Migrationsforskn ingscentra i Norge

IMER Norway/Bergen
Uni Rokkan Centre
P.O. Box 7800
5020 Bergen
Visiting address:
Nygaardsgaten 5, 5th floor, Bergen.
E-mail: imer@uni.no
tel +47-55 58 97 08, fax: +47 55 58 98 92
IMER Coordinator: Olav Elgvin
olav.elgvin@uib.no
+ 47 55 58 94 78

IBU, Invandrer og bedriftsutvikling
ORKIS
Torggt 26-28
0183 Oslo
tel +47 22 11 69 32
fax +47 22 11 69 33
Rolf Undset Aakervik


Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse

Aker sykehus.
Telefon: 2303 3430
E-post:post@nakmi.no
Besøksadresse:
Aker sykehus
Trondheimsveien 235,
0586 Oslo
Bygg nr. 6 (Høyblokken), 8. etasje
Postadresse:
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Doktorsavhandlingar:

Terje Einarsen
Retten til vern som flyktning
Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett
Rettsvitenskapelig seksjon, Universitetet i Bergen, Norge. November 1999

Andra projekt:

Migrasjon, integrasjon og kompetanse
E-post: fafo@fafo.no

:::........................................................................................:::
Till Immigrant-institutets hemsida>>

Andra länkar om Norge |

Denna sida underhålls av Miguel Benito, senast uppdaterad juli 2017
E-post: migrant@immi.se