Föreläsare inom migration, diskriminering, rasism och mångkultur

Flyktingar, integration och kultur | Diskriminering och rasism | romer |

Ta direkt kontakt med resp föreläsare du önskar anlita. Är du själv föreläsare och vill vara med på listan skriv kortfattat om dig och meddela vilka uppgifter du önskar att vi tar med här.

Flyktingar, integration och kultur


Hodan Omar Abdillahi

E-post: mabsud2@hotmail.com
Mobil: 073 727 45 87,
073 94 64 380

Jag är väldigt intresserad av att föreläsa inom området flykting och integration. Jag var själv ensamkommande flyktingbarn och kom till
Sverige år 2003. Har jobbat med flyktingar och är även god man och familjehem till några ungdomar. Föreläser om vad det innebär att
komma som ensamkommande flyktingbarn till ett främmande land och hur jag lyckades med att integrera mig så snabbt osv.

Omar Ahmed

E-post: ahmedshukri@hotmail.com,
Mobil 072-396 00 63,
Adress: imatragatan 320,
164 78 Kista

Omar Ahmed heter jag, är fil.dr. i socialpolitik och socionom. Jag har mångårig yrkeserfarenhet inom socialtjänsten både i Sverige och utomlands. Jag är verksam vid Institutionen för Psykologi och Socialt Arbete (PSO), Mittuniversitet i Östersund.
Jag intresserar mig för migration, etnicitet, mångfald, multikulturalism samt integration. Också för strukturella hinder (arbetslöshet, diskrimination, rasism, osv) som förhindrar människor att nå sin potential fullt ut. Ett ytterligare område av intresse för mig är förebyggande socialt arbete i tidigt skedde, för att förebygga sociala problem och sociala utslagningar t. ex dålig skolresultat, kriminalitet, osv.

Pinar Aslan Akay

E-post: Pinar.aslan1@outlook.com
Tel.nr: +46704750320
Uppsala

Fil. Dr. i socialt arbete
Föreläsare och konsult inom området arbetsmarknadsintegration
Presentation:
Pinar disputerade i november 2019 på en avhandling om hur barn till migranter i Sverige lyckas i utbildning och arbete. Pinars föreläsningar är baserade på mångårig forskning inom området migration och integration, och fokuserar främst på framgång. Hennes forskning visar vilka faktorer och aktörer som är särskilt viktiga för att unga med utländsk bakgrund ska forma positiva ambitioner och komma in på arbetsmarknaden.

Amin Beik

E-post: amin.beik@edu.boras.se

Författare till "Våra gemensamma högtider". Föreläser om kultur, religion, fördomar.

Miguel Benito

Immigrant-institutet.

E-post: miguel.benito@immi.se


Chef för Immigrant-institutet 1981-2012. Föreläser om främlingsfientlighet och diskriminering, invandrarnas kulturer, invandrade författare, Sveriges invandrarpolitik.

Numera bosatt i Spanien.

Aycan Bozarslan

Runa förlag,
Box 5090, 165 11 Hässelby
Tel 08-890420, fax 08-899210
e-post: aycanbozarslan@hotmail.com

Föreläser om integration och förskolan som arena för integration

Marcela Bravo

E-post: marcela.bravo@telia.com


Leg psykolog/leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet som behandlare inom BUP. Har som projektledare utvecklat folkhälsoarbete inom föreningsvärlden, flyktingmottagandet, primärvården och psykiatrin.
Har skrivit rapporterna ”Förebyggande psykosocialt arbete med invandrade familjer” (1997) och “Folkhälsoarbete som stärker integrationsprocessen” (2004).
Projektledare för projektet Hälsokommunikatörer i Stockholms län, 2010-2012. Slutrapport med samma namn finns att beställa från Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL.
Föreläser, utbildar och handleder i migrationsprocessens olika faser, i hur migration påverkar hälsan, och om samband mellan migration, hälsa och integration. Senast, 2015: 2-dagars utbildning för personal inom Skövde kommun.

Hani Ezzo

KOM LITE NÄRMARE

Telefon: 070-2769707
www.komlitenarmare.com


Hani Ezzo tar dig på en unik resa mellan 2 världar med en fot i varje kultur, den svenska genom hans mor och den egyptiska/arabiska genom hans far. Han föreläser om integration bland svenskar och araber/muslimer för att främja gemenskap både på arbetsmarknaden och i det vardagliga livet. Genom att slå hål på vanliga fördomar vill han bidra till en bättre integration. Han vill öppna deltagarnas ögon, få dem att tänka och verkligen reflektera. Detta gör han genom att på svenska och arabiska, skapa workshops som redan vid föreläsningstillfället kan synliggöra fördomar och föra de båda grupperna närmare varandra. Hans trovärdighet ligger i att han själv har en fot i varje kultur, kan han förstå varför integrationsproblem uppstår, men också se vägarna bort från dem. Hans brinnande engagemang för att förklara för båda sidorna hur den andra tänker och genom det öka förståelse mellan grupperna är genuin och inspirerande.

