Vid högskolor och Universitet i Norden bedrivs forskning och studier
kring migration. Enskilda projekt förekommer på olika institutioner
vid de flesta Universitet och Högskolor.

På dessa sidor presenterar vi några ställen där man helt och
hållet eller i stor utsträckning forskar kring migration.

Nya doktorsavhandlingar


Nya doktorsavhandlingar presenteras alltefter vi får kännedom om dem. Klicka på länken för att se listan i alfabetisk eller kronologisk ordning.

Synpunkter och kommentarer tas gärna emot.
E-post:
Immigrant-institutet

:::.....................................................................................:::

Till Immigrant-institutets hemsida

Denna sida underhålls av Miguel Benito, senast uppdaterad oktober 2007
Url
: http://www.immi.se/imer/
E-post: migrant@immi.se