Migrationsforskningscentra i Finland

Migrationsforskningscentra
i Finland

CEREN, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism>>
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors unviersitet
Norra Hesperiagatan 15
PB 16
00014 Helsingfors universitet
E-post: ceren@sockom.helsinki.fi
Tel. +358-9-40500307

Centret för språkbad och flerspråkighet>>
Institutionen för nordiska språk
Vasa universitet
PB 700 (postadress)
Besöksadress:
Wolffskavägen 34,
65200 Vasa
Tfn. + 029 449 8000

Siirtolaisuusinstituutti, Migrationsinstitutet >>
Eerikinkatu 34
FIN-20100 Turku
tel +358-2 2840 440
fax +358-2 2333 460

Ålands emigrantinstitut >>
Norra Esplanadgatan 5
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net

tel. + 358 - (0)18- 13 325

Ålands fredsinstitut >>
Hamngatan 4/PB 85,
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
e-mail: peace@peace.ax

Forskarsällskap:

ETMU, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura >>
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration
Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration
Chair: Lotta Haikkola (University of Helsinki), lotta.haikkola[at]helsinki.fi
CEREN, http://sockom.helsinki.fi/ceren/
PB 16,
00014 Helsingfors universitet
Tel. 09 19128497
E-post till ETMU: etmu @ etmu.fi

:::...............................................................................:::
Till Immigrant-institutets hemsida>>
Andra länkar om Finland |

Denna sida underhålls av Miguel Benito, senast uppdaterad juli 2017
E-post: migrant@immi.se