Ämnen:
· KOM LITE NÄRMARE
· Framgångsrik integration – Se vägarna bort från problem - Förståelse och inkluderande.
· Gruppen araber/muslimer – Kunnigheter och många ljusa sidor!
· Arbetsmarknaden – Koder och koncept.
· Mångfald och jämställdhet – fortsätt med att bygga ett bättre Sverige!
· Motivation och Engagemang – Reflektera mera!
· Kommunikation och skapa förståelse.
· Hållbarhet – Se igenom fördomarna och slå hål i dem.

Zuzana Helinsky

zh Consulting
Tel: +46 46 373022, mobil: +46 70 888 1103
Fax: +46 70 888 2222
E-post: z@zuzh.com

Zuzana Helinsky är konsult som specialiserar sig på service för kommuner, bibliotek och internationella förlag och föreläser om:
Etnisk mångfald på arbetsplatsen - att förbereda den mångkulturella arbetsplatsen
Själv invandrare, dock med svensk universitetsutbildning och brett internationellt kontaktnät har Zuzana stor erfarenhet av arbete i svensk och global arbetsmiljö.
För att undvika missförstånd och motverka de negativa tankar som "det okända" väcker i oss, behövs mer kunskap.
Genom att belysa hur "kollegorna" arbetar och genom jämförelse mellan olika och ändå lika (arbetsvärldar) bidrar föreläsningar/workshops till ökad förståelse på arbetsplatser. Det är alltid lättare att ta till sig information som man lätt kan identifiera sig med.

Cejko Kahteran

Hallstavägen 18, 881 32 Sollefteå
Mobil: 070-5422120
E-post: Cejko_k@hotmail.com

Är väldigt intresserad av att föreläsa inom området flyktingar, flyktingpolitik, integration. Är själv flykting. Har jobbat med flyktingar i ca 20 år. Författaren av boken I det nya landet. Har föreläst tidigare om flyktingskapet, min tid i fångläger mm.

Kjell Kampe

E-post: Kjell.Kampe@amadeus.se
Tel: 018-36 45 71
Mobil: 0705-36 45 71
Fax: 018-36 44 45


Kjell håller 'interaktiva föreställningar med föreläsningar' om vad det innebär att emigrera. Vi får pröva på att komma till ett land där den 'politiskt korrekta synen' på viktiga livsfrågor skiljer sig mycket från det jag är van vid. Vi får råd av en kurator som är expert på svenskar och som - enligt egen utsago - talar perfekt svenska. Vi får också möta språkläraren i en första kort lektion i - och på - det nya språket, det språk vi förväntas klara oss på efter 525 timmar. Övningen ger en bra grund för föreläsningen om var krockarna och kommunikationsmissarna med oss 'barn av den svenska modellen' dyker upp och vad vi kan göra för att bygga ett integrerat samhälle.

Sharock Kamyab

Tel 011-17 20 60.
E-post: sharock@home.sol.se

Författare, konsult. Föreläser om kultur, utbildning, socialvård, kulturmöte, integration, diversity management samt personalrekrytering

Pentti Käppi

Sjögången 30, 426 71 Västra Frölunda.
Fax/tel 031-29 16 88.
E-post: penttikappi@hotmail.com

Föreläser om Finlands och Sveriges gemensamma historia sett ur ett finskt perspektiv, det själsvständiga Finlands historia, Finlands ödesår, Karelen, ett härtaget land, men också ett kulturhärd, Karelen hemma och i förskingringen, Finlands Kalevala i Ny språkdräkt, Runeberg, två nationers nationalskald, i ord, dikt och ton, 70.000 finska krigsbarn i Sverige och Danmark under 2:a världskriget.

Gunilla Ladberg

Högsätravägen 5,4 tr., 181 58 Lidingö. Tel. 08-767 61 18
E-post: gunilla.ladberg@swipnet.se

Författare. Föreläser om språkutveckling, flerspråkighet, tvåspråkighet, hjärnan och lärandet.

Ariella Lindström

E-post: ariella.g.lindstrom@comhem.se

Fil.kand. i hebreisk litteraturvetenskap, pedagogik och judiska ämne.(Israel)
Fil.mag. i franska och religion.(Göteborgs Universitet)
Studierna inkluderar litterär gestaltning och problem lösning.
Professionell utbildare och föreläsare i judendomen sedan 19 år
Guide vid Göteborgs synagoga under 7 år.

