ABDEL-QADER YASSINE

Abdel-Qader Yassine - forskare, författare, journalist - är född 1946 i Haifa, Palestina. Han tillhör de 800.000 palestinier som fördrevs från sina hem i samband med att staten Israel grundades 1948. Han har rest runt i de arabiska länderna; Jordanien, Syrien, Libanon, Tunisien, Marocko, Förenade Arabemiraten, och sedan i Sverige. Yassine har varit forskningschef vid PLO:s planeringscentrum i Beirut och Tunis, samt rådgivare åt Yasser Arafat. Han kom till Sverige som politisk flykting 1991.
Studier vid Humboldt Universitetet i Berlin. Han är fil.dr. i statsvetenskap och sociologi. I Sverige har han genomgått bibliotekarieutbildning vid Bibliotekshögskolan.
1999 har Yassine en tjänst som bibliotekarie vid Immigrant-institutet.
Han skriver regelbundet i ett stort antal dagstidningar, tidskrifter och akademiska journaler, bl.a. The Independent, Die Zeit, Liberation, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Aftenposten, Politiken, Al-Quds, Journal of Palestinian Studies, Journal of Third World Studies, Orient.

Medlem i styrelsen av:
1. General Union of Palestinian Writers
2. Arab Writers’ Union
3. Palestinian Academic Society

Medlem i
1. International Organisation of Journalists
2. Sveriges Författarförbund
3. Afro-Asian Writers’ Union
4. Nordisk Sälskap för Mellanösterns Studier
5. Förbundet för Forskning om internationell migration och etniska relationer

Som forskare har Abdel-Qader Yassine varit verksam i 20 års tid. Hans strävan har varit att sprida kunskap om Palestinafrågan och arabvärlden för den svenska och europeiska allmänheten och han har erhållit flera utmärkelser för sina insatser på detta område.
Nu kan du beställa hans senaste bok "Palestina: ett hemland nekas" från Invandrarförlaget, pris 200 kronor. Postgiro 851607-2.

Egna verk:

Political History of Palestine. - Beirut : PLO Research Centre, 1975.
Arabisk text

The Inalienable Rights of the Palestinians. - Beirut : Dar Al-Mashreq, 1977.

The Palestinian Working Class. - Beirut : PLO Research Centre, 1978.
Arabisk text

Human Rights in the Arab World. - Nicosia : Middle East Research Centre, 1980.
Arabisk text

The Socialist International and the Arab-Israeli Conflict. - Beirut : PLO Research Centre, 1981.
Arabisk text

Arab Communist Parties and the Question of Palestine. - Beirut : Arab Publishing House, 1982.
Arabisk text

The CIA and Mass Media. - Nicosia : Middle East Research Centre, Nicosia, Cyprus, 1984.
Arabisk text

Intifada! : det palestinska upproret sett inifrån / översättning från engelskan av Bengt Roland. - Göteborg : Tjugohundra, 1990. - 50 s. : kartor. - ISBN 91-87926-01-6

Från dröm till verklighet : porträtt av en suverän palestinsk stat. - Göteborg : Tjugohundra, 1991. - 80 s. - (Palestina nu ; 1991:spec.-bil.)

Dictionary of Foreign Terms and Phrases. - London : Longmans, 1993. English-French-German-Arabic

Biblioteken och utveckling i Mellanöstern. - Borås, 1994. - 25 bl. - (Specialarbete / Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan ; 1994:8)

Understanding the Arab mind. - Göteborg : Centrum för studier av Kulturkontakt och Internationell Migration (KIM), Göteborgs univ., 1997. - 211 s. - (KIM-rapport ; 21)

Utstött : roman. - Oslo : Paxför., 1997. - 217 s. - ISBN 82-530-1924-6
Orig:s titel: Salty Sting of Memory: Journal of a Palestinian exile

Religion, contingency and violence : cases from Islam. - Göteborg : Centrum för studier av Kulturkontakt och Internationell Migration (KIM), Göteborgs univ., 1998. - 59 s. - (KIM-rapport ; 23)

Palestina : ett hemland nekas. - Borås : Invandrarförlaget, 1998. - 133 s. : kartor. - (Immigrant-institutet. Ser. A, Uppsatser och debatt ; 14) - ISBN 91-7906-015-3

The Salty Sting of Memory : Journal of a Palestinian Exile. - London : Minerva Press, 2000. - 580 s.

Översättare av:

Trial and error : the autobiography of Chaim Weizmann / Chaim Weizmann.
History of the Jews / Thomas Grayzel.
Year Book of the Palestine Question. - 1981.
Anthology of Palestinian Poetry. - 1983.

Medverkat i:

Zionism and Imperialism. - Nicosia : Orient Publishers, 1980.
Palestinian Resistance and International Law. - Orient, 1982.

Ett urval artiklar:

Författare mellan två världar. // Göteborgs-Posten. - 1992-04-19
Dörren stängd för tankefriheten. // Halva världens litteratur. - Årg. 2 (1993) : no. 3, s. 22-24. - ISSN 1102-5395
En själ i exil. // Invandrarrapport. - 1993(21:03), s. 20-24
Reflexioner av en författare i exil. // Invandrarrapport. - 1994(22:01/2), s. 35-39
Massmedia och främlingsfientlighet. // Invandrarrapport. - 1994(22:03), s. 02-10
Reflections on "Fortress Europe". // Invandrarrapport. - 1996(24:03/4), s. 22-25

Har bl.a. recenserat:

Lööw, Heléne: Nazismen i Sverige 1980-1997. - Stockholm : Ordfront, 1998. - ISBN 91-7324-595-X -
Ingår i: Invandrarrapport. - 1998(26:2/3), s. 36-37

Pågående arbeten:

De islamiska militanta rörelserna: mellan tradition och modernitet.
Dictionary of Library and Information Sciences.
The Political Encyclopedia of the Palestinian-Israeli Conflict.


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html av Miguel Benito, april 2000
Senast ändrad januari 2004