Terje Einarsen
Retten til vern som flyktning : med hovedvekt på FNs flyktningebegrep : de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett.
Bergen :Cicero publisher, 2000. - 727 s.
ISBN 82-995566-0-0

Pris: 1100 SEK.
Beställning: . Invandrarförlaget, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås.
Postgiro 85 16 07-2.
Tel 033-13 60 70. Fax 033-13 60 75.
E-post:
invandrarforlaget@immi.se

Einarsen
Beställningar kan också göras direkt från utgivaren:
Cicero publisher
Postboks 2718
5836 Bergen
E-post: cicepubl@online.no

Publikationen är en omarbetning av Einarsens doktorsavhandling vid juridiska institutionen vid Bergens universitet.
Den omfattande skriften fungerar som ett uppslagsverk när det gäller rätten till asyl. Därför bjuds den till försäljning till den svenska publiken, jurister, handläggare på myndigheter, människorättsorganisationer. Texten är på norska. Här nedan presenteras en kortfattad information på norska.

Flyktninger har satt sitt preg på nyhetsbildet i det tyvende århundre som et globatl fenomen. Fortsatt er det langt frem frr problemets årsaker kan elimineres. I mellomtidne er internasjonalt samarbeid om forvaltningen av flyktningers rettigheter nrdvendig. FNs flykningekonvensjon ble vedtatt for dette formålet. Etterhjvert har det oppstått faglig ueninghet om fortolkningen, sFrlig med hensyn till hvem som egentlig har vern som flyktning og dermed er berettiget till asyl.
Med denne boken legger dr. juris Terje Einarsen frem et omfattende arbeid om temaet. Gjennom sitt grundige forskningsarbeid gir forfatteren svar på omstridte og praktisk viktige sp
rrsmål om flyktningers rettstilling.

Boken omhandler:


Retten til vern som flyktning hemvender seg til et norsk og nordisk  publikum; forvaltningsorganer i stat og kommune, advokater, nemnder og domstoler, frivillige organisjoner, studenter og andre forskere, men også til politikere, journalister og andre samfunnsengasjerte mennesker med interesse for emnet.


Tillbaka till föregående sida

Till Immigrant-institutets hemsida


Senast uppdaterat augusti 2000