Loading...
 

Serber

I Jugoslavien lever drygt 8 miljoner serber. Serberna talar, liksom kroater, olika serbokroatiska dialekter och använder sig traditionellt av det kyriliska alfabetet. I religiöst hänseende är de övervägande grekisk-ortodoxa.

Serberna invandrade till Balkan under sexhundratalet. Mot slutet av 800-talet övergick de till kristendomen, och de första statsbildningarna uppkom hundra år senare i dagens Montenegro och sydvästra Serbien.

Det turkiska väldet varade fram till mitten av 1800-talet. I 1800-talets Serbien utvecklas en modern serbisk nationell identitet.

Efter andra världskriget bildades en jugoslavisk federation, där Serbien blev en av sex förbundsstater.

Serberna i Sverige

Före 1960-talets arbetskraftsinvandring fanns endast ett fåtal serber i Sverige. Några hade kommit som politiska flyktingar eller statslösa efter andra världskriget.

Enligt olika uppskattningar skulle det idag finna cirka 20 000-25 000 serber som lever i Sverige. På grund av sin betydande numerär finns serberna i jämförelsevis stort antal på många håll i Sverige. Större grupper i Malmö och Göteborg, men även i Mellansverige finns relativt stora koncentrationer.

De serbiska invandrarna dominerar därför i många fall de jugoslaviska föreningar som finns inom jugoslaviska riksförbundet.

Den serbiska ortodoxa kyrkan bedriver sedan 1972 regelbunden verksamhet i Sverige. Idag finns fyra församlingar: Stockholm, Malmö, Göteborg och Västerås.

Vad gäller massmedia har serberna tillgång till radio- och TV-program på serbokroatiska. Riksförbundet utger tidningen Jugoslavenski list. Det finns också en serbisk litteratur i Sverige, både prosa och poesi, utgiven av bokförlaget Svejug.

Litteratur
Petrovich, Michael B., A History of Modern Serbia, 1804-1918. - New York, 1976
Magnusson, Kjell, Jugoslaver i Sverige : Invandrare och identitet i ett kultursociologiskt perspektiv. - Uppsala : Uppsala Universitet, 1989.

Tillbaka
Till start