Ämnen:
Judendomens alla aspekter,Kosher mat och dryck.
Sjukvård- judisk syn på abort, omskärelsen för pojkar och operation efter döden. Livets cirkel – vardagen, sabbaten och helger.
Döden – varför inte kremering samt hur medverkar jag i inskriptionen på stengravar.
Tolkning av de fem Moseböckerna – hur studerar man Tora.
”Född i Casablanca” -föreläsningar ur min första bok - det judiska livet i Marocko och flytten till Israel, judar och muslimer, livet i Israel under 60-talet.

”När Gud blundar” föreläsningar om tro och tacksamhet ur min andra bok (boken är på hebreiska och kommer så småningom ut på svenska)

Presentation:
I ett samhälle som dömer andra religioner och kulturer med nedlåtande dom är det viktigt att förmedla hela sanningen och står för den, även om det inte är alltid lätt.
För att klara av det, har jag bredda kunskaper, är pedagogisk, ha en mängd humor och entusiasm, är skådespelare när det behövs.
Mitt mål är att kunna hålla ut mot besvärliga kritiserade personer och lyckas få applåder av sådana till slut.
Mina åhörare tar med sig nya upplevelser med mera förstånd om hur det är med de andra…
I ett samhälle där människan klagar över saker som man egentligen borde tacka för, påminner jag om: hur svårt kan det annars vara.
Tro och tacksamhet hjälper människan att vara mera glad och harmonisk och det vill jag åstadkomma.


Per Lundberg

Umeå universitet,
S-901 87 UMEÅ

Tel: 090 786 68 51 (arb),
090 19 68 00 (hem)
Mobil: 070 217 71 97
E-post: per.lundberg@educ.umu.se


Fil. Dr. i pedagogik med en avhandling om "Utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens" (1991).
Föreläser och ger kurser inom området interkulturell kommunikation och kompetens.
Sedan början av 1980-talet utvecklat och haft ansvar för kurser i interkulturell kommunikation (10 poäng) och ”Intercultural understanding” (40 poäng) på universitetet.

Eleonora Luthander

Tranbergs strand 5, 167 40 BROMMA
Tel. 08-26 59 48
E-post: poetenluthander@spray.se

Poet. Föreläser om hur det är att lämna sitt land och komma till ett nytt land.

Frida Metso

E-post: Frida.metso@flyktingkompetens.se
Hemsida: www.flyktingkompetens.se
Mobil: 0707-597272

Leg. psykolog som arbetat i många år på Röda Korsets Center för torterade flyktingar, specialistpsykiatri för traumatiserade flyktingar. Hon leder numera Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma och föreläser utöver det privat.
Frida har en lång bakgrund inom flyktingrörelsen i Sverige, bland annat som tidigare ordförande för Flyktinggruppernas riksråd FARR, en paraplyorganisation för ideella
flyktinghjälpare runtom i landet.

Namdar Nasser

E-post: namdar@nordient.se

Poet och förläggare.
Föreläser om integration, kulturkrockar, läser dikter på svenska och persiska.

Zinat Pirzadeh

Tel: 073 5554510
E-post: Zinat@zinat.se


Poet, komiker, socialrådgivare

Rizah Sheqiri

E-post: rsheqiri@yahoo.se
rizah_sheqiri@hotmail.com


Rizah Sheqiri, är poet, barn och ungdomsförfattare, lektör, lärare och översättare.

Föreläser om integration, kulturkrockar, om barn och ungdomslitteratur i skolan, handleder skrivverkstäder med barn, läser dikter på svenska och albanska, mm.


Cenab Turunc

Tel 070-374 20 60
Vaktmästaregången 5, 413 18 GÖTEBORG
E-post: turunc04@gmail.com

Socionom.
Föreläser om mångfald, kulturmöten, islam.

Fatima Veladzic

Lärare i Svenska som andraspråk
Lärarexamen
Filosofi Masterexamen
E-post: Fatima.f.veladzic@edu.varnamo.se
Tel. 070-4090958

Legitimerad lärare, intresserad av att föreläsa om religion, religion och kulturkrockar, mångkultur, språket som nyckel till lyckad integration. Jag kan också dela med mig mina erfarenhet kring undervisning i multikulturella grupper, ensamkommande och nyanlända. Själv har jag invandrarbakgrund, kom hit som tjugofemåring, lågutbildad, lärde mig språket snabbt, utbildat mig och anser mig välintegrerad i det svenska samhället. Jag har arbetat sedan 2007 med elever som kommer från andra länder. Det gör att jag vet hur det känns att fly kriget, komma till ett främmade land och skapa sig ett liv i det nya landet. Jag har föreläst i stora grupper. Väldigt positiv och glad person.

