Tillbaka till start     Mötetsverksamhet   Lista över mötetsord  

Föreningskunskap


FRÅGOR OCH SVAR


Kan vem som helst bilda förening?

I Sverige har vi föreningsfrihet, vilket innebär att vem som helst kan starta en förening.


Var ska man klaga om man är missnöjd med hur en förening sköter sig?

Det finns ingen instans i Sverige dit man kan vända sig om man är missnöjd med sin förening.
Det är bara medlemmarna som kan påverka föreningen.
Under föreningens årsmöte beslutar man om ansvarsfrihet för styrelsen.
Är man missnöjd med föreningens skötsel så ska man få framföra sina synpunkter under årsmötet och eventuellt se till att man väljer andra i den nya styrelsen.

Brott, förskingring och liknande, faller dock under de allmänna lagarna och kan anmälas till polisen.
Efter polisutredning kan en åklagare besluta att driva saken i domstol. Det är tyvärr inte ovanligt med förskingring i föreningslivet. En anledning är att medlemmarna litar på sina förtroendevalda och saknar regelbundna kontrollmekanismer.


Till Immigrant-institutets hemsida

Till start


Immigrant-institutet
URL http://www.immi.se/foreningskunskap

Senast ändrat juli 2014.