Invandrarriksdag -96

Välkommen till Invandrarriksdagen 1996
den 26-27 november i Borås.Från tidigare Invandrarriksdag:
Under helgen 28/29 september 1996 hölls det invandrarriksdag i Invandrarnas hus i Borås.
Ett femtiotal personer representerande olika organisationer och förbund fanns på plats för att diskutera invandrarpolitiska kommitténs förslag och invandrarpolitikens framtida inriktning.
Diskussionerna var indelade i fem olika ämnesområden. De var arbete, kulturpolitik, hälsa och sociala frågor, utbildning samt integration.

Här kan Du klicka och läsa en sammanfattning av det man kom fram till.

Mötet enades om att nästa invandrarriksdag bör äga rum i god tid före valet 1998, och att samtliga riksdagspartierna måste vara med vid en utfrågning om invandrarpolitiken.

Mötet betonade den roll som immigrant-institutet har i att tillvarata invandrarnas kulturella särintressen och behovet av stöd från statsmakterna.

Invandrarriksdagen framförde en appell till massmedia om att inte negligera allt det positiva som invandrarna har med sig. En alltför negativ bild med bara problem gör att svenska folket får en skev bild av verkligheten.

Mitt i allvaret en riktig norsk historia. På hotellet där de flesta delegaterna låg visade det sig att hotellets klockor styrs från Norge. På söndag morgon visade klockan vara åtta när det skulle vara nio, vilket gjorde att flera delegater blev försenade till söndagens första session. Norge är nämligen inte med i eu och deras vintertid började redan detta veckoslut till skillnad från de övriga länder som har senarelagt vintertiden till slutet av oktober.

Läs Immigrant-institutets egna reaktioner och förslag på ny invandrarpolitik.

Till Immigrant-institutets hemsida


Uppdaterad av Miguel Benito februari 1999