Tillbaka till start     Lista över mötesord

FÖRENINGSKUNSKAP

Tillbaka till kursen

Länkar:
- Skatteregler för ideella föreningar
- Information om fackliga
  organisationer

- Exempel på stadgar
- Exempel på en
  årsmötesdagordning

- Exempel på en dagordning
  för konstituerande styrelsemöte

- Checklista inför
  mötesplanering

- Exempel dagordning
  övningsförening

- Lista över mötesord
- Beslutsgång
- Övningar att
  vara mötets ordförande

- Exempel om
  voteringsordning

- Propositionsordning
- Protokoll


Andra kurser:
Yhdistystoimintaopas maahanmuuttajille
Guide till föreningsverksamhet - för invandrare (endast på finska)
Saknar du något?
Kontakta Webmaster


Till Immigrant-institutets hemsida

Immigrant-institutet
Senast ändrat juli 2014