immi
Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande


SFS nr: 2008:347
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2008-05-22
Tryckt version:
pdf, utan ändringar (Lagrummet)
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

1 § I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Med landsting avses i denna förordning även kommun som inte ingår i ett landsting.

2 § Migrationsverket ska till berört landsting lämna uppgifter om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom landstinget eller som i annat fall vistas inom landstinget.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, familjemedlemmar.

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för asylsökande m.fl.


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida