Nikolaj Klaus von Kreitor

Biografi

Nikolaj Klaus von Kreitor är född i Sovjetunionen 1946 av polska föräldrar.
Har bott ett 20-tal år i Sverige. Numera bosatt i USA och verksam som advokat.

Egna verk:

Monologer i exil : en självbiografisk kritik av den reellt existerande korporativismen i Sverige. - Stockholm : [N.Kreitor], 1979, - 117 bl.
Även på finska:
Kansankodin kuokkavieras : omaelämäkerrallinen ruotsalaisen yhteiskunnan korporativismin kritiikki / suomennos Jukka-Pekka Takala. - Jyväskylä : Gummerus, 1980. - 164 s.- ISBN: 951-20-2002-5
Identitetsindustri och identitetskontroll. - Södertälje, 1973. - 242 bl. : tab.
Makt och minoritet : doktoranduppsats / Nikolaj-Klaus von Kreitor. - Stockholm : Stockholms universitet, Sociologiska institutionen, 1972. - 65 bl.
Minoritet, kultur, identitet : en antologi / under red. av Nikolaj-Klaus von Kreitor. - Borås : Invandrarförl., 1980. - 128 s. : tab. - (Immigrant-institutet. Ser. A, Uppsatser och debatt, , ISSN 0347-5441 ; 6) ISBN: 91-85242-34-9


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html december 2002