Stig Appelgren

1925-2017

Biografi

Stig Appelgren var född den 3 november 1925 i Borgå, Finland. Han kom till Sverige som 14-åring, som krigsbarn undan kriget mellan Finland och Sovjet 1939-40. Efter att ha återvänt till Finland efter kriget kom Appelgren tillbaka till Sverige när han var 41 år för att få ett bättre arbete. Den senaste tiden var han pensionerad bibliotekarie, bosatt i Rönninge utanför Stockholm. Han avled 7 augusti 2017.

Egna verk:

Porthans frågelista - eller Tidgrens? : hembygdsforskning i 1700-talets Finland och Sverige. - Åbo : förf., 1964. - 8 bl. - Särtr. ur: Västra Nyland. 1964

Västgötsk hembygdsforskning under åren 1740-1820. - Skara, 1972. - 120 s. : ill., faks. - (Västergötland. B ; 6)

Estlands svenskar och svenskbygd : bibliografi / sammanställd av Stig Appelgren. - Uppsala : Gustav Adolfs akad. : Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. - 125 s. - (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi ; 63. Estlandssvenskarnas folkliga kultur ; 8) - ISBN 91-85352-27-6

Medverkat i:

Kustbon. - 1995(52:4), s. 16-17 : ill.

Kustbon. - 1995(52:3), s. 6-8, 20 : ill.

Kustbon. - 1998(55:2), s. 4-5 : ill.

Det nya landet : 44 författare, 12 bildkonstnärer / förord: Sun Axelsson ; efterord: Åke Daun. - Göteborg : Lindelöw, 1998. - 284 s. : ill. - ISBN 91-88144-36-4


Tillbaka till författarlistan
Tillbaka till kultursidan
Till html av Miguel Benito februari 2000. Senast ändrat november 2020.
Bio-bibliografin producerad av Immigrant-institutet. URL: http://www.immi.se/kultur/authors/