Aatu Savolainen

Biografi

Aatu Savolainen är född 1921 i Hatsina, en stad söder om Leningrad (nuvarande St. Petersburg) i det då sovjetiska Ingermanland. I början av 1800-talet hade hans anfäder flyttat från finska Savolax till Ingermanland. Savolainen kunde lite tyska och hamnade av misstag i tyska armén under andra världskriget. Han överlevde, flydde till Finland och senare till Sverige. Här utbildade han sig till militärtolk och blev befordrad till kapten. Vid millenieskiftet bor Savolainen som pensionär i Ludvika.

Egna verk:

Suomalainen sissisodassa : muistelmia II maailmansodasta / toim.: Terttu Pihlajamaa. - Stockholm : T. Pihlajamaa, 1999. - 173 s. : ill. - ISBN 91-630-8559-3

En svensk i partisankriget : memoarer över andra världskriget / redaktör: Terttu Pihlajamaa ; översättning: Alexander Salenfors. - Stockholm : T. Pihlajamaa, 2000. - 171 s. : ill. - ISBN 91-630-9032-5 - Orig:s titel: Suomalainen sissisodassa


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html maj 2002