Urpo Jääaro

Biografi

Född 1945 i Finland.Han flyttade till Sverige i början av 1950-talet.

Egna verk:

Toivo från Finland / med teckningar av Folke Nordlinder. - 1. uppl. - Lund : LiberLäromedel, 1980. - 31 s. : ill. - ISBN 91-40-30337-3

Medförfattare till:

Sofie och vi andra : utvecklingsstörd flicka på fritidshem / Martin Nauclér, Urpo Jääaro. - 1. uppl. - Lund : LiberLäromedel, 1979. - 46 s. : ill. - ISBN: 91-40-30214-8

Vi hör också hit : invandrarbarn i förskolan / Martin Nauclér, Urpo Jääaro. - 1. uppl. - Lund : LiberLäromedel, 1979. - 59 s. : ill. - ISBN: 91-40-30111-7

Fotbollslaget / Martin Nauclér, Urpo Jääaro. - Lund : LiberLäromedel, 1980. - 91 s. : ill. - (Lättläst). - ISBN: 91-40-30253-9


Tillbaka till kultursidan
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
Till html maj 2001. Senast ändrat av Elena Aronescu och Miguel Benito januari 2006