Immigrant-institutet är medlem i eller har etablerat samarbete med:

Deltagande i europeiska projekt:
Aktuella projekt:
Mer information om projekten här: immi.se/projekt/
Immigrant-institutet.
E-post: info @ immi.se
Bankgiro 490-6012.

Till Immigrant-institutets hemsida

Senast uppdaterat i april 2019.