:: Kulturnät Invandrare
 
:: Kulturarbetare
:: Organisationer
:: Litteratur
:: Massmedia
> :: Radio och TV
:: Immigranttidskrifter

Litterära texter:
:: El Amasijo
:: poesi
:: prosa

Kulturnät invandrare:

Kulturnät Invandrare har vuxit fram under Immigrant-institutets trettioåriga verksamhet, först i form av kataloger och annat tryckt material, från och med 1996 med hjälp av internet.

Här kan du finna länkar till författare, konstnärer, musiker, kulturorganisationer m.m. med anknytning till invandrare och flyktingar. Immigrant-institutet uppdatera informationen kontinuerligt och det är vår förhoppning att texten ska vara korrekt när du söker.


Välkomna med synpunkter.

* skall fyllas i

Namn*

E-post*

Adress

Postnummer

Ort*

Telefon


Synpunkter*:: Kalendarium

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
Senast uppdaterat januari 2012
E-post: info @ immi.se
URL: http://www.immi.se/kultur/