskriva de olika romska grupperna i Sverige är att utgå från vilken period invandringen till Sverige skedde. Enligt den kategoriseringen finns det fem huvudsakliga grupper: resanderomer, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.

De svenska romerna är ättlingar till åtta familjer som kom till Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och blev kvar här när gränserna stängdes för immigration vid första världskrigets utbrott 1914.

Romani chib har från och med 1999 blivit ett minoritetsspråk i Sverige.

De finska romerna, kaléromerna, är inte på nära håll relaterade till svenska romer. Kalé talar ett annat språk än svenska romer, klär sig annorlunda och utformar ett internt socialt liv. De flesta har numera finska som modersmål, även om det finns äldre romer som behärskar kalévarianten av romani.

De utomnordiska romer som finns i Sverige har kommit från Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Italien, Holland, Frankrike och Spanien. En del var också statslösa. De flesta utomnordiska romer i Sverige har fått flyktingstatus. De största bosättningarna finns i södra Sverige, särskilt i Malmöregionen, vilket möjliggör för många av dem att upprätthålla släkt- och familjeband med kontinentala romer. Efter 2007 då Bulgarien och Rumänien blev medlemmar i EU har ett stort antal romer från dessa länder sökt sig till Sverige och till de övriga EU-länderna på samma sätt som många andra bulgarer och rumäner. Svårigheterna att få ett job har inneburit att dessa romer inte är folkbokförda i Sverige.

Immigrant-institutet gav 1976 ut en bibliografi "Zigenare och tattare i Sverige". Bibliografin har aktualiserats 2009 och kan hämtas fritt från länken nedan.

Länkar
Online bibliografi om romer
Hemsida om romer från Immigrant-institutet

Tillbaka
Till start