Flyktingar som Sverige tagit emot


Goda exempel på flyktingar som Sverige tagit emot och som verkat eller verkar här

Listan kan göras mycket lång. Här bara sådana namn som Immigrant-institutet velat särskilt uppmärksamma. På andra av institutets webbsidor går att hitta många fler.

Avlidna
Aktiva

Du kan hjälpa oss att komplettera listan genom att skriva till oss