Ensamkommande

Barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare/förälder och söker asyl är så kallade ensamkommande barn. När det gäller ensamkommande barn ansvarar kommunen bland annat för att utreda och fatta beslut om placering (det vill säga boende för barnet), utse god man och erbjuda skolgång.