alda simon

El Traje

 

Alcanzadme mi traje de poeta

el de muchos bolsillos

el de robar relojes

y estrellas.

O el otro todo en flor

hasta el suelo.

Mejor aquel invisible

a llevar tan solo

el viento en mi pelo.

¿Pero qué digo?

Esta noche quiero

un traje perverso.

Perlas y palomas

por fuera.

Por dentro

en cada pliegue de seda

filtros de veneno

para matar la muerte

Donde se cruce

donde se encuentre.

Que no venga

no pase por la puerta

no baile con los poetas.

Brindis, licores

alegres cantos funerarios

por ella. Sí

porque hoy murió la muerte

a la orilla de mi traje.

perlas y palomas de fiesta.

 

alda simon Ó 1998

 

 

Dräkten

 

Giv mig min diktardräkt

den med många fickor

för att stjäla kloclor

och stjärnor.

Eller den andra, blommande

hela vägen ner till jorden.

Men helst den osynliga

för att bära

vinden i mitt hår,

inget annat.

Nej, vad är det jag säger?

I natt vill jag bära

en ondskefull dräkt.

Pärlor och duvor utåt.

Och inåt i varje sidenveck

giftblandare

för att mörda döden

Där den korsar vår väg

där den är.

Så att den inte kommer

för nära dörren,

inte kommer in

för att dansa

med poeterna.

Hyllningsskål, likörer

glada begravnings sånger

till henne. Ja,

för idag dog döden

vid min dräkt.

pärlor och duvor firar.

 

alda simon

tolkning: Armando Simon/Stefan Nilsson


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida