Immigrant-institutets Museum


Invandrarnas hus museum är nu avvecklat i och med försäljningen av fastigheten.

Utställningar som kan beställas:

Sixten Haages vallonsvit
Konstnären Sixten Haage producerade ett trettiotal litografier som under många år visats i Borås fram till maj 2011. Hans tavlor illustrerar i både bild och text vallonernas invandring på 1500- och 1600-talet och därefter deras liv i Sverige.

     
Utställningen är till salu och säljs i sin helhet. Prisförslag: 96 000 kr (3 200 kr per litografi). Lämna anbud via email, info @immi.se. Alla anbud kommer att beaktas.

I det nu avvecklade Invandrarnas Hus fanns det flera andra utställningar förutom den om vallonerna. Här nedan en kort presentation.
Invandrare i Borås
I det så kallade Boråsrummet fanns föremål, bilder och text som berättar om invandringen till och invandrare i Borås under flera sekler.

Invandrade kulturarbetare
Bibliotekets väggar pryddes av en utställning om till Sverige invandrade kulturarbetare. Här finns musiker, dansare, författare, konstnärer etc.

Bolayrummet
Här fanns författaren Karl H Bolays bibliotek, vilket donerades till Immigrant-institutet efter hans bortgång. I arkivet, numera deponerat hos Riksarkivet, förvaras även hela det litterära arvet efter Bolay. I det ingår orginalmanuskript, brevsamlingar, litterära utmärkelser, tidningsklipp mm.

Tillfälliga utställningar
Tillfälliga utställningar har anordnats i samarbete med IKIS, Internationella konstnärer i Sverige under tiden 1993-2011.


Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
URL: http://www.immi.se/.
Uppdaterat av Miguel Benito januari 2015