Invandrarförlaget
Invandrarförlaget ger ut och/ellerdistribuerar böcker på följande språk:
arabiska, bengaliska, bosniska, engelska, finska, franska, grekiska, gujarati, kurdiska, norska, persiska, polska, portugisiska, romani, rumänska, ryska, serbokroatiska, somaliska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska,tyska, ungerska och urdu. 
 
Invandrarförlaget distribuerar dessutom skrifter från invandrarförfattaresom ger ut på eget förlag. 
På grund av uteblivet samhällsstöd har verksamheten lagts ner 2012. Utgivna böcker kan beställas via email: info@immi.se eller per brev till
Immigrant-institutet, c/o Mötesplats Göteborg
Södra Allégatan 1B, 413 01 GÖTEBORG

BOOKS
The Immigrant Publishing House presents here books and other products that we distribute:
More than 24 languages, from arabic to urdu from 30 publishers.
Due to lack of support the editorial has been discontinued 2012. De published works can be requested by email: info@immi.se, or through letter to:
Immigrant-institutet, c/o Mötesplats Göteborg
Södra Allégatan 1B, 413 01 GÖTEBORG
Hemsida/Homepage: http://www.immi.se E-post: info@immi.se