Kampanjer

Immigrant-institutet vill inbjuda alla att på ett eller annat sätt medverka i de kampanjer som organiseras för rätten till asyl. Likaså när det gäller att starta projekt som stärker de asylsökandens rättigheter och möjligheter eller lämnar information till asylsökande och flyktingar.

Här nedan några av dem. Du är välkommen att meddela om andra kampanjer som kunde vara med på denna lista.

Kampanjer, hemsidor, projekt

 • Ain't I a Woman
  Kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd.
 • Folkkampanjen för asylrätt
 • Rådgivningsbyråns sida för asylsökande kvinnor
  Rådgivningsbyrån drivs av Amnesty international. LO, Caritas, Rädda BArnen, Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd.
 • Barn i väntan
  Barn i väntan, BIV, är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige och väntar på uppehållstillstånd.
  Barn i väntan är ett pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Svenska Kyrkan och Individuell Människohjälp
 • Tema Asyl
  I den nationella temagruppen NTG-asyl ingick representanter från berörda myndigheter, Europeiska flyktingfonden samt från utvecklingspartnerskapen och projekten inom Tema asyl. Projektet avslutades i februari 2008. Uppdatering av sidan har fortsatt i begränsad omfattning fram till 2011.
 • Rätt till vård-initiativet
  Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet.