Tillbaka till start     Inledning   Lång tradition  

Föreningskunskap


INTRODUKTION

Det går att läsa kursen enskilt, men bäst resultat blir det om flera deltagare arbetar tillsammans. Bestäm gärna tider då ni träffas för att diskutera frågorna - t ex i studiecirkelform. Om ni vill få lärarstöd för studierna, anmäl er till Fristads folkhögskola eller Immigrantinstitutet. Då får ni hjälp av en cirkelledare som granskar och kommenterar de inskickade uppgifterna.

Kursen finns utlagd på Fristads folkhögskolas och Immigrantinstitutets hemsida och materialet får disponeras fritt för eget bruk.

Utöver cirkelträffar anordnas tvådagars kurser eller kurser i annan form om så önskas i ämnet och då får man också möjlighet att öva bl a mötesteknik i praktiken.

Kursupplägg och arbetssätt

Först finns det en kort förklarande text där vi berättar kort om ämnet. Därefter kommer vissa uppgifter att "ta reda på". Därefter föreslår vi några diskussionspunkter. Tanken är att ni skriver ner era funderingar, eventuella kommentarer och gärna frågor och skickar in dem helst som E-post, men vi tar även emot brev.

Adress: Immigrant-institutet, c/o Mötesplats Göteborg Södra Allégatan 1B, 413 01 GÖTEBORG.

Era frågor besvaras om ni lämnar namn och adress antigen som E-post eller vanlig post.

Anmälan

Det är tillåtet att använda materialet fritt för eget bruk. Men om ni vill ha hjälp och handledning ska ni anmäla er som deltagare till Fristads folkhögskola eller till Immigrant-institutet.

Kostnad

Internetversionen av kursen är gratis. Om ni vill ha pappersmaterial kostar det 50 kr per deltagare. Kostnad för mat och logi tillkommer vid tvådagarsutbildningarna, men man kan vara med i kursen även om man inte tänker deltaga i dessa.

Frågor

Du kan ta kontakt med kursledaren Leila Pekkala.
E-post:
leila.pekkala@boras.se

Till Immigrant-institutets hemsida
Till kursens start
Immigrant-institutet
URL http://www.immi.se/foreningskunskap/
Senast ändrat juli 2014