Ülo Ignats

Biografi

Född i Sverige den 22 april 1951 av invandrar/flyktingföräldrar. Journalisthögskola.
Medlem av PEN-klubben och Sveriges författarförbund.

Egna verk:

Sovjet : diktaturens ansikte : (en bok om förtryck och förföljelse i dagen Sovjetunionen) / Håkan Holmberg, Ülo Ignats. - Stockholm : Ordfront, 1980. 163 s.

Estland mot en ny vår. - Stockholm : Askelin & Hägglund, 1981. - 142 s.

Folkens fängelse : nationalitetspolitiken i Sovjetunionen. - Stockholm : Ordfront, 1982. - 199 s.

De oberoende fredsrörelserna i Östeuropa. - Stockholm : Östeuropeiska solidaritetskomm., 1984. - 76 s.

Fosforitbrytning i Estland. - Göteborg : MH Publishing, 1988.

Estland : den sjungande revolutionen. - Göteborg : MH Publishing, 1989. - 142 s.

Baltikum på väg mot självständighet / Niklavs Lapukins, Lars Lundberg. Göteborg : MH Publ., 1990. - 112 s. - ISBN: 91-971051-8-X

Den stora omvälvningen : Sovjet/Ryssland. - Stockholm : Fören. Östeuropainformation, cop. 1993. - 165 s. - ISBN: 91-630-2298-2

Esterna och Estlands minoriteter. - Stockholm : Estniska nationalfonden, cop. 1995. - 85 s. - ISBN: 91-630-3312-7

Baltikum : fem år i självständighet. - Stockholm : Estniska nationalfonden, cop. 1996. - 99 s. - ISBN: 91-630-4842-6

Estland. - Hjo : Sandtorp Consult, 1995. - 32 s. : färgill. - ISBN: 91-972122-4-5

Utgivare av:

Med sanningen mot Sovjetunionen : Helsingfors-gruppernas kamp för mänskliga rättigheter. - Stockholm : Oktoberförlaget, 1980. - 70 s. (Samtida dokument; 3)

Har freden en chans? : efter u-båt 137 och Polen. - Stockholm : Askelin & Hägglund, 1982. - 104 s.

Skrattsalvor mot sovjet : hundratals politiska vitsar från Östeuropa och Sovjet. - Stockholm : Östeuropeiska solidaritetskomm., cop. 1983. - 80 s. : ill.
Även i norsk översättning med titeln - men va har jo sosialismen! : (fra en av Solidaritetets bulletiner) / (oversatt av Reidun Iversen). - Oslo : Larsen, 1983. - 112 s. ill.
Även i dansk översättning med titeln - men vi har socialisme! - Täby : Larson, 1983. - 112 s. :ill.

Estonia : basic facts / (translated into English by Jüri Estam). - Stockholm : Estonian Information Centre, 1987. - 38 s
.
Sovjet under glasnost / redaktör Ülo Ignats, Margareta Hammar. - Göteborg : MH Publishing, 1988. - 99 s.

Medverkat i samlingsverk:

Mänskliga rättigheter i öst : samhällsutveckling och opposition i Europas sista diktaturer / Håkan Holmberg, Ülo Ignats m fl. - Stockholm : Prisma, 1979. - 217 s.

Husbondens röst : en kritisk granskning av den svenska kommunismen / red.: Anders Johnson och Anders Käärik. - Stockholm : Akademilitteratur, 1981. - 195 s.

De första båtflyktingarna : en antologi om balterna i Sverige / (redaktör Lars-Gunnar Eriksson). - Norrköping : Statens Invandrarverk, 1986. - 349 s. ill.

Översättningar:

Krauze, Andrzej: Coming back to the west / (translation from Polish to English by Piotr Iglikowski ; translation from English to Swedish by Ülo Ignats, Bo Lindgren ; translation from English to Finnish by Raili Rajavuori). - Täby : Larsson, 1983 - 140 s. : ill.


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Senast ändrad maj 2001