läsWEB, markera text och använd läsuppknapparna

FÖRENINGSKUNSKAP

Förf. Leila Pekkala

Suomeksi Somaliska

INLEDNING

INTRODUKTION
- Kursupplägg och arbetssätt
- Anmälan
- Kostnad

LÅNG TRADITION
- Politik och fackliga frågor i
  föreningsform

- Fritidsverksamhet
OLIKA SLAGS FÖRENINGAR
- Medlemskap i en förening
- Att starta en förening

GRUNDLÄGGANDE FÖRENINGSFUNKTIONER
- Stadgar – föreningens
  regelverk

- Årsmöte
- Styrelse
- Föreningens ekonomi
- Revisionen

MÖTESVERKSAMHET
- Mötets formella sida
- Mötesgången
- Att vara mötesordförande
- Demokratiska beslut
- Att skriva protokoll

BILAGOR
- Frågor och svar
- Lista över mötesord
- Länkar


Saknar du något?
Kontakta miguel.benito @ immi.se Miguel Benito

Immigrant-institutet


Till Immigrant-institutets hemsida

Till html mars 2002.
Senast ändrat augusti 2020