Loading...
 

Romer

Romer eller zigenare som de kallats hittills är en folkgrupp som återfinns i minoritetsställning över hela världen. Allra flesta finns i Ungern, Rumänien och Bulgarien, där statistiken anger en halv miljon, vilket dock troligtvis är i underkant. Sammanlagt i världen torde det finnas ungefär tre miljoner. I Sverige omtalas de första gången år 1512. I Sverige brukar antalet anges till mellan 15 000 och 20 000. Det är dock en uppskattning, som gjordes av regeringens utredningen om nationella minoriteter 1999. Tio år senare, 2009, är siffran samnnolikt den dubbla på grund av den senaste tidens invandring.

Zigenare kommer ursprungligen från Indien. De första trovärdiga uppgifterna om zigenare är från Kreta år 1322. Under medeltiden spred de sig i stora delar av Europa. År 1417 omnämns de första gången i Hamburg. Under andra världskriget dödades mer än 200 000 zigenare.

Som en dyster påminnelse om de rasistiska strömningar som fanns också i Norden kan nämnas att en svensk rasbiolog, Bertil Lundman, bidrog till den rasistiska litteraturen. År 1938 skrev han i tidskriften Folk und Rasse att mer än en tredjedel av befolkning i vissa delar av Sverige hade zigenarblod i sina ådror. Han ansåg dock att det var för sent att göra något åt problemet, eftersom svenskarna var av så blandad ras. Diskriminering av zigenare är ännu en vardaglig företeelse, i Sverige likaväl som i andra länder.

I ett svenskt perspektiv är det vanligt att skilja mellan svenska, finska och utomnordiska zigenare.

De svenska zigenarna är ättlingar till åtta familjer som kom till Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och blev kvar här när gränserna stängdes för immigration vid första världskrigets utbrott 1914.

Romani chieb har från och med 1999 blivit ett minoritetsspråk i Sverige.

De finska zigenare, kalézigenarna, är inte på nära håll relaterade till svenska zigenare. Kalé talar ett annat språk än svenska zigenare, klär sig annorlunda och utformar ett internt socialt liv. De flesta har numera finska som modersmål, även om det finns äldre zigenare som behärskar kalévarianten av romani.

De utomnordiska zigenare som finns i Sverige har kommit från Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Italien, Holland, Frankrike och Spanien. En del är också statslösa. De flesta utomnordiska zigenare i Sverige har fått flyktingstatus. De största bosättningarna finns i södra Sverige, särskilt i Malmöregionen, vilket möjliggör för många av dem att upprätthålla släkt- och familjeband med kontinentala zigenare.

Immigrant-institutet gav 1976 ut en bibliografi "Zigenare och tattare i Sverige". Bibliografin har nu aktualiserats 2009 och kan hämtas fritt från länken nedan, eller beställa ett tryckt exemplar för 30 kr. Plusgiro 851607-2.

Länkar
Online bibliografi om romer
Hemsida om romer från Immigrant-institutet

Tillbaka
Till start