Nyhetsbrevet Migrationsnytt

Migrationsnytt är ett nyhetsbrev från flera samverkande migrationsorganisationer och migrationsforskare som på ett enkelt och lättillgängligt sätt vill sprida information om pågående verksamhet. Avsikten är att ett antal gånger om året informera om vad som gjorts och som är på gång på migrationsforskningsområdet.
Spektret avseende forskningen omspänner allt från släktforskning till akademisk migrationsforskning och ett speciellt fokus riktas publik verksamhet kring besöksmål och utställningsverksamhet på migrationstemat.

Organisationer som medverkar:
Svenska migrationscentret, Karlstad
Emigranternas Hus, Göteborg
Immigrant-institutet, Göteborg

2016:
Migrationsnytt, nr 1-2016
Migrationsnytt, nr 2-2016

2015:
Migrationsnytt, nr 1-2015
Migrationsnytt, nr 2-2015

2014:
Migrationsnytt, nr 1-2014
Migrationsnytt, nr 2-2014
Migrationsnytt, nr 3-2014
In English:
Migration News, no 2-2014


Immigrant-institutet, c/o Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg.
E-post: info @ immi.se. Bankgiro 490-6012.

Till Immigrant-institutets hemsida

Senast uppdaterat i december 2016.