Katarina Vastamäki

Drottninggatan 44, A:2,
371 33 Karlskrona
tel. 0733 - 44 73 10>
E-post: katarina.vastamaki@lavaforlag.se

Författare till boken "Min pappa - ett krigsbarn".
Är även verksam som redaktör, korrekturläsare, översättare och håller skrivarkurser.
Föreläser om hur livet i Sverige utvecklades för ett av många finska krigsbarn, och hur det i sin tur kom att påverka också den "andra generationens flyktingar". För krigets oförätter stannar inte vid de direkt utsatta - de går i arv ...

Hüseyin Yetkin

Boktryckarv. 37, 129 33 Hägersten.
Tel 08-744 20 92. Mobil: 0708-73 22 67
E-post: huseyin.yetkin@swipnet.se.

Socionom och författare. Föreläser om invandrare och narkotika, integration, kulturmöten.


Mozhgan Zachrison

SLU, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Tel: 040-415409
E-post: mozhgan.zachrison@slu.se


PhD doctorate.
Föreläser om kultur och kommunikation.

Nick Zaraei

Tel: 08-739 57 96
mobil: 076 1357132
E-post: nick.zaraei@telia.com

Föreläser om vad det innebär att vara flykting, egna berättelser om flyktvägen (själv kom till Sverige som flykting), risker och svårigheter, anpassning till svenska samhället, att lära sig svenska, att utbilda sig, att skaffa ett kvalificerat jobb, etc.

Om diskriminering och rasism


Anna-Lena Lodenius

Kontakt via hemsidan


Journalist & författare. Föreläser om rasism och rasistiska grupper.

Michael Lundh

E-post: michael.polis@telia.com

073-587 77 38
Hemsida: www.michaellundh.se

Bekämpa Rasismen med kärlek!
En föreläsning med Michael Lundh
Som Norrmalmspolis och med det grupptryck som rådde inom polisen påverkade min värdegrund. Arbetsmiljön gjorde att jag började diskriminera och avhumanisera utsatta grupper och jag fick främ lingsfientliga åsikter.
Under min föreläsning berättar jag om varför jag fick fördomar. Hur gjorde jag för att bekämpa dem? Hur kan vi tillsammans arbete mot att bekämpa rasism och kriminalitet.
Jag bytte piketbussen mot cykel och batongen mot ett handslag. De grupper jag tidigare bemötte med hat och rädsla började jag bemöta med kärlek och respekt. Vad var det som gjorde att jag gick från främlingsfientlig polis till att sedan bekämpa rasism?
Jag ger er redskap hur man kan använda civilsamhället som en kraft i kampen mot kriminalitet och rasism. De som jag tidigare såg som fiender blev med tiden mina främsta lärare och brottsförebyggare.
Ni följer mig i möten med gängen och brinnande bilar under Husbykravallerna 2013. Mina möten fångar på slutna anstalter och rasister på våra gator. Under det senaste året har jag mött många medborgare som är oroliga och rädda för samhällsutvecklingen med ökat flyktingmottagande och kriminalitet. Rädslan för det okända är stark och jag visar er alla hur jag övervann den. Tillsammans kan du och jag skapa ett tryggare Sverige!

Romer


Irka Cederberg

Davidshallsgatan 25 A, S-211 45 Malmö
Tel 46-40-23 24 02
mobil 070-636 88 17
E-post: cederberg-kumm@telia.com

Frilansjournalist. Föreläser om romernas situation i Europa, och om antiziganism.

Erland Kaldaras

Kontakt via Romska ungdomsförbundet nedan.

Föreläser om romernas kultur, arbete mot missbruk och droger bland ungdomar.Monica Caldaras

Kontakt via Romska ungdomsförbundet nedan.

Föreläser om romernas kultur, historia, traditioner, liv i Sverige. Har 2007 på nytt utgivit boken "Djävla zigenarunge" från 1973.

Ingrid Schiöler

Tel: 031-96 15 41
E-post: ingrid.schioler@telia.com


Flyktingkonsulent Röda Korset

Romska organisationer som bjuder föreläsare:


Romska Ungdomsförbundet,
c/o Erland Kaldaras,
Gånglåtsvägen 131, 215 78 Malmö
Tel/fax: 040-217362
E-post: info@rufs.org


Roma Internationalo

Tuula Schwartz Ulla Lindström, Allan Lindberg och
Gunnar Lindberg
Tel. 0910-775552
E-post: kaaleroma@yahoo.se

Roma Internationalo är en nordisk riksorganisation för romer och minoriteter och vi har föreläsare i bl.a romsk kultur, tradition och
romsknordisk historia, romskdiskiminering och främlingsfientlighet, intregrationssvårigheter m.m
Vi håller till i Västerbotten men är rörliga och välkommnar alla som önskar besök av oss.Till hemsidan

E-post: migrant@immi.se