Statistik om invandring och utvandring till och från Sverige

SVERIGE ETT UTVANDRARLAND - OCH ETT INVANDRARLAND - SAMTIDIGT

Immigrant-institutet gjorde 1992 en undersökning av befintlig statistik kring migration med överraskande resultat. Den inflammerade debatten om hur många invandrare och flyktingar vi har råd att ta emot fick starkt ifrågasättas, och framförallt fick den bli mer nyanserad.

Efter det att Immigrant-institutet publicerade sina siffror var det glädjande nog flera myndigheter, såsom Statens invandrarverk och Kulturdepartementet, som tog fasta på detta och i olika skrifter angav antalet utvandrare med betoning på att utvandringen varit större än invandringen.

Dessvärre är det så att myndigheter och opinionsbildare har en tendens att snabbt glömma. Därför presenteras nedan en reviderad statistik fram till det senaste året.

Därför känns det angeläget att ånyo publicera dessa siffror med komplettering för de senaste fem årens migrationsstatistik. Om man räknar det totala antalet emigranter och immigranter de senaste 150 åren från 1851 till 2000 visar det sig att 2.712.321 personer har lämnat Sverige medan vi haft en invandring på 2.618.158 personer, dvs ett utvandringsöverskott på 94.163 personer.

Sedan 1931 är Sverige ett invandringsland i den bemärkelsen att de som kommer hit per år är fler än de som lämnar Sverige. Det krävs dock ytterligare några år (om invandring och utvandring fortsätter i samma omfattning som de senaste tio åren), för att Sverige skall kunna anses vara ett invandringsland för den senaste 150-årsperioden. Åren 1972-1973 var det också större utvandring än invandring, och åren 1982-1983 var invandringsöverskottet väldigt litet.

I invandrardebatten tar man mycket sällan upp det faktum att många invandrare egentligen inte vill stanna i Sverige. Under tiden 1941-2004 kom det till Sverige totalt 2.455.665 personer, medan inte mindre än 1.410.063 personer återvandrade eller flyttade från Sverige. Således har 57% av invandrarna lämnat Sverige. Även svenskar fortsätter att utvandra. Från 1964 till 2004 har inte mindre än 468.179 svenska medborgare lämnat Sverige. Under samma period har 297.557 svenska medborgare kommit tillbaka, eller 60% av de som utvandrat.

Man talar ofta om den stora emigrationen från Sverige under perioden 1851- 1940, som var på 1.417.480 personer. Däremot nämner man inte det faktum att 1.273.304 personer har emigrerat från Sverige under perioden 1941-2000. Det betyder att den senaste tidens emigration - om vi räknar från 1941 till året 2005 - i nuvarande migrationstakt (en period på 65 år om något år) blir lika omfattande som den från 1851 till 1940 (en period på 90 år).

STATISTIK ÖVER INVANDRARE OCH UTVANDRARE 1941-2010

ÅRTAL

INVANDRARE

Därav svenska

medborgare

UTVANDRARE

därav svenska

medborgare

Total

3 018 381

385 033

1 668 894

598 863

1941

..4254

 

..1101

 

1942

..3053

 

....940

 

1943

..6249

 

....687

 

1944

13340

 

....549

 

1945

21126

 

..8261

 

1946

31422

 

..6915

 

1947

31399

 

..6451

 

1948

32935

 

..9784

 

1949

23997

 

14174

 

1950

27940

 

12860

 

1951

31603

 

16580

 

1952

26259

 

14998

 

1953

19175

 

17480

 

1954

20817

 

13822

 

1955

30069

 

12675

 

1956

28029

 

14737

 

1957

33023

 

15071

 

1958

22097

 

14247

 

1959

19089

 

15607

 

1960

26143

 

15138

 

1961

29619

 

15019

 

1962

25084

 

14928

 

1963

26950

 

15340

 

1964

38334

3401

15705

..4631

1965

49586

3058

15977

..4625

1966

46970

3096

19730

..5285

1967

29983

2908

19979

..5450

1968

35978

3126

23162

..5918

1969

64503

3728

20360

..5926

1970

77326

3794

28653

..7386

1971

42615

3899

39560

..8196

1972

29894

4251

41579

..8245

1973

29443

4561

40342

10085

1974

37430

5512

28352

..8252

1975

44133

6072

27249

..6843

1976

45492

5767

25522

..6810

1977

44005

5295

21078

..6218

1978

36187

4515

22168

..6542

1979

37025

4625

23467

..7146

1980

39426

4980

31066

..9065

1981

32272

4868

29440

..8641

1982

30381

5239

28381

..8465

1983

27495

5204

25269

..7883

1984

31486

5426

22825

..8215

1985

33127

5238

22036

..8022

1986

39487

5447

24495

..9143

1987

42666

5550

20673

..9044

1988

51092

6639

21461

..9614

1989

65866

6922

21484

..8338

1990

60048

6728

25196

..8957

1991

49731

5805

24745

..9734

1992

45348

5814

25726

15582

1993

61872

7038

29874

15039

1994

83598

8864

32661

16915

1995

45887

9808

33984

18573

1996

39895

10 577

33 884

19 425

1997

44 818

11 399

38 543

23 241

1998

49 391

13 690

38 518

24 381

1999

49 839

15 266

35 705

22 123

2000

58 659

16 030

34 091

21 515

2001

60 795

16 678

32 141

19 439

2002

64 087

16 484

33 009

18 813

2003

63 795

15 807

35 023

19 889

2004

62 028

14 448

36 586

20 565

2005

65229

13932

38118

22266

2006

95750

15352

44908

24875

2007

99485

15949

45418

24990

2008

101171

13388

45294

20648

2009

102280

13985

39240

16732

2010

98801

14870

48853

21173

 

 

 

 

 

Total

3 018 381

385 033

1 668 894

598 863

På 90 år från 1851 till 1940 emigrerade från Sverige 1.417.480 personer.
På 71 år från 1941 till 2010 emigrerade från Sverige 1 668 894 personer.

Sedan 1964 har 762 479 utländska medborgare flyttat från Sverige och 1 927 440 kommit till Sverige. Det betyder att nära 40% av utlänningarna som funnits i landet under denna period lämnat Sverige. En del invandrare har också hunnit bli svenska medborgare och sedan utvandra, samtidigt som några fötts i Sverige som utländska medborgare. Du kan läsa statistiken över befolkningen i Sverige och utländsk bakgrund året 2004.

Sedan 1964 fram till 2010 har 598 863 svenska medborgare utvandrat medan 385 033 svenska medborgare invandrat eller återvänt till Sverige.

Bearbetning: Immigrant-institutet.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Tillbaka till föregående sida

Till Immigrant-Institutets hemsida


Inlagd på nätet februari 2002. Senast ändrat mars 2012.