Svenolof Karlsson

Biografi

Född 1953 i Österbotten, Finland.
Svenolof Karlsson har ett förflutet bland annat som journalist i Finland och Sverige, som internationell tjänsteman och som kundgruppschef i kommunikationsbyrån Journalistgruppen.

Författarens egen hemsida

Egna verk:

Historien om Vasa-Mjölken -och mejeriandelslaget Milka under femtio år. - [Vasa] : [Milka], [1985?]. - 329 s. : ill. (vissa i färg). - S. 314-327: Bibliografi

Andelslaget Jakobstads Mjölkcentral 50 år : ... och något om mjölkhushållningen i svenska Österbotten under 4500 år. - [Pedersöre] : [Andelslaget], 1983. - - 157 s. : ill. - ISBN: 951-99462-9-2

Malmska sjukhuset 75 år. - [Jakobstad] : [Malmska kretssjukhuset], 1983. - 149 s. : ill. - ISBN: 951-99514-3-1

Hundra år i ledningen : telefonbolaget i Jakobstad 1887-1987. - [Jakobstad] : [Jakobstadsnejdens telefon Ab], 1987. - 308 s. : ill. (vissa i färg), kartor. - ISBN: 951-99870-2-9 (hft.). - ISBN: 951-99870-3-7 (inb.)

Nordisk kust : folk och farkoster från Kvarken till Grönland. - Stockholm : Fören. Norden, 1998. - 127 s. : ill. (vissa i färg), kartor i färg . - (Föreningen Nordens årsbok, ISSN 1402-2869 ; 1999). - ISBN: 91-88524-16-7 (inb.)
Även på finska: Pohjolan rannoilta : ihmisiä ja veneitä Merenkurkusta Grönlantiin / teksti: Svenolof Karlsson ; suomennos: Veijo Kiuru. - Höganäs : Globograf, 1998. - 127 s. : ill. (vissa i färg), kartor i färg. - ISBN: 91-88524-18-3 (korr.) (inb.)

Medverkat i:

Ekwall, Anita: Mötet : en bok om kulturskillnader och ledarskap / Anita Ekwall Svenolof Karlsson ; [fotografier: Kjell Fredriksson, Heidi Lunabba, Öivind Pakarinen]. - Larsmo : Storkamp media, 1999. - 184 s. : ill. - ISBN: 952-5306-12-7 Även på finska: Kohtaaminen : kirja kulttuurieroista ja johtajuudesta : Suomi-Ruotsi / suomennos: Veijo Kiuru. - [Larsmo] : Storkamp Media, 1999. - 184 s. : kuv., kartt. - ISBN: 952-5306-13-5 (hft.)

Det gömda berget : den svenska Hidden Peak-expeditionen / Svenolof Karlsson ; kommentarer av Stefan Blomberg ; [fotografier: Johan Åkerström ...]. - [Sundsvall] : [Hiddenpeak], 2000. - 165 s. : färgill. - ISBN: 91-631-0393-1 (inb.)

Istid : [hotellet vid världens ände] / text: Svenolof Karlsson & Fredrik Emdén ; foto: Ulf B Jonsson. - Stockholm : Sellin & partner, 2002. - 108 s. : färgill. - ISBN: 91-7055-286-X (inb.)

Att välja ledare / Hans De Geer, Ingalill Holmberg, Svenolof Karlsson. - Stockholm : Natur och Kultur, 2005. - 239 s. : ill. - ISBN: 91-27-10816-3 (inb.)

Redaktör för:

En okänd själ : på jakt efter det nordiska : en antologi / utgiven av Nordiska rådet ; redaktör: Svenolof Karlsson. - Stockholm : Allmänna förl., cop. 1991. - 233, [7] s. : ill. (vissa i färg). - (Nord (København), ISSN 99-0634809-7 ; 1991:25). - Svensk, dansk och norsk text. - ISBN: 91-88112-14-4 (inb.)

Vapauden lähde : Pohjolan merkitys Euroopalle / toimittanut Svenolof Karlsson. - Helsinki : VAPK-kustannus : Pohjoismaiden neuvosto, 1992. - 217 s. : ill. (huvudsakligen i färg). - ISBN: 951-37-0886-1

Norden är död - länge leve Norden! : en debattbok om de nordiska länderna som en "megaregion" i Europa / red.: Svenolof Karlsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1994. - 103 s. (103, [9] s.). - (Nordisk debatt, ISSN 99-2054949-5) (Nord (København), ISSN 99-0634809-7 ; 1994:11). - Svensk, dansk och norsk text. - ISBN: 92-9120-441-2

Sju regimer : Presidiesekretariatet 25 år / redaktör: Svenolof Karlsson. - Stockholm : Presidiesekretariatet, Nordiska rådet, 1996. - 60 s. - Svensk och norsk text. - ISBN: 91-88112-38-1

I förbund med havet : Björkö - en värld i Kvarken / redigerad av Svenolof Karlsson. - [Korsholm] : Björkö hembygdsforskare, 1996. - 256 s., [16] pl.-s. i färg : ill.- ISBN: 952-90-5899-3

Lämlar : en bok utgiven av Åbo underrättelser, baserad på 175 års erfarenhet / red. Svenolof Karlsson. - Åbo : [Sydvästkusten], 1998. - 158 s. : ill. - ISBN: 951-9020-08-X (inb.)

"Ett vrångt och svårt folk" : Korsholm under 650 år / utgivare: Korsholms kommun ; [redaktör: Svenolof Karlsson]. - Korsholm : Korsholms kommun, 2000. - 525 s. : ill. (vissa i färg)
Annan titel: Korsholm under 650 år. - ISBN: 951-96441-1-3

Aderton kommentarer om ledarskap / Svenolof Karlsson (red.). - Stockholm : Finska Akademien , cop. 2003. - 182 s. : ill. - ISBN: 952-5306-15-1


Tillbaka till författarsidan
Tillbaka till kultursidan
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
Till html mars 2007.