Europa och invandrarna

Denna sida är avsedd att belysa invandrarnas situation i Europa, europeiska kampanjer till stöd för invandrare, invandrarnas rättigheter i övrigt, den fria rörligheten och i vilket mån den gäller invandrarna också, etc.

Aktuellt
2014

Rösträtt till Europaparlamentet
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  är medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige
Rösträtt vid val till Europaparlamentet har alltså även medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater. En förutsättning är att de är folkbokförda i Sverige och att de har anmält sig till röstlängden. De får då inte rösta i någon annan medlemsstat.
Ca 50% av invandrarna är svenska medborgare och har därmed rösträtt till EU-valet.
Ca 70% av invandrarna från Europa (ca 490 000) har även rösträtt utan att behöva vara svenska medborgare. Det enda kravet är att de anmäler sig till röstlängden via Skatteverket. Anmälan ska vara senast 30 dagar före valdagen, dvs i år senast den 7 maj.

Invandrade kandidater 2014
Deras namn ska publiceras så snart vi får kännedom om vilka de är.

EU-valet - EU-upplysningen

Tidigare Europaparlamentsval

Invandrarkandidater till EU-valet 2009
Invandrarkandidater till EU-valet 2004
Invandrarkandidater till EU-valet 1999


Aktuella länkar:
 • Europa-portalen - EU-valet 2014
  Aktuell information om partierna i Sverige och i övriga EU-länder
 • Kommittén för EU-debatt
  Sveriges nya webbplats för EU-information och debatt
 • European Web Site on Integration
  This Web Site is an initiative of the Directorate General for Justice, Liberty and Security of the European Commission. It aims to provide policy makers and practitioners working on integration in Europe with a tool for the exchange of information and good practice on integration across Europe.

Sverige har ratificerat i november 2006, tillsammans med övriga EU-länder, Unescos principer för kulturell mångfald antagna 2001.
:: Unescos konvention om kulturell mångfald

Till Immigrant-institutets hemsida
E-post: migrant@immi.se
Uppdaterat februari 2014