Andrzej Nils Uggla

Biografi

Född den 30 mars 1940 i Warszawa. Bosatt i Sverige sedan 1966. FD i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 1977, docent i polonistik (särskilt svensk-polsk kulturforskning, inom åmnesområdet slaviska språk. Universitetslektor 1993 med placering vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet.

Medlem av Union of Polish Writers Abroad (London), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich [Polska författarförbundet] (Warszawa) och Sveriges författarförbund.

Egna verk:

Strindberg och den polska teatern 1890-1970. - Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 1977. - 215 s. - ISBN 91-506-0095-8

Den svenska Polenbilden och Polsk prosa i Sverige 1939-1960 : två studier i reception. - Uppsala : Uppsala Slavic Papers, 1986. - 194 s. - ISBN 91-506-0500-6

Polen i svensk press under andra världskriget : En bibliografi. - Uppsala, Uppsala Slavic Papers, 1986. - 146 s. - ISBN 91-506-0499-6

Från politik till litteratur. Sveriges väg till den polska nationella diktningen. - Uppsala : Uppsala Slavic Papers, 1989. - 196 s. - ISBN 91-506-0723-5

Sverige och polska skalder : Från Mickiewicz till Milosz. -Uppsala : Uppsala Slavic Papers, 1990. - 234 s. - ISBN 91-506-0795-2

Przyjazdy Polaków do Szwecji w latach II wojny swiatowej. - Stockholm : Biblioteka Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, 1993. - 30 s. [Polackers ankomst till Sverige under andra världskriget]

Polacy na poludniu Szwecji. - Stockholm : Biblioteka Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, 1993. - 28 s. [Polacker i Sydsverige]

Przybycie do Szwecji Polaków z niemieckich obozów koncentracyjnych. - Stockholm : Biblioteka Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, 1993. - 30 s. [Polackernas ankomst till Sverige från de tyska koncentrationslägren]

Polacy w Szwecji w latach II wojny swiatowej. - Gdañsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, 1996. - 305 s.

Medverkan i samlingsverk:

Strindberg´s Modern Break-through in Poland. i: Swedish-Polish Literary Contacts. - Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1979. - ISBN 91-7402-090-0

Stanislaw Ignacy Witkiewicz´s reception in Sweden. i: Polish theatre and dramatic technique. - Uppsala : Uppsala Slavic Papers, 1983. - ISBN 91-506-0407-4

Strindbergssymposium i Warszawa. i: Strindbergiana. - Stockholm : Strindbergssälskapet, 1985. - ISBN 91-7486-382-7

Adam Mickiewicz in Sweden. i: Polish-Swedish Literary Contacts. - Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1988. - ISBN 91-7402-191-5

Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy); Bibliografi. Av Witkiewicz. Om Witkiewicz [tillsam. med Dag Hedman]. i: Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Fem dramer. - Uppsala : Uppsala Slavic Papers, 1988. - ISBN 91-506-0614-X

Polacker. i: Det mångkulturella Sverige. - Stockholm : Gidlunds bokförlag, 1989. - ISBN 91-7843-037-2

Polish affairs in Sweden during World War II. i: Relation between Poland and Sweden over the Centuries. - Gdañsk, Polen : Polska Akademia Nauk, 1990. - ISBN 83-04-03036-5

Adam Mickiewicz w kontekscie literatury szwedzkiego romantyzmu. i: Zwierciadla Pólnocy. Zwiazki i paralele literatury polskiej i skandynawskiej. - Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1991. - ISBN 83-900087-2-6 [Nordens speglar. Kontakter och paralleller mellan den polska och den skandinaviska litteraturen]

S. Wyspiañski. Presentation; Bibliografi av Wyspiañski. Om Wyspiañski.- och S. J. Witkiewicy. Presentation; Bibliografi av Witkiewicz. Om Witkiewicz. - i: Två polska dramatiker. Stanislaw Wyspiañski, Stanislaw Ignacy Witkiewicz [tillsam. med Dag Hedman]. - Uppsala : Acta Sueco-Polonica, 1995. - ISBN 91-506-1121-6

Redaktör och utgivare för Acta Sueco-Polonica. Medarbetar bl.a. i Uppsala Nya Tidning


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html av Miguel Benito februari 1998
Senast ändrad october 2001