IMMIGRANT- INSTITUTETS ORGANISATION OCH MEDLEMMAR

Immigrant-institutet är en ideell förening bildad 1973 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Medlemmar i institutet är enskilda och föreningar som vill stödja ett centrum där kunskapen om invandrare och flyktingar finns samlad.
Att vara ideell förening innebär att man kan ha inflytande i verksamheten genom att vara medlem. Det högsta beslutande organet är årsmötet, då styrelsen väljs. Alla som vill arbeta för ett centrum för dokumentation om invandringen är välkomna.

Medlemar i Immigrant-institutet

Man kan vara medlem som enskild person eller som förening.

Medlemsavgifter för 2018:

 • 200 kr enskilda (eller 4 000 kr ständigt medlemskap). Pensionärer, arbetslösa och studerande 100 kr.
 • 250 kr lokal organisation (eller 5 000 kr ständigt medlemskap)
 • 500 kr riksorganisation (eller 10 000 kr ständigt medlemskap)

 • Immigrant-institutets styrelse 2017

  Ordförande: Jens Allwood, professor, Göteborg
  Vice ordförande: Nataliya Berbyuk-Lindström, Göteborg
  Sekreterare: Hans Kristian Simensen
  till ordinarie ledamöter. Kassör: Eva Gruber-De Sousa
  Ledamöter: Viktor Berbyuk, professor, Göteborg; Leif Eriksson, lektor, Göteborg; Mattias Nilsson; Rizah Sheqiri, författare och modersmålslärare, Karlshamn; Cenab Turunc, socionom, Göteborg;

  Immigrant-institutet, c/o Emigranternas Hus Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg
  E-post: info @ immi.se
  Org.nr: 802005-6837
  Bankgiro 490-6012. Immigrant-institutet

  När du betalar din medlemsavgift meddela din adress via info@immi.se, så att du lan få meddelanden om aktiviteter, m.m.

  Till Immigrant-institutets hemsida

  Senast uppdaterat i feb 2018.