immi
Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Tillbaka
SFS nr: 1997:381
Departement/ myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Utfärdad: 1997-06-05

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:610


1 § Lärarhögskolan i Stockholm skall fullgöra vissa särskilda uppgifter som rör svenska som andraspråk och svenskunder- visning för invandrare (sfi) enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 § Lärarhögskolan i Stockholm skall verka som ett nationellt centrum för svenska som andraspråk och sfi. Därvid skall högskolan särskilt

- samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter,

- stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och

- stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling.

Lärarhögskolan i Stockholm får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk och sfi.

Lärarhögskolan i Stockholm skall i frågor som rör svenska som andraspråk och sfi samråda med Stockholms universitet.

3 § Den verksamhet som Lärarhögskolan i Stockholm bedriver enligt denna förordning skall redovisas särskilt i den redovisning som högskolan lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:610).


Källa: Rixlex.
Tillbaka till start

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida