Oscar Himiläinen

Biografi

Oscar/Oskar Himiläinen skriver på svenska. Han är född 1915 som ingermanländare i den lilla fiskebyn Kolkanpää, på en udde i Finska viken. Han fängslades för första gången som 17-åring. Himiläinen gjorde en skräckens resa genom Gulagarkipelagen i 1930-talets Sovjet. Har varit soldat i Röda armén och tysk krigsfånge. Senare krigade han mot Sovjet i den finska armén. Efter kriget flydde han till Sverige över Torne älv. Himiläinen berättar om sitt levnadsöde i boken Främmande fosterland.

Egna verk:

Vieras isänmaa : Inkeriläinen kohtalontie. - 3. pain. - Jyväskylä : Gummerus, 1981. - 204 s. : ill. - ISBN 951-20-2205-2

Främmande fosterland : en ingermanländares öden / översättning: Cerle Halleen. - Otalampi : Sahlgren, 1987. - 150 s. : ill. - ISBN 951-96012-1-X


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html februari 2000
Senast ändrad mars 2003