immi
Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Tillbaka
SFS nr: 1997:409
Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO
Rubrik: Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll
Utfärdad: 1997-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:99


1 § I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden. Förordning (2006:99).

2 § Rikspolisstyrelsen skall underrättas dels om beslut om utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll med förbud för utlänningen att återvända till Sverige, dels om beslut om förordnande enligt 10 § första stycket nämnda lag samt om upphävande av sådant förordnande. Förordning (1999:1144).

Övergångsbestämmelser

1997:409

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).


Tillbaka till start

Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida