immi
Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

Tillbaka
SFS nr: 1986:856
Departement/ myndighet: Kulturdepartementet
Rubrik: Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken
Utfärdad: 1986-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:593


Statliga myndigheters ansvar

1 § Myndigheterna skall fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utformar sin verksamhet och när de bedriver den.

Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Myndigheterna skall i sin verksamhet särskilt motverka alla former av etnisk diskriminering. Förordning (1999:593).

Serviceskyldighet

2 § Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare. Förordning (1999:593).

Samråd

3 § För att främja en effektiv samordning skall myndigheterna, när anledning finns till det, samråda med Integrationsverket om hur insatser enligt denna förordning skall utformas. Förordning (1999:593).

4 § Myndigheterna skall delta i överläggningar enligt lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering när ombudsmannen finner det lämpligt. Förordning (1999:593).

Tillbaka till start


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida